Kölcsey

Kölcsey Ferenc

 • Született, Sződemeter

  középbirtokos család, személyes problémák, családi tragédiák
 • Debreceni református kollégium

  Debreceni református kollégium
  1796-1809, jogi végzettséget szerzett, levelezés Kazinczy Ferenccel és pesti baráti körével
 • Pest

  joggyakorlat, Berzsenyi Dániel
 • Műbírálatai

  1810-es évek, klasszicista poétika követelményei szerint ítél
 • Családi birtok

 • Álmosd

  1812-1814
 • Cseke

  Cseke
  elszigetelődés csak ideiglenes volt, bekapcsolódott a neológia oldalán a nyelvújítási vitába , első kritikáinak publikálása
 • Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetések

  Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetések
 • Felelet Mondolatra

  Szemere Pállal, Kazinczy és a neológiát kifigurázók ellen
 • Eltávolodás

  Kzainczy-fále kozmopolita bírálata
 • Berzsenyi Dániel verseiről szóló recenzió

 • Fordulópont

  1820-as évek, elfordul a Kazinczy- féle léstől, előtérbe került a nemzeti önállóság, a gazdaság és a polgárosodás kérdése, politizálás
 • Lírai alkotások

  1820-as évektől, kizárólagossá válik a nemzeti tematika, felerősödik a múltidézés - központi témává teszi a történelem vizsgálatát is
 • Pest

  Pest
  Szemere Pál hívása, ígéret: kiadják a műveit, Élet és Literatúra
 • Nemzeti hagyományok

  Sturm und Drang
 • Szatmár megye

  1829: aljegyző
 • 1830-as évek első fele

  közélet, szemléletbeli váltás: jelen és a jövő összefüggése
 • Zrínyi dala

 • Huszt

  Huszt
 • Szatmár megye

  1832: főjegyző
 • 1832-36-os országgyűlés

  vármegye követe, liberális ellenzék vezérszónoka, művei: polgári(alább) értelemben vett nemzet, nemzeti egység
 • Lemondás a követi státuszról

  Szatmár megyében megtartotta főjegyzői tisztségét, ügyvédi tevékenységek (Kossuth, Wesselényi)
 • Utolsó fordulópont

  Újra kísért a Herder-féle jóslat, a nemzethalál réme is
 • Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

 • Zrínyi második éneke

 • Halála, Szatmárcseke