Fotolia 17580904 xs

Història de l'acceleració tecnològica

By eipril
 • 100

  Ferradura

  Ferradura
  És una peça en forma d'una «U», construïdes de ferro, cautxú, plàstic o cuir, que es claven o encolen en la vora dels cascs dels cavalls.
 • 200

  Paper

  Paper
  És una làmina constituïda per un entramat tridimensional de fibres de cel·lulosa i altres substàncies (minerals, coles, colorants, etc.) que permeten millorar les seves propietats i fer-lo apte per l'ús al qual està destinat.
  La cel·lulosa per a la fabricació de paper s'obté principalment de la fusta (55%), d'altres fibres vegetals (9%) i del paper recuperat (16%).
  Inventada a la Xina.
 • 300

  Carretó

  Carretó
  És un petit vehicle d'una sola roda dissenyat per a ser propulsat per una sola persona i utilitzat per al transport manual de càrrega.
 • Jun 1, 600

  Escacs

  Escacs
  És un joc de tauler de naturalesa recreativa i competitiva per a dos jugadors. Segons els historiadors dels escacs, el joc original fou el xaturanga, que es practicava a l'Índia al segle VI dC i que es va transmetre des d'allà cap a Pèrsia i l'orient d'una banda, i cap al món àrab de l'altra.
 • Jun 1, 1090

  brúixula

  brúixula
  És un instrument que serveix per orientar-se que té una agulla que assenyala d'una manera aproximada la direcció nord-sud, i est-oest, que es fonamenta en la propietat de les agulles magnetitzades. (China-Arabia).
 • Jun 1, 1200

  Lupa

  Lupa
  Per Robert Grosseteste.
  És un instrument òptic compost d'una lent convergent que permet veure objectes ampliats sense necessitat de fer cap esforç d'acomodació amb la vista. La seva capacitat d'augment és limitada i per a augments majors es solen fer servir lupes binoculars.
 • Jun 1, 1286

  Ulleres

  Ulleres
  Són un instrument òptic .
  S'empren per a compensar defectes refractius o de visió binocular, o simplement per estètica.
 • Jun 1, 1405

  Cargol

  Cargol
  Inventat a Alemanya.
  És un element mecànic utilitzat per fer una unió desmuntable de peces diferents. Bàsicament és un cilindre amb rosca helicoïdal i cap, freqüentment acompanyat de la corresponent rosca.
 • May 27, 1450

  Imprenta

  Imprenta
  Inventada per l'alemany Johannes Gutemberg.
  És un mètode mecànic de reproducció de textos i imatges sobre el paper o materials similars. Consisteix en aplicar una tinta, generalment oleosa, sobre unes peces metàl·liques per transferir-la al paper per pressió.
  Va permetre que els llibres arribessin a les capes mitges de la societat i fent així que la ciència i la cultura s'entenguessin.
 • Microscopi i telescopi

  Microscopi i telescopi
  El microscopi és un instrument òptic constituït per dos sistemes de lents -l'ocular i l'objectiu, que permeten augmentar extraordinàriament la magnitud de la mostra per observar, fent perceptible allò que no es veu a ull nu.
  Galileu Galilei construeix el primer telescopi pràctic, fent-lo servir per estudiar els astres.
  Aquests dos invents fan que la nostre comprensió de la natura i del cosmos augmenti.
 • Mecanització

  Mecanització
  L'agrònom anglès Jethro Tull inicia la mecanització a l'agricultura amb l'introducció de la segadora mecànica.
  A poc a poc aquest procés es va anar expandint fins, per exemple, l'industria tèxtil.
 • Avenços en navegació

  Avenços en navegació
  Per exemple, en John Campbell inventa el sextant (instrument de mesura que permet mesurar angles entre dos objectes tals com dos punts d'una costa o un astre -tradicionalment el Sol- i l'horitzó), i John Harrison el primer cronòmetre marí eficaç.
  Aquests avenços possibilitaran l'exploració completa del nostre planeta.
 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  Inventada per James Watt que va significamera vegada disposar d'un motor fiable i potent. Va començar aplicant-se a les indústries i en el transport ferroviari i marítim.
  És una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica: motor de combustió externa.
 • Utilització d'acer a la construcció

