El mundo en tus manos 1024x768 978539

Línia del temps dels invents de la història

 • 450

  Obtenció del sucre

  Obtenció del sucre
  Es va aconseguir a partir de la canya, va ser un gran descobriment ja que tenia un gust molt dolç.
 • 500

  Serigrafia

  Serigrafia
  S'utilitzava a China i Japó per reproduïr textos, mitjançant una tabla de seda.
 • 552

  La seda

  La seda
  La seda va ser un avenç molt important per les societats d'aquella época, ja que anava molt bé per fer mercaderies, etc..
 • Jun 1, 700

  Porcellana

  Porcellana
  Cap a l'any 700 a la Xina van aprendre a fer pocellana, que és una espècie de ceràmica molt brillant, gairebé com el vidre, molt dura i blanca.
 • Jun 1, 1071

  Forquilles

  Forquilles
  Els ganivets i les culleres tenen un origen prehistòric, però les forquilles son relativament moderns.
 • Jun 1, 1180

  Molins de vent

  Molins de vent
  Va ser un francés qui va pensar d'aprofitar la força del vent i construir el que avui coneixem amb el nom de molí de vent en Europa.
 • Jun 1, 1185

  Bruíxola

  Bruíxola
  van ser els xinesos vora el segle II de la nostra era qui es van adonar d'aquesta característica. Els xinesos mai foren uns grans navegants, i per això, no li'n van saber trobar profit a aquest descobriment per a situar-se en la mar. Però els àrabs, quan ho van aprendre sí que van tractar d'aprofitar-lo per a navegar.
 • Jun 1, 1249

  ulleres

  ulleres
  Més que ulleres podríem parlar de cristalls d'augment. Va ser un inglès, Roger Bacon (que amés era filòsof) qui les va inventar, tot i que sembla que a la Xina i a l'Índia, ja per aquell temps n'hi havia d'aparells com el que ell va inventar.
 • Jun 1, 1335

  Rellotges mecànics

  Rellotges mecànics
  Aquests primers rellotges mecànics es montaven en una torre (la de l'Ajuntament, o l'església). En l'any 1335 es va instal·lar en Milan (Itàlia). Donava l'hora i per primera vegada, els ciutadans podien adonar-se'n de quin hora era escoltant el número de campanades.
 • Jun 1, 1346

  Canó

  Canó
  Una vegada els europeus van conèixer la fórmula de la pólvora, es va idear la manera de col·locar-la en un cilindre metàl·lic, i aprofitant-hi la força explosiva de la pólvora, projectar una bola de pedra o de metall.
 • Jan 1, 1450

  IMPREMTA

  IMPREMTA
  L'alemany Johannes Gutenberg inventa la impremta moderna. Cada lletra era un motlle de metall on es podien fer diverses copies.
 • Microscopi i telescopi

  Microscopi i telescopi
  Galileu Galilei construeix el primer telescopi pràctic i el fa servir per estudiar els astres.
 • Mecanització

  Mecanització
  l'agrònom anglès Jethro Tull inicia la mecanització a l'agricultura amb la introducció de la sembradora mecànica. Més entra entra també a la industria tèxtil.
 • Avenços en navegació

  Avenços en navegació
  Tot hi que té els seus incis l'any 1730 la seva durada és fins 1770. Jhon Campbell inventa el sextan i Jhon Carreton el primer cronòmetre més eficaç. A partir d'aquest moments els marines tindran més facilitat a l'hora de navegar i creuar els mars. Ja que hi hauran molts nous sistemes de navegació i descobriments importants.
 • Màquina de Vapor

  Màquina de Vapor
  l'escocès James Watt construeix la primera màquina de vapor pràctica. S'apliquen les màquines dins la industria i evoluciona molt positivament el transport de mercaderies més eficaç.
 • Utilització d'acer en la construcció

 • Pila Elèctrica

  Pila Elèctrica
  Alessandro Volta inventa la pila elèctrica. Per primera vegada disposem d'una manera de produïr corrent elèctric.
 • Locomotora de Vapor

  Locomotora de Vapor
  George Stephenson presenta la primera locomotora de vapor.
 • Fotografia

  El científic francès Josepch Nicéphore va crear la primera fotografia.
 • Motor i generado elèctric

  Michael Faraday descobreix la inducció electromagnètica i construeix els primers generadors i motors elèctrics de laboratori.
 • Telègraf

  Samuel Morse inventa el primer telègraf elèctric. Per primer cop disposem d'una mecanisme que ens permet comunicar-nos instantaneament.
 • Pasteurització

  Pasteurització
  Louis Pasteur inventa un mètode per conservar alguns aliments sotmetenlos a una temperatura elevada durant un temps.
 • Metal·lurgia industrial de l'acer

  Henry Bessmer ideo un mètode per produïr acer de manera econòmica i en grans quantitats.
 • Motor de combustió interna

  Motor de combustió interna
  Etienne Lenoir presenta el primer motor de combustió interna
 • Telèfon

  Telèfon
  Antonio Meucci aconsegueix transmetre per primera vegada la veu humana a travès de la comunicació via telèfon.
 • Fonògraf

