Qqwe

Activitat Competencial 2- UD3: Eix cronològic 2na revolució industrial

 • Period: to

  La Primera Revolució Industrial

  La primera revolució industrial va ser un període de gran transformació que va tenir lloc a finals del segle XVIII i va continuar fins a mitjans del segle XIX. Aquesta revolució es va caracteritzar per l'adopció de noves màquines i tecnologies de producció, així com per l'ús de noves fonts d'energia com el carbó. Això va portar a un gran augment de la producció industrial, la qual cosa va canviar radicalment la forma en què es produïen els béns i es feia negoci.
 • Spinning Jenny

  Spinning Jenny
  Inventada per James Hargreaves, la Spinning Jenny va ser una màquina que va permetre la producció de fils més ràpida i eficient, cosa que va revolucionar la producció tèxtil i va portar a una major demanda per part de la societat.
 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  La màquina de vapor de James Watt va revolucionar la producció industrial, ja que va permetre la producció de màquines més eficients que utilitzaven menys combustible i eren capaces de produir energia mecànica de forma més eficaç. Això va beneficiar el sector tèxtil i el sector del transport.
 • Telar volador

   Telar volador
  Creat per John Kay, el telar volador de Kay va ser una de les primeres invencions que va permetre la producció tèxtil a gran escala i va ser un factor clau en la creixent importància de la indústria tèxtil.
 • Telar mecànic

  Telar mecànic
  Inventat per Edmund Cartwright, el telar mecànic de Cartwright va ser un dels primers dispositius que es va utilitzar per automatitzar la producció tèxtil. Això va permetre una producció més ràpida i eficient de teixits, beneficiant el sector tèxtil i la creixent economia industrial.
 • Màquina de desmotar el cotó

   Màquina de desmotar el cotó
  Invnetada per Eli Whitney, aquesta màquina va agilitzar el procés de producció del cotó i va fer possible la producció de grans quantitats de teixits a un cost molt menor. Això va beneficiar el sector tèxtil i va contribuir a la seva creixent importància en la indústria.
 • Fusell

  Fusell
  Inventat per Eli Whitney, el fusell de Whitney va ser una de les primeres armes de foc que es va produir en sèrie, cosa que va beneficiar el sector militar i va ser una de les primeres aplicacions pràctiques del concepte de producció en massa.
 • Bateria Volta

  Bateria Volta
  Inventada per Alessandro Volta, la bateria va proporcionar energia elèctrica i va canviar la forma com es feien experiments científics. Va beneficiar a la ciència.
 • Prensa hidràulica

  Prensa hidràulica
  Inventada per Joseph Bramah, la premsa va permetre la producció en massa de productes i va revolucionar la indústria. Va beneficiar a la indústria.
 • Ferrocarril

  Ferrocarril
  Inventat per Richard Trevithick i Andrew Vivian, permetent una major mobilitat, impulsant el creixement econòmic i la unificació del territori, transformant el paisatge i promovent canvis socials significatius.
 • Vaixell de vapor

  Vaixell de vapor
  Inventada per Robert Fulton, el vaixell de vapor va millorar el transport fluvial i marítim, i va accelerar el comerç. Va beneficiar al comerç i transport.
 • Locomotora de Vapor

  Locomotora de Vapor
  Inventada per John Blenkinsop, la locomotora va permetre el transport de mercaderies i persones de forma més ràpida i eficient. Va beneficiar el transport i la indústria.
 • Estetoscopi

  Estetoscopi
  Inventada per René Laennec, l'estetoscopi va millorar la pràctica mèdica i va permetre un diagnòstic més precís. Va beneficar a la medicina.
 • Motor elèctric

  Motor elèctric
  Inventat per Michael Faraday, el motor elèctric va permetre la generació d'energia elèctrica i el seu ús en maquinària.
  Va beneficiar a la indústria.
 • Gàbia de Faraday

  Gàbia de Faraday
  Inventada per Michael Faraday, la gàbia de Faraday va protegir els objectes de la descàrrega elèctrica i va ser fonamental per a la telegrafia sense fil. Va beneficiar a les telecomunicacions.
 • Dinamo Industrial

  Dinamo Industrial
  Inventada per Hippolyte Pixii , la dinamo industrial va ser el primer generador elèctric, i va permetre generar electricitat continuadament.
 • Telègraf (Morse)

  Telègraf (Morse)
  Inventat per Samuel Morse,el telègraf va permetre la comunicació instantània a llarga distància, el que va millorar el comerç i les relacions comercials. Va beneficiar les comunicacions i el comerç.
 • Period: to

  Segona Revolució Industrial

  La segona revolució industrial va ser un període de gran desenvolupament tecnològic i econòmic que va tenir lloc a Europa i als Estats Units a mitjans del segle XIX fins a principis del segle XX. Aquesta revolució es va caracteritzar per l'aplicació de noves fonts d'energia com l'electricitat i el petroli, així com la introducció de noves màquines i tècniques de producció en diversos sectors industrials.
 • Anestèsia

  Anestèsia
  Invenatada per Crawford Long, l'anestèsia va permetre procediments quirúrgics més segurs i menys dolorosos. Va beneficiar a la medicina.
 • Màquina de Vapor