  Utilització d'acer a la construcció
  En aquella dècada es construeix el primer pont de ferro colat al Regne Unit però poc després ho substitueixen per acer ja que aporta és resistència.
 • Pila elèctrica

  Pila elèctrica
  Alessandro Volta, un físic italià, inventa la pila elèctrica: una nova manera de produir corrent elèctric.
  Transforma l'energia d'una reacció química en energia elèctrica.
 • Locomotora de vapor

  Locomotora de vapor
  L'enginyer George Stephenson presenta la primera locomotora de vapor comercial. L'aparició del ferrocarril va suposar una revolució en el transport de persones i mercaderies.
 • Fotografia

  Fotografia
  La primera fotògrafia es creu que és del científic francès Joseph Nicéphore Niépce.
  Permet obtenir i guardar de manera permanent imatges, sobre una superfície de material sensible a la llum o en dispositius d'emmagatzematge de dades, basant-se en el principi de la càmera obscura.
 • Motor i generador elèctrics

  Motor i generador elèctrics
  EL físic Michael Faraday descobreix la inducció electromagnètica i construeix els primers generadors i motors elèctrics de laboratori.
 • Telègraf

  Telègraf
  Samuel Morse és l'inventor d'aquest aparell revolucionari.
  Es tracta d'un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància.
  Per altre banda, al 1795 el metge i físic Francesc Salvà i Campillo dugué a terme les primeres experiències telegràfiques conegudes al seu habitatge del carrer del Petritxo.
 • Pasteurització

  Pasteurització
  El químic francès Louis Pasteur inventa un mètode per conservar alguns aliments sotmetent-los a una temperatura elevada durant un període de temps controlat.
 • Metal·lúrgia industrial de l'acer

  Metal·lúrgia industrial de l'acer
  L'anglès Henry Bessemer inventa un mètode per produir acer de manera econòmica i en grans quantitats.
 • Motor de combustió interna

  Motor de combustió interna
  L'enginyer belga Éttiene Lenoir presenta el primer motor de combustió interna, que funcionava amb gas.
 • Telèfon

  Telèfon
  Per Alexander Graham Bell.
  És un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies.
  Ha transformat la vida de les persones.
 • Fonògraf

  Fonògraf
  Thomas Alva Edison presenta un sistema capaç d'emmagatzemar i reproduir àudio.
  Format per un cilindre giratori recobert de cera, de manera que el so s'enregistrava fent solcs a la cera mitjançant una agulla metàl·lica.
 • Bombeta elèctrica

  Bombeta elèctrica
  Per Thomas Alva Edison.
  Va suposar un gran canvi a la vida de les persones.
 • Central elèctrica

  Central elèctrica
  Thomas Edison va construir la primera central elèctrica a Nova York.
  Es tracta d'una planta industrial destinada a la producció d'electricitat. Les centrals elèctriques transformen diferents fonts d'energia primària en energia elèctrica a fi de proveir als consumidors (particulars o industrials) d'electricitat. La xarxa elèctrica permet el transport de l'electricitat entre els diversos consumidors.
 • Corrent altern

  Corrent altern
  Per l'enginyer Nikola Tesla.
  Es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars.
  Això significa que la meitat del temps el corrent circula en un sentit, l'altra meitat de temps en l'altre sentit (positiu-negatiu).
 • Automòbil de gasolina

  Automòbil de gasolina
  Per l'alemnay Karl Benz.
  A partir de la segona guerra mundial es populartza i influeix enormement en la manera de viure, de desplaçar-se i treballar.
 • Aparell de rajos X

  Aparell de rajos X
  Pel físic alemany Wilhelm Conrad Röntgen.
  Va comprovar que, col·locant una pel·lícula fotogràfica radere d'una mà irradiada amb rajos X, podia obtenir una fotografia del ossos.
 • Comunicació mitjançant ones de ràdio