  Fonògraf
  Thomas Alva Edison presenta un sistema capaç d'emmagatzemar i reproduïr audio, el Fonograf.
 • Bombeta Elèctrica

  Bombeta Elèctrica
  Igual que en el fonògraf, Thomas Alva Edinson va inventar la primera bombeta elèctrica, va ser un gran avenç.
 • Central Elèctrica

  Central Elèctrica
  En aquest any, a la ciutat de Nova York es va inventar la primera Central Elèctrica.
 • Corrent Altern

  Corrent Altern
  Nikola Telson s'interessa per aquest tipus de corrent, el corrent altern. El 1882 ell mateix construeix el primer motor d'inducció amb corrent altern.
 • Automobil de gasolina

  Automobil de gasolina
  Karl Benz instal·la el primer motor de gasolina a un cotxe de tres rodes creant així un automobil pràctic.
 • Aparell de rajos X

  Aparell de rajos X
  El físic alemany Wilhelm Conrad Röntgen descobreix el primer tipus de radiació capaç de travessar els cossos opacs.
 • communicació mitjançant ones de ràdio

  communicació mitjançant ones de ràdio
  L'italià Gugliermo Marconi aconsegueix transmetre el primer missatge sense fil de llarga distància entre Europa i Amèrica.
 • Avió

  Avió
  Els germans Wright aconsegueixen volar amb un avió per primera vegada. Des de llavors la industria de l'aviació no ha deixat de crèixer.
 • Plàstics

  Plàstics
  Leo Baekland crea el primer plàstic utilitzat massivament a la indústria, la baquelita.
 • Fabricació en cadena

  Fabricació en cadena
  L'empresari Henry Ford treu al mercat l'automòbil Ford model. El qual la seva fabricació havia estat en cadena. A partir d'aquí, es molt utilitzat i molt més còmode.
 • Electrodomèstics

  Electrodomèstics
  Per Alva Fisher que desenvolupa una de les primeres rentadores pràctiques. Però la popularització dels electrodomestics en general no es produira fins el 1950.
 • Televisió

  Televisió
  La televisió es comença a desenvolupar a fins del segle XX, gràcies al treball de John L. Baird, Charles F. Jenkins, Vladimir Zworykin, entre d'alltres. Les emicions no comencen fins el 1930.
 • Reactor nuclear de fissió

  Reactor nuclear de fissió
  Enrico Fermi aconsegueix crear el primer reactor nuclear a la ciutat de Chicago. Pocs anys més tard aquests seràn utilitzats per produïr energia elèctrica a gran escala.
 • Microelectrònica

  Microelectrònica
  Amb el transistor inventat per John Bardeen, Walter Brattain, William Shockley i el xip per Jack Kilby s'inicia l'era de la microelectrònica.
 • Fibra òptica

  Fibra òptica
  L'indi Narinder Singh Kapany inventa l'any 1952 un sistema de transmissió d'informació format per fibres transperents per les quals circulen impulsos de llum.
 • Avenços en medicina

  Avenços en medicina
  Aquest any s'incorpora el primer marcapassos. El 1963 s'utilitza per primer cop el làser en cirurgia. El 1967 es fa el primer transplantament. El 1969 es desenvolupa la ressonancia magnètica.
 • Satèl·lit artificial

  Satèl·lit artificial
  Sarguei Korolev posa en òrbit l'Sputnik 1, el primer satèl·lit artificial.
 • Internet

  Internet
  Es descobreix com a un projecte de EUA per millorar les communicacions en cas de guerra. Poc després surt de l'àmbit militar i es converteix en una xarxa on qualsevol pot cercar-hi coses i intercanviar informació.
 • Arribada a la lluna

  Arribada a la lluna
  La tripulació d'Apollo 11, formada per Neil AMstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, arriben per primer cop a la lluna.
 • Telefonia cel·lular

  Telefonia cel·lular
  Martin Cooper crea el primer sistema de telefonia cel·lular. Es considera que és la tecnologia amb la difussió més ràpida.
 • Digitalització

  Digitalització
  Gran part dels sistemes de transmissió d'informació han estat substituïts per arxius informàtics que contenen la informació en forma de 0 i 1, és a dir, s'han digitalitzat.
 • Ordinador personal

  Ordinador personal
  Al 1980 apareixen els primers ordinadors personals. Al principi eren molt cars i grans, però després va avançar la tecnologia i es van posar molt de moda a tot arreu.
 • Acceleració tecnològica

  Acceleració tecnològica
  Les époques passades han sigut una accelaració tecnologica molt important i que produeix molts canvis en la societat i en la forma de funcionar del món.
 • Café

  Café
  el café es va descobrir a Etipia, a una zona que es coneix amb el nom de Kaffe (d'ací vindrà el nom). Allí el café creixia salvatge. Un pastor de cabres va observar que, un dia, després d'haver pasturat per allí, les cabres estaven totes nervioses i no es podien dormir. Ell va pensar si no seria per haver menjat aquells fruits. Al dia següent ho tornà a probar, i tornà a passar el mateix. Total, que va compendre que aquelles boletes (el fruit del café) eren les que produïen aquella reacció.