  Màquina de Vapor
  Inventada per James Watt, la màquina de vapor va ser fonamental per a la Revolució Industrial i va permetre la producció en massa de productes. Benefici: Indústria.
 • Màquina de cosir

  Màquina de cosir
  Inventada per Isaac Merritt Singer, la màquina de cosir va millorar la producció tèxtil i va beneficiar el sector de la moda i la confecció.
 • Ascensor hidràulic

  Ascensor hidràulic
  Inventat per Elisha Otis, l'ascensor hidràulic va permetre la construcció d'edificis més alts i va beneficiar el sector de la construcció.
 • Bicicleta

  Bicicleta
  Inventada per Pierre Michaux, la bicicleta va millorar el transport personal i va beneficiar el sector del transport i la mobilitat.
 • Filferro

  Filferro
  Inventat per Henry Bessemer, el filferro va millorar la producció d'acer i va beneficiar el sector de la construcció i la manufactura.
 • Dinamita

  Dinamita
  Inventada per Alfred Nobel, la dinamita va beneficiar el sector de la construcció i la mineria, però també va tenir un gran impacte en la guerra.
 • Màquina d'escriure

  Màquina d'escriure
  Inventada per Christopher Latham Sholes, la màquina d'escriure va millorar la comunicació i va beneficiar el sector de les oficines.
 • Motor de combustió interna

  Motor de combustió interna
  Inventada per Nikolaus Otto, el motor de combustió interna va revolucionar el transport i va beneficiar el sector del transport i la maquinària.
 • Telèfon

  Telèfon
  Inventat per Antonio Meucci per poder parlar amb la seva dona, va beneficiar a la indústria de la comunicació. El dispositiu podia transmetre senyals acústics a distància per mitjà de senyals elèctrics.
 • Gramòfon

  Gramòfon
  Inventat per Thomas Edison, el gramòfon va beneficiar el sector de la música i la cultura, i va permetre la reproducció de la música en massa.
 • Bombeta elèctrica

  Bombeta elèctrica
  Inventada per Thomas Edison, l'ampolleta va millorar l'ús de la llum i va beneficiar el sector de l'energia i l'illuminació.
 • Motor de gasolina

  Motor de gasolina
  Inventat per Gottlieb Daimler, el motor de gasolina va millorar el transport i va beneficiar el sector del transport i la maquinària.
 • Vacuna contra la ràbia

  Vacuna contra la ràbia
  Inventada per Louis Pasteur, la vacuna va millorar la salut pública i va beneficiar el sector de la salut.
 • Càmera fotogràfica Kodak

  Càmera fotogràfica Kodak
  Inventada per George Eastman, la càmera Kodak va beneficiar el sector de la fotografia i la cultura, i va permetre la popularització de la fotografia.
 • Patinet

  Patinet
  Inventat per Laufmaschine, el patinet va millorar el transport personal i va beneficiar el sector del transport i la mobilitat.
 • Màquina expenedora de Coca-Cola

  Màquina expenedora de Coca-Cola
  Inventada per William Sweet. Va revolucionar la forma en què es venien les begudes en llocs públics. Va millorar el sector de l'alimentació i vending.
 • La motocicleta

  La motocicleta
  Inventada per Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach, va obrir la porta a una forma més ràpida i emocionant de transport personal.
 • Ràdio

  Ràdio
  Inventada per Guglielmo Marconi, va permetre la comunicació a llarga distància i la difusió de notícies i entreteniment arreu del món. Va beneficiar al sector de la comunicació.
 • Màquina de raigs X

  Màquina de raigs X
  Inventada per Wilhelm Conrad Roentgen. Va revolucionar la medicina al permetre la visualització dels ossos i els teixits interns del cos sense necessitat de cirurgia invasiva. Va millorar el sector de la medicina.
 • Cinematògraf

  Cinematògraf
  Inventat per Auguste i Louis Lumière. Va permetre la creació de pel·lícules i la indústria del cinema. Va millolrar el sector de l' entreteniment.
 • Aspiradora

  Aspiradora
  Inventada per John S. Thurman. Va facilitar la neteja dels llars i el manteniment de la higiene. Va millorar el sector de la neteja dels llars.
 • Motor d'avió

  Motor d'avió
  Inventat per Wilbur Wright i Orville Wright. Va permetre la creació del primer vol motoritzat,
  va beneficiar al sector del transport aeri.
 • Aspirina

  Aspirina
  Inventada per Felix Hoffmann. Va proporcionar un analgèsic efectiu i de baix cost, beneficiant al sector de la medicina.
 • Telèfon mòbil

  Telèfon mòbil
  Inventat per Martin Cooper. Va proporcionar una nova forma de comunicació sense fil. Va beneficiar al sector de la comunicació.
 • Cinturó de seguretat

  Cinturó de seguretat
  Inventat per George Cayley. Va augmentar la seguretat en vehicles i va reduir les morts per accidents de trànsit. Va beneficiar al sector del transport.
 • Avió

  Avió
  Orville i Wilbur Wright van revolucionar el transport aeri i va ser fonamental per al desenvolupament de les comunicacions a llarga distància i el turisme. Van beneficiar el sector del transport i la indústria aeronàutica.