Dp5 1 pedpara ch010400 image001

Általános módszertan: Tanuláselméletek

By boga03
 • Behaviorizmus kezdete

  Behaviorizmus kezdete
  A viselkedés kondicionálásos módosítása megfelelő ingerek hatására.
  https://www.youtube.com/watch?v=xvVaTy8mQrg
 • Pavlov kísérlete

  Pavlov kísérlete
  Pavlov kísérletében feltételes reflexet alakított ki a kutyáknál. A feltétlen reflexek velünk születettek, akaratunktól függetlenül működnek és ingerspecifikusak, azaz adott inger hatására automatikusan kiváltódik (pl. Pavlov kísérletében a kutya táplálékra adott nyálelválasztása). A feltételes reflexek, akaratunktól függően működnek és tanulás révén alakulnak ki (Pl. Pavlov kísérletében a fényjelzés megjelenésére adott nyálelválasztás).
  https://www.youtube.com/watch?v=asmXyJaXBC8
 • Watson

  Watson
  Könyve a behaviorizmus alapja. Watson nézetei szerint a gyermek jellemének, viselkedésének alakulását KIZÁRÓLAG a nevelés, vagyis a külső hatás befolyásolja.
 • Skinner doboz

  Skinner doboz
  Operáns kondicionálás során az élőlény megtanulja, hogy egy adott viselkedés egyedi következményekkel jár. Például a kutya leül, ha gazdája táplálékkal jutalmazza.
 • Piaget

  Piaget
  Piaget y érdeklődő tudósnak véli a gyereket, aki kísérleteket hajt végre és megvizsgálja annak hatását. Ezen események leképeződéseit a gyermek tudatában sémáknak nevezte el. Ha a gyerek új dolgot észlel, megpróbálja egy már létező sémával megérteni. Ha nincs megfelelő séma, a gyermek átalakítja a világról alkotott képét úgy, hogy lehetőleg egy már meglévő sémát módosít. Az új ismeret egyensúlytalanságot szül. Az egyensúlyra való törekvés végül új struktúrát teremt.
 • Bruner

  Bruner
  A felfedezéses tanulás. A kutató szerint tanulókat kell a figyelem középpontjába helyezni, nem pedig a tanulási folyamatot. A diákoknak önállóan megoldandó feladatokat kell adni, amelyek révén nő az önbizalmuk és az önértékelésük. https://www.youtube.com/watch?v=3JcREBRo1kM
 • Kognitivista elmélet

  Kognitivista elmélet
  A kognitivista modell szerint az emberi agy információfeldolgozó szerkezet. A modell szerint a tanulás alulról történő, ingervezérelt folyamat, amely didaktikailag gondosan megtervezett tananyagok feldolgozását jelenti.
  Komenczi Bertalan (2014): Elektronikus tanulási környezetek kutatásai, Eszterházy Károly Főiskola Nyomdája, Eger.
 • Konstruktivizmus

  Konstruktivizmus
  A tanulás nem tudásátvétel. A tanuló már meglévő ismeretei segítségével dolgozza fel az új információt. A diák nemcsak befogadja a tudást, hanem korábbi ismeretei alapján meg is termeti. A velünk született tudás a későbbi tanulás alapja.
  Forrás: Varga Irén (2013): Tanuláselméletek és tanítási-tanulási stratégiák. Eszterházy Károly Főiskola Nyomdája, Eger. p.44.
 • Konnektivizmus

  Konnektivizmus
  George Siemens. Hálózatelméletek pedagógiában való alkalmazása. A tanulásban egyre nagyobb szerep jut az elektronikus eszközökkel támogatott információcserének.