Kolcsey ferenc

Kölcsey Ferenc élete és művei

 • Születése

  Születése
  Sződemeteren középbirtokos családban
 • Megkezdi tanulmányait Debrecenben

  Megkezdi tanulmányait Debrecenben
  Református kollégium:
 • Befejezi tanulmányait

  Ekkorra már levelez Kazinczy Ferenccel és annak a pesti baráti körével (Szemere Pál, Vitkovics Mihály)
 • Pesti joggyakolat

  Találkozik Berzsenyi Dániellel.
 • Hazatér a családi birtokra

  Álmosd
 • Csekére költözik

  Bekapcsolódik a nyelvújítási vitába is
 • Megromlik a kapcsolata Kazinczyval

  Bírálja a Kazinczy-féle kozmopolita szemléletet.
  Szemerével megmarad a jó kapcsolata.
 • Vanitatum Vanitas

  Vanitatum Vanitas
 • Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból

  Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból
  -1828-ban jelent meg
  -1844-ben Erkel Ferenc zenésítette meg
 • Drégel

  Drégel
  Fellegi bérceiden, ó Drégel vára, kereslek,
  Merre valál? tornyod honnan emelte fejét?
  Szondi hol állt? repedő kebelén hol csorga le vére?
  Nyughelye hantjai közt hol nyög az estveli szél?
  Puszta vagy, ó kiomolt vér szent helye! néma homály leng
  Vad bokor árnyaiban szirteid orma felett.
  Ah de romod tetején az örök hír égi virága
  Csillagi fényében századok óta virúl.
 • Szemere hívására Pestre megy

  Szemere hívására Pestre megy
  -Kiadják a műveit
  -Új folyóiratot indítanak (Élet és Literatúra)
 • Nemzeti Hagyományok

  Nemzeti Hagyományok
 • Szatmár megye aljegyzője

  majd 1832-től főjegyző
 • Zrínyi éneke

 • Huszt

  Huszt
 • Az 1832-36-os országgyűlésen követ és a liberális ellenzék vezérszónoka

  Az 1832-36-os országgyűlésen követ és a liberális ellenzék vezérszónoka
  -1835-ben lemond a követi státuszról, mert különböznek az elvei a követi utasításoktól
 • Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

  Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
 • Ügyvédként tevékenykedik

  Kossuthot és Wesselényit is segítette
 • Zrínyi második éneke

 • Halála