Sociales

Activitat competencial 2-2a revolució industrial

 • Farmacs

  Farmacs
  Durant la segona revolució industrial es va inventar l'anestèsia (Horace Wells, 844), antisèpsia, asèpsia (Ignác Fülöp Semmelweis, 1818-1865) i l'hemostàsia reglada per pinces quirúrgiques i perfums...
  Això, va causar una millora en la farmacèutica i salut, ja que les operacions eren més segures i, per tant, va disminuir la mortalitat. Es va avançar molt a la química.
  →sector de la Indústria Química.
 • Bicicleta

  Bicicleta
  (Karl Freiher) →La bicicleta del 1817,està considerada com la primera. Va ser anomenada “màquina corredora”.Estava construïda en fusta, tenia un manillar, dues rodes i una cadireta, funcionava empenyent-se amb els peus, més endavant es van crear amb pedals.L'invent consistia en un transport barat que s'utilitzava per poder anar d'un lloc a un altre.La majoria de la població que no podia gastar molts diners es movien amb bicicleta i aixi podien anar més ràpid als llocs.
  →Sector d’automovilística.
 • Alumini

  Alumini
  (Friedrich Wöhler) →L'alumini no es va inventar, ja que es tracta d'un element químic que era utilitzat des de l'antiguitat. Però, en 1827 Friedrich Wöhler va poder fer que fos aïllat, obtenint alumini metàl·lic com una pols fina. Gràcies a això, anys després es va poder desenvolupar les ales d'avió, el cable elèctric, el dinamo o la planxa litogràfica.
  →Produït pel sector de la metal·lúrgia.
 • Màquina d'escriure

  Màquina d'escriure
  William Austin Burt va construir la primera màquina d'escriure a Detroit. L'aparell, va va revolucionar el món empresarial, ja que va permetre escribir de manera mes comode i polida.
  →Produïda pel sector de la siderúrgia.
 • Telègraf

  Telègraf
  (Samuel Morse)
  →El 1844 Samuel Morse inventava el telègraf, el qual va fer possible la transmissió de missatges encriptats a llarga distància, a traves d'una sèrie de senyals coneguts com el codi Morse.
  Era un aparell que permetia manar missatges importants a gran distància. Això tenia avantatges, per exemple, es podia alertar de catàstrofes o urgències que estaven passant en un altre lloc, per tal de demanar ajuda.
  →Produït pel sector de la siderúrgia
 • Dinamita

  Dinamita
  (Ascanio Sobrero - Alfred Nobel) →En 1847, el químic Ascanio Sobrero va descobrir per accident la nitroglicerina i experimentant, li va deixar seqüeles físiques. A partir d'aquest fet alguns inventors com Alfred Nobel van voler treballar amb aquesta substància explosiva.
  A partir de la dinamita es podia fer explotar qualsevol cosa, tot i ser un invent molt perillós, va ser un èxit en indústries com la minera.
  →Produïda pel sector de la indústria química.
 • Benzina

  Benzina
  (Jean Joseph Etienne Lenoir-Nikolaus August Otto)
  →La benzina s'obté mitjançant la destil·lació fraccionada del petroli, descoberta en 1857.En 1860 Jean Joseph va crear el primer motor de combustió interna.En 1867 quan Nikolaus August Otto va construir el primer motor de benzina de la història,de quatre temps.
  La benzina forma part de la base dels nous mitjans de transport,va permetre la creació d'aquests,ja que és necessària per fer funcionar el motor.És una font d'energia.
  →Indústria química.
 • frigorific

  frigorific
  (Karl Von Linde)
  →En 1879, l'inventor alemany Karl Von Linde, va crear el primer frigorífic domèstic que utilitza un circuit d'amoníac. En 1923 va apareixer el primer frigorífic elèctric produit per una empresa nord-americana que ho fabricava en sèrie.
  Es ficaven els aliments al frigorific per mantenir-los frescos i comestibles. L'aparició de l'aparell va produir una millor salud a causa d'una millor alimentació.
  →sector de la siderúrgia.
 • Ametralladora