  Comunicació mitjançant ones de ràdio
  L'italià Gugliermo Marconi aconsegueix transmetre el primer misstage sense fil entre Europa i Amèrica.
  Aquesta innovació és la base d'invents com la ràdio, la televisió, el telèfon mòbil, el WIFI...
 • Avió

  Avió
  És una aeronau, més pesant que l'aire, capaç de volar per l'atmosfera.
  Els germans Wright aconsegueixen volar amb avió per primer cop.
 • Plàstic

  Plàstic
  Leo Baekeland crea el primer plàstic utilitzat massivament a l'indústria: la baquelita. Es podia manipular molt bé però un cop es refredava es convertia en un material dur i resistent a les altes temperatures.
  El plàstic ens permet construir objectes de formes complexes d'una manera sencilla i econòmmica.
 • Fabricació en cadena

  Fabricació en cadena
  Va ser un procés revolucionari en la producció industrial basat en la cadena de muntatge; una forma d'organització de la producció que delega a cada treballador una funció específica i especialitzada en màquines més desenvolupades tecnològicament.
  La seva idea teòrica neix amb el taylorisme i la tecnologia de les parts intercanviables, però madura en el segle XX amb Henry Ford.
 • Electrodomèstics

  Electrodomèstics
  L'enginyer Alva Fisher desenvolupa desenvolupa una de les primeres rentadores pràctiques.
  L'idea era: fer servir les noves tecnologies per facilitar el treball de casa.
 • Televisió

  Televisió
  És un sistema de telecomunicació per a l'emissió i per a la recepció de sons i d'imatges en moviment a distància.
  La primera demostració de televisió a Espanya es remunta a les 12:45 del 10 de juny de 1948, durant una exhibició de tecnologia a la fira internacional de mostres celebrada al Palau de Montjuïc de Barcelona, on la casa Philips Ibérica instal·là una càmera unida per cable a un monitor situat a trenta metres.
 • Reactor nuclear de fissió

  Reactor nuclear de fissió
  Enricó Fermi aconsegueix desenvolupar el primer reactor nuclear a la ciutat de Chicago.
  Pocs anys després els reactors s'utilitazaran per produir energia elèctrica a gran escala.
 • Microelectrònica

  Microelectrònica
  És l'aplicació de la ciència electrònica a components i circuits de dimensions molt petites, microscòpiques i fins a nivell molecular per produir dispositius i equips electrònics de dimensions reduïdes però altament funcionals.
  Va començar amb el transistor de John Bardeen, Walter Brattain i William Shockley i el xip d'en Jack Kilby al 1958.
 • Fibra òptica

  Fibra òptica
  L'indi Narinder Singh Kapany inventa un sistema de transmissió d'informació format per fibres transparents per les quals circulen impulsos de llum.
  Sobretot s'utilitza per construir cables submarins i xarxes informàtiques i de telefonia.
 • Venços en medicina

  Venços en medicina
  Al 52 s'implanta per primer cop el marcapassos, al 63 es fa servir per primera vegada el làser en cirurgia ocular, al 67 es realitza el primer transplament de cor, al 69 es desenvolupa la ressonància magnètica...
 • Satèl·lit artificial

  Satèl·lit artificial
  El primer satèl·lit articifial: l'Sputnik, per l'equip dirigit per Serguei Korolev.
  És un objecte llançat a l'espai que, gràcies a la seva velocitat, és capaç de mantenir-se en una òrbita estable al voltant de la terra o un altre cos celeste sense precipitar-se contra la superfície d'aquest.
 • Internet

  Internet
  Entre el 1960 i 70 es crea com a un projecte de l'exèrcit dels EUA per millorar les comunicacions en cas de guerra.
  Al 1990, es popularitza creant així: pàgines web, correu electrònic, fòrums, xats, cercadors...
  Es tracta de la unió de milions de subxarxes domèstiques, acadèmiques, comercials i governamentals. Sobre aquesta xarxa hi corren un conjunt de serveis als quals tothom pot accedir des de qualsevol part del món.
  És el sistema de comunicació global més important.
 • Arribada a la lluna

