Revolucio

Revolució Industrial

 • Period: to

  Primera Revolució Industrial

 • Filadora

  Filadora
  El creador va ser James Hargreaves va ser un filador capdavanter de la Revolució Industrial de la Gran Bretanya ,va inventar la Spinning Jenny: la primera màquina manual de filar que podia filar diversos fils alhora.
 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  Va ser creat per James Watt va intentar resoldre el problema de la pèrdua d'energia que presentava el model ja amb força millores. Durant el segle XIX l'evolució de la màquina aconseguiria un augment de la potència i un estalvi de combustible.
 • Filadora intermitent

  Filadora intermitent
  Va ser creada per Samuel Crompton va arribar l'èxit amb la producció d'una màquina apta per al filat i ús en la manufactura de la mussolina, que al principi va ser coneguda com la filadora de mussolina o la filadora Hall-i'-th'-Wood (pel mateix nom de la casa d'on ell i la seva família residien), i més tard com la Spinning-mule.
 • Aerostat

  Aerostat
  Va ser creat per Jacques Montgolfier és una aeronau no propulsada, més lleugera que el aire entre els aeròstats s'inclouen els globus aerostàtics, els dirigibles, els globus captius
 • Pudelació del ferro

  Pudelació del ferro
  Va ser creada per Herny Cort va començar a refinar ferro i convertir-lo de arrabios en ferro forjat (o ferro en lingots) utilitzan innovador sistemes de producció. El 1783 va patentar el procés de pudelación o pudelat per refinar el ferro.
 • Teler mecànic

  Teler mecànic
  Va ser creada per Edmund Cartwrigth va dissenyar el primer teler mecànic el 1784 i el va patentar el 1785, però el disseny era inservible. No obstant això, un any més tard va patentar altra teixidora que ha servit com a model per inventors posteriors.
 • Envasat al buit

  Envasat al buit
  Va ser creat per Nicolas Appert va posar a punt un mètode de conservació dels aliments per esterilització i creà la primera empresa de conserves el món.
 • Vacuna contra la verola

  Vacuna contra la verola
  Va ser creada per Jenner és un dispositiu que produeix llum a partir d'energia elèctrica, aquesta conversió es pot fer mitjançant diferents mètodes com l'escalfament per efecte Joule d'un filament metàl · lic, per fluorescència de certs metalls davant una descàrrega elèctrica o per altres sistemes
 • Teler per la seda

  Teler per la seda
  Va ser creada per Joseph Marie Jacquard utilitzava targetes perforades per aconseguir teixir la roba seguint uns patrons , és la màquina que produeix el moviment independent dels fils d'ordit per aconseguir el dibuix demanat a través dels lligaments inserits en les diferents zones del teixit.
 • Locomotora de vapor

  Locomotora de vapor
  Va ser creada per George Stephenson va començar a elaborar el projecte de la primera locomotora a vapor. El 1814 es van efectuar les primeres proves i es va aconseguir de fer-la córrer sobre unes vies de ferro.El 1825 va fer funcionar un tren miner que traslladava grans quantitats de carbó de les mines fins a la seva destinació, el primer dels quals va ser el que recorria el trajecte Stockton-Darlington. Successivament, va introduir nous perfeccionaments a les màquines de vapor
 • DInamo

  DInamo
  Va ser creat per Michael Faraday va ser el primer generador elèctric capaç de produir potència elèctrica per a la indústria, i és encara el generador més important pel que fa al seu ús durant el segle XXI.
 • Hèlix de vaixell

  Hèlix de vaixell
  Va ser creada per Sauvage garcies a les hèlix la navegació es va fer molt segura, mes regular i bastant ràpida
 • Segadora Mecànica

  Segadora Mecànica
  Va ser creada per McCormick en un principi la segadora era accionada per força animal, després per un tractor (a través de la presa de força) simplement tallava el cultiu i els grans s'extreien amb una altra operació (batuda). Actualment les recol·lectores fan el procés complet separant el cereal de la palla.
 • Telègraf

