Bbed99bd95dde64d80247412e9cf51b6

A neosztálinizmus győzelme

 • A Kommunista Kiáltvány megszületése

  A Kommunista Kiáltvány megszületése
  A neosztálinizmus két hatalmassága. Marx és Engels megalkotják a neosztálinisták Bibliáját.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunista_ki%C3%A1ltv%C3%A1ny
 • A Nagy Lenin kirobbantja a Nagy Októberi Forradalmat

  A Nagy Lenin kirobbantja a Nagy Októberi Forradalmat
  Az Auróra ágyúi megszólalnak és pusztulnak az imperialista kizsákmányolók!
  https://www.youtube.com/watch?v=iq_J9QMde9o&t=29s
 • A Generalisszimus átveszi a Párt és az ország vezetését

  A Generalisszimus átveszi a Párt és az ország vezetését
  Győzedelmes harc után végre megszületik a szabadság!
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Joszif_Visszarionovics_Szt%C3%A1lin
 • A Párt vezetése új győzelmet arat a tudomány terén

  A Párt vezetése új győzelmet arat a tudomány terén
  A Párt vezetése alatt a hallhatatlanságra irányuló kísérletek eredményesek.
  https://www.youtube.com/watch?v=BQ8U3jnlM5U
 • A fasizmus legyőzése és új világ megteremtése

  A fasizmus legyőzése és új világ megteremtése
  A fasizmus legyőzésével a Sztálin által vezetett párt több országban is felszabadította a proletárokat.
  https://player.nkp.hu/play/184729/false/undefined
 • A Generalisszimus megrendezett halála.

  A Generalisszimus megrendezett halála.
  Megrendezték a Nagy Sztálin halálát, hogy a tudomány segítségével át tudják segíteni az új létbe.
  https://www.youtube.com/watch?v=AuflPLnrGaU&t=73s
 • Az imperialista ügynök Gorbacsov felbukkanása

  Az imperialista ügynök Gorbacsov felbukkanása
  Gorbacsov alattomosan szétzúzta a Nagy Vezér által felépített birodalmat.
 • A sötétség kezdete

  A sötétség kezdete
  Az imperialista ügynökök által megvezetett proletárok a sötétségbe döntötték a virágzó szocialista országokat.
 • Az új reménység születése

  Az új reménység születése
  A Vezérhez hithű elvtársak megkezdték az új birodalom kiépítését.
  https://www.youtube.com/watch?v=Lh-0Yf9pbhc
 • Lenin újrabalzsamozása

  Lenin újrabalzsamozása
  A Nagy Lenint újrabalzsamozzák
 • A bűnösök büntetése

  A bűnösök büntetése
  Megkezdődnek a sötétséget okozó bűnösök és családtagjainak kivégzései
 • A Generalisszimus, újjáéled.

  A Generalisszimus, újjáéled.
  Köszönhetően a sztálini tudomány fényes eredményinek, A Nagy Vezér, Sztálin újjáéled.