Forgo abra 1

Tanuláselméletek főbb szakaszai

By Sedina
 • Ivan Petrovics Pavlov (1849-1936)

  Ivan Petrovics Pavlov (1849-1936)
  Klasszikus kondicionálás elmélete: a velünk született feltétlen reflexekkel tanulás útján feltételes reflexeket lehet párosítani.
  https://www.youtube.com/watch?v=hhqumfpxuzI
  1904-ben Orvosi Nobel-díjban részesült
 • Period: to

  Klasszikus behaviorizmus

 • Edward LeeThorndike (1874-1949)

  Edward LeeThorndike (1874-1949)
  inger-válasz kapcsolat vizsgálata
  elkezdődött az instrumentális kondicionálás tanulmányozása
  https://www.youtube.com/watch?v=fanm--WyQJo
 • John B. Watson (1878-1958)

  John B. Watson (1878-1958)
  A behaviorizmus atyjának tekintik.
  1913-ban Psychology as the behaviorist views it (Ahogyan a behaviorista látja a pszichológiát) címen megjelent tanulmánya
 • Period: to

  Neobehaviorizmus

 • Lev Szemjonovics Vigotszkij (1896–1934)

  Lev Szemjonovics Vigotszkij (1896–1934)
  a pszichológia Mozartja
  úgynevezett második marxista hullám képviselője
  pszichotechnikai munkalélektan
 • Edward Chace Tolman (1886-1959)

  Edward Chace Tolman (1886-1959)
  a viselkedést belátáson alapuló, célirányos tevékenységnek tartotta (célirányos behaviorizmus)
  Purposive behavior in animals and men „Az állatok és az emberek célirányos viselkedése”
 • Kurt Zadek Lewin (1890–1947)

  Kurt Zadek Lewin (1890–1947)
  vezetési stÍlusok
  https://www.youtube.com/watch?v=satfAW5Ksoc
  mezőelmélete
 • Clark Hull (1884–1952)

  Clark Hull (1884–1952)
  a tanulás és a motiváció viselkedésre gyakorolt hatását kívánta megmagyarázni.
  drive-redukciós elmélete
 • Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)

  Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)
 • Period: to

  Radikális behaviorizmus

 • Period: to

  Kognitivizmus

 • Albert Bandura (1925-)

  Albert Bandura (1925-)
  Szociális tanuláselmélet
 • Period: to

  Konstruktivizmus

 • Jerome Seymour Bruner (1915–2016)

  Jerome Seymour Bruner (1915–2016)
 • Jean Piaget (1896–1980)

  Jean Piaget (1896–1980)
  Kognitiv fejlődéselmélete
  a gyermek képességeinek fejlődését vizsgálta- az értelmi fejlődés alapvetően négy szakaszból áll
  http://videotorium.hu/hu/recordings/details/2709,Piaget_kiserletek_-_1980
 • Paul Watzlawick (1921–2007)

  Paul Watzlawick (1921–2007)
 • Ernst von Glasersfeld (1917–2010)

  Ernst von Glasersfeld (1917–2010)
  http://www.vonglasersfeld.com/
  radikális konstruktivizmus alapÍtójának tekintik
 • Period: to

  Konnektivizmus

 • Dr. Nahalka István

  Dr. Nahalka István
  https://www.youtube.com/watch?v=jrLP9cs-Dn8
  Az integrált nevelés pedagógiai alapjai
 • George Siemens

  George Siemens
  hálózatosodás teret ad a tanulás újszerű
  szemléletének.
  A konnektivizmus, mint tanuláselméletet megalapozó tanulmánya
  https://www.youtube.com/watch?v=4BH-uLO6ovI
 • Káoszelmélet

  Davis, Edmunds és Kelly-Bateman abban ragadják meg az elmélet
  lényegét, miszerint tekintet nélkül arra, hogy egymáshoz mennyire nem kapcsolódó események láthatók, amikor együtt tanulmányozzák azokat, akkor egy olyan mintázatot alkothatnak, mely fontossá válhat az egyes eseményeken túlmutatóan.