Th

Acceleració tecnològica

 • Period: 100 to

  Acceleració tecnològica

 • 105

  Paper

  Paper
  El paper és una làmina constituïda per un entramat tridimensional de fibres de cel·lulosa i altres substàncies (minerals, coles, colorants, etc.) que permeten millorar les seves propietats i fer-lo apte per l'ús al qual està destinat.
 • 130

  Sismògraf

  Sismògraf
  El sismògraf és un aparell que serveix per mesurar la magnitud dels terratrèmols. Es basa en un bolígraf i un punt fix
 • 300

  Estrep

  Estrep
  L'estrep és un objecte de metall o altres materials fixat a la sella de muntar mitjançant els gambals que permeten que el genet introdueixi els peus en ells per consolidar-se mentre cavalca i fins i tot per posar-se dret sobre ells.
 • 500

  Lents

  Lents
  Una lent és un element, tradicionalment en vidre, destinat a fer convergir o divergir la llum; en altres paraules, és un sistema òptic, format per un medi o un objecte, que concentra o dispersa raigs de llum.
 • Jan 1, 650

  Moli de vent

  Moli de vent
  Un molí de vent és una màquina que converteix energia eòlica en un moviment circular per mitjà d'aspes.
 • Jan 1, 1100

  Canyó

  Canyó
  Va ser un dels grans inventes de tota la historia de la humanitat ja que va ser una gran aventatge per els paisos que en tenien per les guerres i per fer les seves defensives
 • Jan 1, 1300

  Rellotge mecànic

  Rellotge mecànic
  El rellotge mecànic , és aquell fet íntegrament amb peces mecàniques sense intervindre altres elements, com per exemple l'aigua com a regulador.
 • Jan 1, 1450

  Impremta

  Impremta
  La impremta o premsa d'impremta és un dispositiu mecànic que permet fer molts exemplas d'un text en fulls de paper. És també el conjunt de procediments gràfics i de tècniques que concorren en l'elaboració d'una obra impresa.
 • Microscopi i telescopi

  Microscopi i telescopi
  És denomina telescopi al instrument òptic que permet veure objectes llunyanys que amb molt més detall que a simple vista.
  El microscopi és un instrument òptic constituït per dos sistemes de lents -l'ocular i l'objectiu, que permeten augmentar extraordinàriament la magnitud de la mostra per observar, fent que es pugui veure llò que no es pot a observar a ull nu.
 • Avenços en navegació

  Avenços en navegació
  Inventant el sextant (John Campbell) i el cronòmetre marí (John Harrison). A partir d'aquest moments el mariners sabran saber la seva latitud amb presició, es a dir, el lloc on es troben exacte en tot l'imens oceà.
 • La màquina de vapor

  La màquina de vapor
  La màquina de vapor es una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica; és a dir, un motor de combustió externa que transforma l'energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic. Les màquines de vapor solen ser motors de combustió externa
 • Utilització d'acer en la construcció

  Utilització d'acer en la construcció
  Un pont és una estructura construïda per a salvar un obstacle físic, un riu, una vall, una carretera, una via de tren, etc. tot passant-hi per damunt. Actualment, són dissenyats i projectats per enginyers civils. En els ponts d'acer esta fets de ferro colat.
 • Pila elèctrica

  Pila elèctrica
  Una pila elèctrica o batería elèctrica es el format industrialtizat i comrecial per tenir més rendiment al necessiatr un pila (més bateria i més duració).
 • Mecanització

  Mecanització
  La mecanització consisteix a proveir a operadors humans amb maquinària per ajudar-los amb els requeriments físics del treball. També pot referir a l'ús de màquines per reemplaçar la tasca manual o l'ús d'animals. El següent pas de la mecanització és l'automatització.
 • Locomotora de vapor.

  Locomotora de vapor.
  Una locomotora de vapor és una locomotora autopropulsada impulsada per l'acció del vapor d'aigua. La base teòrica del funcionament de la màquina de vapor és la termodinàmica, la màquina de vapor en les seues diverses aplicacions va ser el primer estudi del seu objecte.
 • Fotografía

  Fotografía
  La fotografia és la tècnica que permet obtenir i guardar de manera permanent imatges, sobre una superfície de material sensible a la llum o en dispositius d'emmagatzematge de dades, basant-se en el principi de la càmera obscura.
 • Motor i generador elèctric.

  Motor i generador elèctric.
  Un generador elèctric és un giny capaç de transformar algun tipus d'energia, que pot ser química, mecànica o lluminosa, en electricitat.
 • Telègraf

  Telègraf
  El telègraf és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància.
 • Pasteurització

  Pasteurització
  La pasteurització és el procés tèrmic amb l'objecte de reduir els agents patògens, com bacteris, protozous, fongs i llevats, etc., que poden existir en un aliment.
 • Metalurgia industrial d'acer

  Metalurgia industrial d'acer
  La metal·lúrgia, mina metàl·lica i ergon, treball, l'art d'extraure els metalls, és la disciplina, dins del domini de la ciència de materials, que estudia el comportament dels elements metàl·lics, els compostos intermetàl·lics i els seus aliatges.
 • Telèfon

  Telèfon
  El telèfon és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies. Normalment la conversa és entre dues persones, tot i que ocasionalment pot haver-n'hi tres o més.
 • Motor de combustió interna

  Motor de combustió interna
  Un motor de combustió interna és un tipus de màquina que obté energia mecànica directament de l'energia química produïda per un combustible que crema dins d'una cambra de combustió, la part principal d'un motor.
 • Fonògraf

