Kölcsey 2

Kölcsey Ferenc élete

 • Születés

  Sződemeter (Sâuca, Románia)
 • Period: to

  Tanulmányai

  debreceni református kollégium - jogi végzettség
 • Pestre utazás először

  Pestre utazás először
  joggyakorlat, első találkozás Berzsenyi Dániellel
 • Hazatérés a családi birtokra

 • Tartózkodás Álmosdon

 • Nyelvújítási vitába beleszól

  Nyelvújítási vitába beleszól
  Felelet a Mondolatra - ortológusok kritikája
 • Öccsével költözés Csekére

 • Legismertebb műbírálatát kiadják

  Legismertebb műbírálatát kiadják
  Berzsnyiről szóló recenzió - a Tudományos Gyűjteményben jelenik meg
 • Művei kiadása

  Művei kiadása
  Szemere Pál hívására Pestre megy
  Műveit kiadják, folyóiratot indítanak - "Élet és Literatúra"
 • Hymnus - a magyar nép zivataros századaiból

  Hymnus - a magyar nép zivataros századaiból
 • Nemzeti hagyományok

  Nemzeti hagyományok
  filozófiai-esztétikai értekezés:
  a nemzet megmaradásának kulcsa a kulturális folytonosság
 • Kazinczy-féle kozmopolita elmélet bírálata

  Kazinczy-féle kozmopolita elmélet bírálata
 • Szatmár megye főjegyzője

 • Period: to

  Országgyűlésen részvétel

  Mint Szatmár vármegye követe, a liberális ellenzék szónoka
 • Lemond követi tisztségéről

  a megye követutasítása ellenkezett a politikai elveivel
 • Halála

 • Zrínyi második éneke

  Zrínyi második éneke