Kolcsey morelli x500

Kölcsey Ferenc élete

By jhnk
 • Születése, gyerekkora

  Születése, gyerekkora
  -Sződemeterben (ma Románia trületén) született középbitokos családban. Gyermekkorában sokat betegeskedett, szülei és testvérei pedig korán elhunytak.
 • Évei a Debreceni Református Kollégiumban, megismerkedés Kazinczyval

  Évei a Debreceni Református Kollégiumban, megismerkedés Kazinczyval
  Apja halálának évében anyja a híres Debreceni Református Kollégiumba küldte tanulni, ahol jogi végzettséget szerzett. Kollégiumi évei alatt egy himlő következtében fél szemére megvakult. Az 1800-as évek elején ismerkedett meg Kazinczy Ferenccel, aki előbb mentora, majd közeli barátja lett. Kazinczy az ifjú költő figyelmét az antik görög és római költészet felé fordította, stílusát is csiszolta.
 • Joggyakorlat Pesten, Berzsenyi megismerése

  Joggyakorlat Pesten, Berzsenyi megismerése
  Az ottani társaságban azonban nem találta a helyét.
 • Cseke; a neológusként a pennaháborúkban

  Cseke; a neológusként a pennaháborúkban
  Öccsével Csekére költözik. A neológia oldalán bekapcsolódik a nyelvújítási vitába és ebben az évben publikálta első kritikáit is.
 • Vanitatum vanitas

 • Hymnus, a magyar nép zivataros századából

 • Nemzeti hagyományok

 • Politikai érdeklődése

  1829-től ereje nagyobb részét a szatmármegyei közigazgatás és az országos politika kérdései kötötték le.
 • Zrínyi éneke

 • Főjegyző és ogy. követe

  Szatmár vármegye főjegyzőjévé és országgyűlési követévé választották, a pozsonyi országgyűlésen a legtekintélyesebb politikusok közé emelkedett. A liberális ellenzék vezérszónokának szerepét töltötte be.
 • Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

 • Halála

  Halála
  Élete végén sokat foglalkozott a Wesselényi ellen indított perrel, ő vállalta el a báró védelmét. A hűtlenségi perre vonatkozó védőiratát nem fejezhette be, ugyanis 1834 augusztusában hirtelen elhunyt. Csekén temették el.
 • Zrínyi második éneke