52919

Kölcsey Ferenc élete és munkássága

 • Kölcsey születése

  Kölcsey születése
  Kölcsey Ferenc megszületett a Közép-Szolnok megyei Sződemeteren, középbirtokos családban. Személyes problémákkal és családi tragédiákkal küzködött.
 • Tanulmányai (1796-1809)

  Tanulmányai (1796-1809)
  Debrecenben, a híres református kollégiumban tanult jogot. Tanulmányai utolsó éveiben kezdett levelezése Kazinczy Ferenccel és baráti körével.
 • Kritikák

  "Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetések" (1815)
  Berzsenyi Dániel műveiről szóló recenzió A klasszicista poétika követelményei szerint ítél, szigorúan, ő a korszerű, igényes magyar irodalmi kritika megteremtője.
 • Szentimentalizmus és nemzet

  A magányérzet, az elérhetetlen ideál utáni vágyakozás, a melankólika szólal meg lírai műveiben.
  "Elfojtodás" (1810-es évek)
  Költészete témájává válik a nemzet, a múltidézés.
  "Vanitatum vanitas", "Hymnus" (1823 eleje) https://www.youtube.com/watch?v=w1x0Ic4B__E(http://www.timetoast.com)
 • Pest (1810-12)

  Pest (1810-12)
  Pestre ment joggyakorlatra és találkozott Berzsenyi Dániellel, aki szintén nem tudott beilleszkedni a Pesti életbe és társaságokba.
 • Elszigetelődés

  Öccsével Csekére költözött, ahol a neológia oldalán bekapcsolódott a nyelvújítási vitába és ekkor publikálta első kritikáit is.
 • "Felelet a mondolatra"

  "Felelet a mondolatra"
  Szemere Pállal tette közzé, Kazinczyt és a neológiát kifigurázó ortológusokat veszik górcső alá.
 • A nemzeti önállóság eszméje (1820-32)

  A nemzeti önállóság eszméje (1820-32)
  Elfordul Kazinczy- féle ízléstől és felhozza a gazdaság és polgárosodás kérdését. Ekkor kezdett politizálni. A tetőpont az 1832-es rendi országgyűlés volt.
 • Meghívás és ajánlat (1826-32)

  Szemere Pál meghívására Pestre ment, ahol kettős ígéretet kapott: kiadják a műveit és új folyóiratot indítanak. Később Szatmár megye al-, majd főjegyzője lett.
 • Szemléletbeli váltás

  1830-tól a romantikus múltidézés szerepét átveszi a a jelen és a jövő összefüggése.
  "Huszt" (1831) https://www.youtube.com/watch?v=YwjidRvu1WA(http://www.timetoast.com)
  "Emléklapra" (1833)
 • 1832-36-os országgyűlés és halál

  1832-36-os országgyűlés és halál
  Az 1832-36-os országgyűlésen a vármegye követeként, a liberális ellenzék vezérszónokaként lépett fel. Nem vonult vissza a politikától, megtartotta Szatmár megyei főjegyzői pozícióját és az ellenzékieket (Kossuth, Wesselényi) ügyvédként segítette haláláig.
 • Az utolsó korszak (1835-38)

  Mivel lemondott a követi státuszáról, felerősödött a korszak pesszimizmusa. Kísértette s Herder-féle jóslat és a nemzethalál réme.
  "Zrínyi második éneke" (1838)
  https://www.youtube.com/watch?v=co7opvcMzfY(http://www.timetoast.com)