  Ametralladora
  (Richard Gatlin) →La metralladora té la particularitat de ser la primera arma automàtica de la història. Ideada el 1861 per Richard Gatlin, va suposar un canvi significatiu del que s'apropava al camp de batalla.
  Consistia en una arma de foc que disparava bales per matar, es podia utilitzar per caçar o a la guerra. L'aparició d'armes de foc va provocar que les guerres fossin més perilloses.
  →Sector de la indústria química.
 • telefón

  telefón
  (Alexander Graham Bell)
  →El 1876, Alexander Graham Bell, va inventar un dispositiu anomenat "telèfon". Els seus experiments amb el so, per fer que els sords es comuniquessin, van conduir a la invenció del telèfon.
  Era un dispositiu de telecomunicació creat per a transmetre senyals elèctriques.
  L'aparell va permetre la comunicació entre persones que no estan cara a cara, va ser un invent molt útil que va millorar la vida de la gent.
  →Sector de la siderúrgiarúrgia.
 • Fonògraf

  Fonògraf
  (Thomas Alva Edison) →El 1877, Thomas Alva Edison va inventar el fonògraf. És una màquina on els registres rotatius fan que un llapis vibri i les vibracions s'amplifiquen acústicament i electrònicament. Reprodueix música, etc.
  Aquest invent va permetre fer que la música sigues més present a les vides de les persones, és un invent destinat al lleure.
 • bombeta

  bombeta
  (Thomas Alva Edison) →El 1880 Thomas Alva Edison, va mostrar a la Societat Química de Newcastle la creació de la bombeta amb filament de carboni. L'arribada de la llum elèctrica a la nostra societat va ser una cosa molt impactant per al moment, fins a aquell moment, a la nit les persones s'il·luminaven a base de làmpades d'oli (les quals il·luminaven força poc).
  →Sector de la siderúrgiarúrgia.
 • Alumbrat public

  Alumbrat public
  →Consistia en un conjunt de llums públiques que permetien il·luminar els carrers.
  Aquesta innovació va permetre tenir millor llum i de manera mes comoda a les poblacions durant la nit també. Va tenir efectes positius poder veure millor a les nits.
 • Centrals electricas (corrent continu)

  Centrals electricas (corrent continu)
  (Thomas Alva Edison) →Les primeres centrals elèctriques són les de Holborn Viaduct, a Londres, i Pearl Street, a Nova York, construïdes per Edison el 1882. Funcionaven amb uns generadors arrossegats per potents màquines de vapor. Cada generador alimenta de corrent unes 1000 a 1200 bombetes. Van portar molts avantatges elèctrics, però al ser de corrent continu no eren tan funcionals com ho serien les de corrent altern.
 • Turbina de vapor

  Turbina de vapor
  (Sir Charles Parsons) →La turbina de vapor va ser desenvolupada per Sir Charles Parsons el 1884. El seu primer model va ser connectat a una dinamo que va generar 7.5 kW (10 hp) d'electricitat. La invenció de la turbina de vapor de Parsons va fer possible l'electricitat barata i abundant i va revolucionar el transport marítim i la guerra naval.
  →Sector siderúrgic.
 • Motor d'explosió

  Motor d'explosió
  (Nikolaus August Otto)
  →El primer motor de gasolina va ser creat el 1876 per Nikolaus August Otto, el qual seria utilitzat més endavant per Karl Benz als seus automòbils.
  Aquest motor era un element indispensable per a la fabricació de l'automòbil i altres mitjans de transport o maquinàries. Gràcies a ell es van crear molts dels invents de la línia temporal. Per tant, va causar una gran revolució al sector de la indústria.
  →Sector de la siderúrgiarúrgia.
 • Cotxe

  Cotxe
  (Karl Benz)
  →El 1885, Karl Benz va crear el primer cotxe, anomenat Motorwagen. Aquest era accionat per un motor de combustió interna.
  L'aparició de l'automòbil va ser molt important, tothom va començar a comprar-lo. A més, la indústria automotriu va contribuir significativament al creixement econòmic del país on va ser inventat. Gràcies al cotxe la gent es va començar a transportar de manera més ràpida i còmoda, van començar a viatjar més i a descobrir mes món.
  →Sector siderúrgic.
 • El corrent altern

