Musique classique

Bécsi klasszicizmus

 • Franz Joseph Haydn születése

  Franz Joseph Haydn születése
  Haydn osztrák zeneszerző, karmester, operaimpresszárió, énekes és zenetanár, a bécsi klasszicizmus első nagy mestere, a klasszikus szonátaforma tökéletesítője, a szimfónia és a vonósnégyes klasszikus műformájának kimunkálója.
 • Period: to

  Klasszicizmus időszaka

  A zenében 1750-1830-ig terjedő időszakot nevezik klasszikus kornak. Ebben az időben a Bécsben élő zeneszerzők, főleg Haydn, Mozart, Beethoven olyan tökéletes zeneműveket alkottak, amelyekben a tartalom és a forma egysége hiánytalanul megvalósult. http://www.irodalmiradio.hu/femis/zene/korzene/klasszic.htm
 • Wolfgang Amadeus Mozart születése

  Wolfgang Amadeus Mozart születése
  Mozart osztrák bécsi klasszikus zeneszerző, zongorista, karnagy és zenepedagógus Salzburgban született. Zenei tehetsége korán megmutatkozott, első zeneműveit hatévesen improvizálta. Édesapja, Leopold Mozart pedig, aki a salzburgi érseki udvar muzsikusa volt, lejegyezte őket és mindent megtett annak érdekében, hogy fia minél alaposabb zenei képzésben részesüljön.
 • Ludwig van Beethoven születése

  Ludwig van Beethoven születése
  Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart mellett őt tartják a bécsi klasszika harmadik nagy alakjának. Ugyanakkor zenéje a romantika jegyeit is magán viseli. Beethoven jelentősége azon is lemérhető, mennyire meghatározta a későbbi zenetörténet számos alakjának pályáját.
 • A váratlan találkozás

  Haydn 1775. augusztus 29-én Eszterházán bemutatott háromfelvonásos operája. A darab ugyanazt a témát dolgozza fel, mint Gluck A mekkai zarándoklat avagy a váratlan találkozás című operája.
 • Mozart megírja a varázsfuvola című operát

  Mozart megírja a varázsfuvola című operát
 • Mozart halála

  Azt, hogy pontosan mi is okozta Mozart halálát, ma már lehetetlen minden kétséget kizáróan megállapítani. Az azonban tény, hogy már gyermekkorában is beteges volt. Még aznap este eltemették a Sankt Marx temetőben
 • Beethoven megírja a Sors szimfóniát

  Beethoven megírja a Sors szimfóniát
 • Haydn halála

  Utolsó éveiben a zeneszerzőn egyre inkább erőt vett az öregség. Egyre kevesebbet komponált, viszont gondot fordított könyvtárának, zeneműveinek rendezgetésére, katalogizálására, illetve művei kiadására.
 • Beethoven halála

  Beethoven sokat betegeskedett, de állapota 1826-ban jelentősen megromlott. Vízkórságban halt meg. Halálának napjáig dolgozott. Befejezetlenül hagyott egy vonósötöst, a X. szimfónia vázlatait, két kánont, két vonósnégyest és a B-dúr vonósnégyes fináléját.