Kolcsey head

Kölcsey Ferenc

 • Period: to

  Gyermekkora

  Gyermekkora sok nehézséggel telt. Fiatalon sokat betegeskedett, gyenge fizikummal rendelkezett, emellett szüleit és egy testvérét is elvesztette.
 • Születése

  Sződemeteren születik a mai Romániában. Középnemesi családból származik
 • Period: to

  Tanulmányai

  A Debreceni Református Kollégiumban tanul. Az utolsó években Kazinczyval és annak baráti körével levelezik.
 • Joggyakorlat

  Joggyakorlat
  Kölcsey egy pesti joggyakorlaton találkozik először Berzsenyivel. Egyikőjük se találja a helyét a nagyvárosi forgatagban.
 • Period: to

  Hazaköltözése

  Hazaköltözik a családi birtokra, de nem sokáig marad ott.
 • Költözése

  Egy öccsével Cserkére költözik. Bár a szellemi központtól távol van, aktív neológiai nézetekkel beszáll a nyelvújítási vitába és kritikákat publikál
 • Nézetei

  Egyre inkább kritikával illeti a Kazinczy-féle kozmopolita szemléletet. Ez el is távolítja egyik pártfogójától, akivel azonban jó barátok maradnak.
 • Szemere Pál hívása

  Szemere Pál hívása
  Kölcsey Szemere Pál hívására Pestre utazik, ahol megígérik neki, hogy műveit kiadják és új folyóiratot is indítanak.
 • Nemzeti hagyományok

  Nemzeti hagyományok
 • Aktívabb élet

  Kölcsey egyre aktívabb szerepet vállal a magyar közéletben.
 • Főjegyző

  Kölcseyt Szatmár megye főjegyzőjévé nevezik ki.
 • Period: to

  Országgyűlés

  Az országgyűlésen a vármegye követeként vesz részt. A liberális ellenzék vezérszónokává vált.
 • Lemond követi státuszáról

  Kölcsey a megye 1834-es követutasításai miatt lemond a tisztségről, mert nem ért egyet a haladó politika ellenzésével. A politikát viszont nem hagyja el, megtartja főjegyzői popsztját és segíti a perbe fogott ellenzékieket.
 • Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

  Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
 • Zrínyi második éneke

  Zrínyi második éneke
 • Halála

  Halála
  Kölcsey Ferenc egy heves esőt követő megfázás után tüdőgyulladásban halt meg.