  Telègraf
  Va ser creat per Samuel Morse és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància . El de més ampli us al llarg del temps ha sigut el telègraf elèctric, encara que també s'han utilitzat telègrafs òptics de diferents formes i modalitats funcionals.
 • Fotografia

  Fotografia
  Va ser creada per Louis-Jacques-Mandé Daguerre en conéixer la invenció de la primera tècnica fotogràfica (heliografia) per part de Nicéphore Niépce.Es va associar amb ell per tal de millorar les tècniques de producció de diorames amb l'ajut de l'heliografia. va perfeccionar la tècnica fotogràfica inventada pel seu antic soci
 • Telèfon

  Telèfon
  Va ser creat per Antonio Meucci va descobrir que la transformació de les vibracions sonores en impulsos elèctrics permetia transmetre la veu a distància, a través d'un conductor. Als anys cinquanta va començar a dissenyar prototips telefònics. Va construir un primer model el 1855 i el 1871 va presentar un model perfeccionat.
 • Convertidor d'acer

  Convertidor d'acer
  Va ser creat per Henry Bessemer va patentar un procés de refinament i reducció de ferro per produir acer en quantitats industrials a baix cost
 • Period: to

  Segona Revolució Indstrial

 • Frígorífic

  Frígorífic
  Va ser creat per Louis Abel Charles Tellierva ser un enginyer que construí la primera màquina frigorífica industrial. El 1868 va començar a experimentar en refrigeració i la va aplicar als primers vaixells frigorífics per a conservar la carn i altres aliments moridors.
 • Convertidor de ferro ric en fòsfor

  Convertidor de ferro ric en fòsfor
  Va ser creat per Thomas un sistema per explotar el ferro ric en fòsfor, fins llavors no s'havien tingut en consideració aquests jaciments pel caràcter trencadís del metall
 • Lampara electrica

  Lampara electrica
  Va ser creada per Thomas Alva Edison és un dispositiu que produeix llum a partir d'energia elèctrica, aquesta conversió es pot fer mitjançant diferents mètodes com l'escalfament per efecte Joule d'un filament metàl · lic, per fluorescència de certs metalls davant una descàrrega elèctrica o per altres sistemes
 • Bacil de la tuberculosi

  Bacil de la tuberculosi
  Va ser creat per Robert Koch el Mycobacterium tuberculosis és un bacteri aeròbic estricte, és a dir, no pot viure sense la presència d'oxigen, i es grampositiu, ja que pot assimilar la lactosa.
 • Vacuna contra la ràbia

  Vacuna contra la ràbia
  Va ser creada per Louis Pasteur va ser conegut per la seva demostració de la teoria del germen d'una malaltia i les seves tècniques de desenvolupament i d'inoculació, més notablement la primera vacuna contra la ràbia;és una malaltia aguda causada per la infecció del virus de la ràbia, que infecta el sistema nerviós central causant encefalitis. El virus de la ràbia es troba difós a tot el planeta i ataca els mamífers domèstics i salvatges, incloent-hi l'home.
 • Motor d'explosió

  Motor d'explosió
  Va ser creat per Gottlieb Wilhelm Daimler és un tipus de motor de combustió interna que utilitza l'explosió d'un combustible, provocada mitjançant una espurna, per expandir un gas empenyent així un pistó. Hi ha de dos i de quatre temps. El cicle termodinàmic utilitzat és conegut com Cicle Otto.
 • Raig X

  Raig X
  Va ser crat per Wilhelm Roentgen et permet veure el teu cos mitjançant radiacions
 • Aeroplà

  Aeroplà
  Va ser creat per els germans WRIGHT són els inventors del primer avió que va volar. Realment la seua gran aportació al vol va ser el control de viratge mitjançant els alerons. Fins llavors els avions existents eren difícils de controlar perquè no s'havia considerat la necessitat d'inclinar les ales per a canviar de direcció.