Kolcsey ferenc

Kölcsey Ferenc

By MJanka
 • Sződemeteren született (mai Románia területe)

  Gyermekkorában több problémával küzdött: gyenge és beteges volt, szüleit és egy testvérét is elvesztette.
 • Period: to

  Tanulmányai a debreceni református kollégiuban

  A kollégumban töltött utolsó évei alatt kezdett levelezni Kazinczy Ferenccel és annak pesti baráti körével.
 • Joggyakorlat Pesten (Debrecenben jogi végzettséget szerzett)

  Itt találkozott először Berzsenyi Dániellel.
 • Period: to

  Hazatérés a családi birtokra, Álmosdra

 • Csekére költözött egyik öccsével

  Bekapcsolódott a nyelvújítási vitába és publikálta első kritikáit.
 • Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetések

 • Felelet a Mondolatra

  Felelet a Mondolatra
  Az ortológusokat bírálja.
 • Egyre inkább bírálta Kazinczy szemléletét

 • Berzsenyi Dániel verseiről szóló recenzió

  Az 1810-es években Kölcsey a klasszicizmus híve.
 • Bekapcsolódott a politikai életbe.

  Elfordul a klasszicizmustól, további művei a romantikus nemzetfelfogás jegyében keletkeznek.
 • Vanitatum Vanitas

  Vanitatum Vanitas
 • Hymnus

  Hymnus
  A magyar irodalom egyik legfontosabb alkotása.
  A magyar himnusz: https://www.youtube.com/watch?v=M_1XePK1DAk
 • Érkezés Pestre mint már ismert kritikus

  Érkezés Pestre mint már ismert kritikus
  Kiadták műveit és elindult az Élet és Literatúra című folyóirat.
 • Nemzeti hagyományok

  Nemzeti hagyományok
  Filozófiai-esztétikai értekezés
 • Szatmár megye aljegyzője lett

 • Zrínyi éneke

 • Huszt

  Huszt
  A vers előadása(Kodály Zoltán által megzenésítve): https://www.youtube.com/watch?v=hNtD-EIdHvA
 • Period: to

  Szatmár megye főjegyzője

  Ügyvédként segítette a perbe fogott ellenzékieket (mint Kossuth és Wesselényi) egészen haláláig.
 • Period: to

  Részt vett az országgyűlésen a liberális ellenzék vezérszónokaként és Szatmár megye követeként.

 • Lemondott követi státuszáról

  A megye követutasítása ellenkezett haladó politikai elveivel.
  1835-höz köthető az utolsó korszak fordulópontja, Kölcsey pesszimizmusa felerősödik, ami műveiben is megmutatkozik.
 • Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

  Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
 • Zrínyi második éneke

 • Kölcsey Ferenc halála

  A költő tüdőgyulladásban halt meg, testét Szatmárcsekén helyezték végső nyugalomra.