  Arribada a la lluna
  <a href='' >http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_de_la_conspiraci%C3%B3n_de_los_alunizajes_del_Programa_Apolo</a>La nau Apollo 11 (formada per Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins) va ser enviada a l'espai pel coet Saturn V des de Cap Canaveral (Florida, EUA). Es va enlairar el 16 de juliol de 1969, va arribar a la Lluna el 20 de juliol (hora d'EUA) i va tornar a la Terra el 24 de juliol.
 • Telefonia cel·lular

  Telefonia cel·lular
  L'enginyer Martin Cooper crea el primer sistema de telefonia mòbil.
  Va començar a populariitzar-se al 1990.
  Es considera que és la tecnologia amb la difusió més ràpida de la història.
 • Ordinador personal

  Ordinador personal
  és qualsevol ordinador amb un preu, mida, i possibilitats que el fan útil per a persones individuals, i que està pensat per ser operat directament per l'usuari final, sense intervenció de cap operador/a.
 • Digitalització

  Digitalització
  És un dispositiu electrònic que té la capacitat de convertir un senyal analògic en un altre de digital, és a dir, un voltatge en un senyal binari. Aquest té el propòsit de facilitar el seu processament (codificació, compressió, etc.) i fer el senyal resultant, el digital, més refractari al soroll i altres interferències a les quals són més sensibles els senyals analògics.
 • Ipod

  Ipod
  Apple anuncia un nou i complex reproductor de música digital portàtil conegut amb el nom d'Ipod.
 • El guant de Braille

  El guant de Braille
  Inventat per Ryan Patterson.
  permeteix a personas amb dificultats sensorials accedir al correu electrònic, llegir i escriure missatges i disfrutar del contingut dels llibres electrònics.
 • Optical Camouflage System

  Optical Camouflage System
  Optical Camouflage System de Susumu Tachi, Masahiko Inami i Naoki Kawakami. Es tracta d'un complex sistema de camuflatge òptic tan innovador com sorprenent.
 • SonoPrep

  SonoPrep
  És un dispositiu que administra medicaments a través d'ones sonores que substitueixen les injeccions, sent igual d'efectives. Aquest va ser un invent del bioenginyer Robert Langer i funciona mitjançant energia ultrasònica.
 • Youtube

  Youtube
  Steve Chen, Chad Hurley i Jawed Karim presenten Youtube, sense cap dubte l'eina de vídeo en línia per compartir, publicar i comunicar, més important de totes.
 • Tesla Roadster 100

  Tesla Roadster 100
  Inventat per Tesla Motor. Un automòbil elèctric que funciona amb una bateria de liti-ió i que aconsegueix una sorprenent velocitat de fins a 100 km / h en menys de 4 segons.
 • Cell Bio

  Cell Bio
  Inventat per Sony. Es tracta d'una bateria que funciona amb qualsevol solució ensucrada i enzims de digestió de glucosa capaç d'extreure electrons que creen electricitat.
 • Implants de retina

  Implants de retina
  Inventats pel Retinal Implant Research Group, torna la visió a pacients amb degeneració macular i ceguesa mitjançant implants microelectrònics.
 • Cambra obscura

  Cambra obscura
  És un instrument òptic capaç d'obtenir la projecció plana d'una imatge sobre part de la seva superfície interior.
  Consisteix en una gran caixa hermèticament tancada en la que entren els raigs de llum reflectits pels objectes de l'exterior únicament a través d'un petit orifici practicat en una de les seves parets. L'orifici funciona com una lent convergent i projecta a la paret oposada una imatge de l'exterior invertida verticalment i horitzontalment.
 • pòlvora

  pòlvora
  És una mescla fortament explosiva de diverses composicions, la més antiga de les quals és de salnitre, sofre i carbó.
  S'usa, entre altres funcions, per a impulsar projectils en les armes de foc, propel·lir coets, barrinar roques, enderrocar construccions, preparar focs d'artifici.
  Inventada a la Xina.