1

Evolució de la tecnologia

 • 100

  Paper

  Paper
 • 270

  Brúixola

  Brúixola
  La Brúixola és un instrument que serveix per orientar-se que té una agulla que assenyala d'una manera aproximada la direcció nord-sud, i est-oest,
 • 500

  Collera de cavall

  Collera de cavall
  La collera és un element de l'arnès del cavall (o d'un altre animal) aprofitat per tirar d'una càrrega, recolzat a la seva espatlla, a diferència del seu predecessor, el collaret aplicat al coll de l'animal.
 • 550

  Arada de llauradora

  Arada de llauradora
  L'arada és una eina utilitzada per a llaurar la terra a través d'obrir-hi solcs. És un instrument agrícola que permet d'obrir solcs a la terra, generalment per tal de condicionar-la millor per a la sembra,
 • May 28, 730

  Imprenta (xina)

  Imprenta (xina)
  és un dispositiu mecànic que permet fer molts exemplars d'un text en fulls de paper.
 • May 28, 1040

  La polvora (xina)

  La polvora (xina)
  La pólvora és una mescla fortament explosiva de diverses composicions, la més antiga de les quals és de salnitre, sofre i carbó
 • May 28, 1280

  Ulleres

  Ulleres
  Les ulleres són un instrument òptic format per dos marcs (cella i cèrcol) que suporten dues lents unides per un arc, anomenat pont,
 • May 28, 1330

  Rellotge mecànic

  Rellotge mecànic
  és aquell fet íntegrament amb peces mecàniques sense intervindre altres elements, com per exemple l'aigua com a regulador. Va ser potser l'avanç més important en la història de la mesura del temps,
 • Microscopi

  Microscopi
  El microscopi és un instrument òptic constituït per dos sistemes de lents -l'ocular i l'objectiu, que permeten augmentar extraordinàriament la magnitud de la mostra per observar
 • Telescopi

  Telescopi
  Un telescopi és un sistema òptic que permet veure objectes llunyans, tot ampliant-ne la seva mida angular i la seva lluminositat aparents.
 • mecanització

  mecanització
  és un procés de fabricació que comprèn un conjunt d'operacions de conformació de peces mitjançant remoció de material
 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica
 • piles

  piles
  és un dispositiu que genera energia elèctrica mitjançant un procediment electroquímic que transforma l'energia d'una reacció química en energia elèctrica
 • Locomotora de vapor

  Locomotora de vapor
  és una locomotora autopropulsada impulsada per l'acció del vapor d'aigua.
 • Fotografia

  Fotografia
  és la tècnica que permet obtenir i guardar de manera permanent imatges, sobre una superfície de material sensible a la llum o en dispositius d'emmagatzematge de dades, basant-se en el principi de la càmera obscura.
 • Motors i generadors electrics

  Motors i generadors electrics
  és una màquina capaç de transformar l'energia emmagatzemada en combustibles, bateries o altres fonts en energia mecànica capaç de realitzar un treball
 • Metal·lurgia de l'acer

  Metal·lurgia de l'acer
 • Motor de combustió interna

  Motor de combustió interna
  és un tipus de màquina que obté energia mecànica directament de l'energia química produïda per un combustible que crema dins d'una cambra de combustió, la part principal d'un motor. S'utilitzen motors de combustió interna de quatre tipus
 • telefón

  telefón
  S'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies.
 • Bombeta elèctrica

  Bombeta elèctrica
  produeix un llum format per una ampolla de vidre a l'interior del qual hi ha un filament metàl·lic, generalment de tungstè, que produeix llum per incandescència en circular-hi corrent elèctric
 • Corrent altern

  Corrent altern
  és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars
 • Automòbil de gasolina

  Automòbil de gasolina
  un vehicle de quatre rodes destinat al transport de persones, amb capacitat entre dos i vuit seients.
 • Avió

  Avió
  és una aeronau, més pesant que l'aire, capaç de volar per l'atmosfera.
 • plàstics

  plàstics
  són materials orgànics polimèrics d'alta massa molecular
 • Poducció en cadena

  Poducció en cadena
  és una forma d'organització de la producció que delega a cada treballador una funció específica i especialitzada en màquines més desenvolupades tecnològicament.
 • Electodomèstics

  Electodomèstics
  Un electrodomèstic és un aparell per a ús domèstic que funciona amb electricitat.
 • Televisió

  Televisió
  Es un sistema de telecomunicació per a l'emissió i per a la recepció de sons i d'imatges en moviment a distància.
 • Microelèctronica

  Microelèctronica
  és l'aplicació de la ciència electrònica a components i circuits de dimensions molt petites, microscòpiques i fins a nivell molecular per produir dispositius i equips electrònics de dimensions reduïdes però altament funcionals
 • Fibra òptica

  Fibra òptica
  és un filament flexible de secció circular fet d'algun tipus de vidre o plàstic capaç de transportar feixos de llum en el seu interior.
 • Satel·lit artificial

  Satel·lit artificial
  és un objecte fabricat per l'home i llançat a l'espai que, gràcies a la seva velocitat, és capaç de mantenir-se en una òrbita estable al voltant de la terra o un altre cos celeste sense precipitar-se contra la superfície d'aquest
 • Tèlefonia cèl·lular

  Tèlefonia cèl·lular
  és un dispositiu electrònic amb ràdio de curt abast usat per a comunicacions mòbils de veu i dades.
 • Ordinador personal

  Ordinador personal
  és qualsevol ordinador amb un preu, mida, i possibilitats que el fan útil per a persones individuals,
 • Internet

  Internet
  és una xarxa pública (ROTFL) i global de computadors que estan interconnectats mitjançant el protocol d'Internet (Internet Protocol) i que comuniquen mitjançant la commutació de paquets.
 • Digitalització

  Digitalització
  dispositiu electrònic que té la capacitat de convertir un senyal analògic en un altre de digital, és a dir, un voltatge en un senyal binari.
 • El molí de vent

  El molí de vent
  és una màquina que converteix energia eòlica en un moviment circular per mitjà d'aspes.