Barabas vorosmarty

Vörösmarty Mihály élete és munkássága

 • Születés

  Születés
  A Fejér megyei Pusztanyéken született, elszegényedett nemesi családban.
 • Tanulmányai (1807-1824)

  Tanulmányai (1807-1824)
  Tanulmányait Pustanyéken (1807), Székesfehérvárott (1811, Ciszterci Szent István Gimnázium) majd Pesten (1816, Piarista Gimnázium) végezte. 1820-ban elvégezte a bölcsészi kart, 1824-ben pedig a jogi kart.
 • Házitanítói munka

  Házitanítói munka
  Édesapja meghalt, így Perczel Sándor pesti otthonába ment házitanítónak (Perczel Mórt tanította/nevelte), hogy családját el tudja tartani. Itt ismerkedett meg Perczel Adéllal (Etelkának is hívták).
 • A húszas évek

  A húszas években lírai költészete személyesebbé válik.
  Feltöri a klasszicista költői fegyelmet és utat ad a romantika érzésvilágánk.
  "Az elhaló remény" (1821)
 • Irodalmi pályafutásának kezdete

  Irodalmi pályafutásának kezdete
  Visszakerült Pestre, ahol megírta a "Zalán futása" (1825) című eposzát. Műve az értelmiségi körökben aratott sikert. Vörösmarty elhatározta, hogy írásból fog megélni.
  https://www.youtube.com/watch?v=S9qXdxp9Z8Y(http://www.timetoast.com)
 • "Csongor és Tünde"

  A "Csongor és Tünde" című darabja 1830-ban készült el, 1831-ben pedig Székesfehérváron megjelent nyomtatásban.
  https://www.youtube.com/watch?v=3XmFpOKURK8(http://www.timetoast.com)
 • "Szózat"

  "Szózat"
  (1836) megzenésített vers, a magyarok nemzeti éneke a Himnusz mellett. Tartalma és érzelmi töltése kapcsolódik az 1832–36-os országgyűléshez és az akkori belpolitikai helyzethez.
  https://www.youtube.com/watch?v=BprIDIjcmGc(http://www.timetoast.com)
 • "Guttenberg-albumba"

  Egy alkalmi vers, a felvilágosodás eszméi és formai tulajdonságai találhatóak benne. Az emberi lét legfőbb értékeként jelenik meg ebben a műben.
  https://www.youtube.com/watch?v=1rN9_jiA21Y(http://www.timetoast.com)
 • Házassság

  Házassság
  1841-ben Megismerkedett Bajza József sógornőjével, Csajághy Laurával, akit 1843-ban feleségül vett.
 • Politika (1840-es évek)

  Hatott rá a negyvenes évek politikai nézete. Kapcsolatban állt Széchenyivel, Wesselényivel és Kossuthtal. 1848-ban üdvözölte a forradalmat és az első népképviseleti országgyűlés tagja lett.
 • A szabadságharc bukása és halála

  A szabadságharc bukása és halála
  A szabadságharc bukása után bujdosásra kényszerült. 1850-ben önként jelentkezett az osztrák hatóságoknál és megromlott egészségi állapota révén felmentették. Ezután Baracskán, majd Pusztanyéken gazdálkodott. Egyre kevesebbet írt, 1855-ben Pesten meghalt.