  El corrent altern
  (Nikola Tesla) →El corrent altern és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars. Aquest corrent va millor que el continu als aparells electrònics i va permetre la cració de tot tipus d'invent elèctric.
 • cables submarins

  cables submarins
  (Germans Brett)
  → Els cables submarins són cables van per sota l'aigua per comunicar les línies del telègraf.
  Gràcies a aquests cables que no es troben a la vista, la gent es va començar a poder comunicar amb gent d'altres països a gran distància.
  → Una de les zones on hi ha més cables submarins és a l'àrea que va des de Singapur fins al Japó, passant per Taiwan, Indonèsia, Corea, les Filipines i la Xina.
 • Bobina de Tesla

  Bobina de Tesla
  (Nikola Tesla) Una de les seves creacions més notable de Nikola Tesla va ser la seva famosa bobina. Va ser inventada el 1891, es tracta d'un transformador d'alt voltatge i alta freqüència. Es va crear per tal que traspassés electricitat sense utilitzar cables.
  Tot i que va ser un invent que es va abandonar amb el temps, va ser la base per a la creació de transformadors més eficaços.
  →Sector de la siderúrgiarúrgia.
 • Ràdio

  Ràdio
  (Nikola Tesla - Guillermo Marconi - Alexandr Popov)
  →Els tres van inventar un model de ràdio (1893-1897).
  És va crear a partir del desenvolupament de les ones electromagnètiques que permeten que el so viatge per l'aire i la teoria de les ones electromagnètiques.
  L'aparició de la ràdio va permetre a la gent adonar-se del que passa al món o al seu país i estar més informats.
  →Sector de la siderúrgiarúrgia.
 • Cinematògraf

  Cinematògraf
  (Germans Anguste i Louis Lumière)
  →Un cinematògraf és una màquina capaç de filmar i projectar imatges en moviment. El cinematògraf va ser un pas important per poder gaudir de l'art del cinema.
  Aquest invent va proporcionar noves activitats de lleure.
  →Sector de la siderúrgiarúrgia
 • Senyal transatlàntic

  Senyal transatlàntic
  (Marconi)
  →El 1901, Marconi va demostrar el primer senyal transatlàntic utilitzant codi Morse i telegrafia sense fil. La telegrafia sense fil va ser inventada i àmpliament utilitzada en vaixells per a una fantàstica comunicació de lectura, enviant i rebent senyals.
  Això va permetre una millor comunicació i més seguretat a les embarcacions, ja que podien alertar de les dificultats que es podien produir. Es manaven missatges importants a partir de l'aparell.
 • Avió

  Avió
  (Germans Wright)
  →Es pot dir que el primer avió a transportar una persona va ser l'ideat per Clement Ader el 1890.Però, en realitat el primer vol impulsat amb un motor, va ser el realitzat pels germans Wright el 1903,en el qual van recórrer 36,5 metres.
  L'avió és un mitjà de transport que permet fer viatges a gran velocitat per l'aire.L'aparició de l'avió va ser una innovació molt important i es va començar a utilitzar a la guerra per tirar bombes de manera imprevista.
  →Sector d’automovilística.
 • Fordisme

  Fordisme
  (Henry Ford)
  →El fordisme és un sistema de producció en cadena implementat per Henry Ford a partir de l'any 1908. Després de la fabricació del primer model (el Ford T) que va ser un gran èxit de vendes, l'empresari nord-americà va decidir implementar a totes les seves fàbriques aquest sistema de producció.
 • Modelo T de Ford

  Modelo T de Ford
  →El model T és un automòbil construït el 1908, per la companyia de motor de Ford. El cotxe era molt popular durant aquests temps i era assequible per a la classe mitjana.
  →Produït pel sector siderúrgic.
  →Sector d’automovilística.
 • Taylorisme

  Taylorisme
  (Frederick W. Taylor) →Consisteix en la divisió del procés de producció ́en tasques molt especifiques utilitzant màquines de gran precisió amb l’objectiu d’eliminar els moviments inútils per rendibilitzar el màxim la mà d’obra.
  Aquest sistema de producción es va crear als EE.UU. I la fàbrica d’automòbils Ford va ser una de les primeres en implantar-lo.
  Va causar un augment de productivitat, una reducció de temps emprat i va reduir els costos.