  Fonògraf
  El fonògraf va ser el dispositiu més comú per reproduir sons grabats desde la dècada del 187' fins 1880. V aser inventat per Thomas Edison.
 • Bombeta elèctrica

  Bombeta elèctrica
  La bombeta elèctrica va fer un gran cambi per l'estil de vida per les persones ja que aixi no estaven limitiats per la llum natural per treballar per per gaudir d'unes hores lliures al final del dia.
 • Central elèctrica

  Central elèctrica
  La primera central elèctrica utlitzava una màquina de vapor i que era capaç de preporcionar electricitat als diferents barris de una petita ciutat de NY.
 • Corrent altern

  Corrent altern
  El corrent altern és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars.
 • Automòbil de gasolina

  Automòbil de gasolina
  L'Alemany Karl Benz instal-la un motor de gasolina a un vehicle de tres rodes , creant el primer automòbil pràctic. A partir de la segona guerra mundial el automòbil es popularitza i acaba sent un dels "objectes" mes utilitzats del mòn.
 • Aparell de rajos X

  Aparell de rajos X
  El terme raigs X o radiació X designa una part de l'espectre electromagnètic que correspon a radiació menys energètica que els raigs gamma, però més que els raigs ultraviolats.
 • Televisor

  Televisor
  Un televisor es un aparato electrònic destinat a la recepció i reproducció de senyals de televisió. Consta de una pantalla i de mandos de control.
 • Comunicació mitjançant ones de ràdio

  Comunicació mitjançant ones de ràdio
  Un mitjà de comunicació de massa és un terme usat per anomenar el sector dels mitjans de comunicació específicament concebuts i dissenyats per arribar a una gran audiència.
 • Avió

  Avió
  Un avió és una aeronau, més pesant que l'aire, capaç de volar per l'atmosfera. Conté un cos, a la part frontal, en el qual s'ubica la cabina de comandament i a la part restant del cos hi viatgen els passatgers o la càrrega.
 • Plàstics

  Plàstics
  En química i tecnologia, els plàstics són materials orgànics polimèrics d'alta massa molecular.
 • Fabricació en cadena

  Fabricació en cadena
  Es un dels invents més importants que s'han dut a terme en tota la història ja que aixo els va permetre poder fabricar molts objectes o el que vulguin fabricar molt rapid i que caada maquina fagi una funcio diferent i aixi tenir mes produccio i mes guanys.
 • Electrodomèstics

  Electrodomèstics
  Un electrodomèstic és un aparell per a ús domèstic que funciona amb electricitat.
 • Reactor nuclear de ficció

  Reactor nuclear de ficció
  Anys mes tard els rectors nuclears començaran a fer-se servir i poder passar més electricitat a escala cada vegada més gran.
 • Fibra òptica

  Fibra òptica
  La fibra òptica és un filament flexible de secció circular fet d'algun tipus de vidre o plàstic capaç de transportar feixos de llum en el seu interior.
 • Avenços en tecnologia

  Avenços en tecnologia
  AL 1952 s'implanta el primer marcapassos. Al 1963 es fa servir per primera vegada el làser en cirurgia ocular. Al 1967 es va fer el primer transplantament de cor.
 • Satel-lit artificial

  Satel-lit artificial
  Un satèl·lit artificial és un objecte fabricat per l'home i llançat a l'espai que, gràcies a la seva velocitat, és capaç de mantenir-se en una òrbita estable al voltant de la terra o un altre cos celeste sense precipitar-se contra la superfície d'aquest.
 • Internet

  Internet
  Internet és un conjunt descentralitzat de xarxes de comunicació interconnectades que utilitzen la família de protocols TCP / IP, la qual cosa garanteix que les xarxes físiques heterogènies que la componen funcionin com una xarxa lògica única, d'abast mundial.
 • Arribada a la lluna

  Arribada a la lluna
  Formada per la tripulació d'Apol-lo 11 formada per Neil Amstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins, acosegueixen arribar a la lluna.
 • Telefonia cel-lular

  Telefonia cel-lular
  La telefonia mòbil, també anomenada telefonia cel · lular, bàsicament està formada per dues grans parts: una xarxa de comunicacions (o xarxa de telefonia mòbil) i els terminals (o telèfons mòbils) que permeten l'accés a aquesta xarxa.
 • Microelectrònica

  Microelectrònica
  La microelectrònica és l'aplicació de la ciència electrònica a components i circuits de dimensions molt petites, microscòpiques i fins a nivell molecular per produir dispositius i equips electrònics de dimensions reduïdes però altament funcionals.
 • Ordinador personal

  Ordinador personal
  Un ordinador personal és qualsevol ordinador amb un preu, mida, i possibilitats que el fan útil per a persones individuals, i que està pensat per ser operat directament per l'usuari final, sense intervenció de cap operador/a.
 • Digitalització

  Digitalització
  En aquell moment i avui en dia facilitia la reproducció, distribuició, recerca i emmagatzematge de la informació. Es un dels grans avenços.
 • Pòlvora

  Pòlvora
  La pólvora és una substància deflagrant utilitzada principalment com a propulsor de projectils en les armes de foc i amb fins acústics en els focs pirotècnics.
 • Paper de moneda

  Paper de moneda
  Es denomina paper moneda al tros de paper (o, en l'actualitat, de matèria sintètica similar) imprès que representa un valor fiduciario.1 Substitueix la moneda metàl · lica, més incòmoda de manejar, especialment en grans quantitats.