Karlis skalbe

Kārlis Skalbe

 • Piedzima

  Piedzima
  Dzimis Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagastā Iecēnos.
 • Period: to

  Skolas gaitas uzsāka

  Jaunpiebalgas pagasta Veļķu pagasta skola.
 • Period: to

  Turpināja mācības

  Vecpiebalgas draudzes skola
 • Period: to

  Sāka stradāt

  Laukstrādnieks, vēršu dzinējs. Kolportieris jeb pārdevējs pie grāmattirgotāja. Visu laiku viņam bija jācīnās ar materiālām grūtībām.
 • Literārā darbība

  Pirmā publikācija- dzeļoji "Sapnis" un "Kādai sirdij"
 • Period: to

  Rakstveža palīgs

  Strādāja Raunā par pagasta rakstveža palīgu, taču darba apstākļu dēļ darbu pameta- nepietiekamas pārtikas dēļ.
 • Tautskolotāja tiesības

  Pašmācības ceļā sagatavojies un nolicis eksāmenus, ieguvis tautskolotāja tiesības Jēkabpilī. Šajā laikā Kārlis Sklabe jau kļuvis par pazīstamu dzejnieku.
 • Period: to

  Ērgļu pagastskola

  Strādājis par otro skolotāju
 • Period: to

  Rauna draudze skola

  Par otro skolotāju pie Augusta Brača
 • Atlaists no skolotāja vietas

  Kā politiski neuzticams tika atlaists. Aktīvi iesaistījās sabiedriskajā darbībā un pret caru vērstas proklamācijas, tāpēc kā politiski neuzticamu viņu ataida.
 • Iesaistījies nelegālajā pulciņā "Trubadūri Vidzemē".

  Vēršanās pret monarhiju, reliģiju un birokrātismu.
 • Period: to

  Laikraksts "Dienas Lapa"

  Viņi parādīja sabiedrības problēmas un dzīves realitāti. Ērgļos Skalbe iepazinās ar Rūdolfu Blaumani un kļuva par Skalbes literāro skolotāju, ievietodams viņa dzeju laikrakstā.
 • Revolūcijas darbinieks

  Tiecās panākt tūlītējas, straujas pārmaiņas saistībā ar neatkarības aizsāvēšanu ar literārajiem darbiem.
 • Žurnāls "Kāvi"

  Žurnāla dibinātājs un redaktors.Par dažiem tajā ievietotajiem darbiem, kas simpatizēja revolūcijai, pievērsās cilvēka dvēseles pārdzīvojumiem, žurnāls tika slēgts un pret Kārli Skalbi ierosināta prāva 1906. gadā
 • Period: to

  Revolūcija Latvijā

  Vērsta pret carisma ekonomisko, politisko un nacionālo politiku. Veidojas jaunas pašvaldības institūcijas. Laukos notika bruņotās sacelšanās. Kārlis Sklabe uzstājās skoltāju kongresā ar runu, nodibinājis žurnālu "Kāvi"
 • Latvijas skolotāju kongress

  Darbu sāka tautskolotāju kongresā kā centrālbiroja loceklis. Izveidojot obligātas bezmaksas apmācības bērniem no 8 līdz 14 gadiem. Pēc 1905. gada kustība kļuva par lielu spēku tautas izglītības veidošanā.
 • Emigrēja

  Lai savu revolucionāro uzskatu dēļ netiktu arestēts, K. Skalbe caur Somiju emigrēja uz Šveici, Zviedriju, Vāciju. Divriez emigrēja jo dzimtenē viņam draudēja ar arestu.
 • Period: to

  Trikāta dzīvesvieta

  Uzturējās pie māsas vīra skolā, kur drīz vien kāds viņu nodeva, līdz ar to vīņam nākas emigrēt.
 • Pārcēlās uz Norvēģiju

 • Atgriezās Rīgā

  Nelegāli atgriezās Latvijā.
 • Laulības

  Laulības
  Aprecējās ar Lizeti Erdmani. 1903. gadā iepazinās Rīgā.
 • Period: to

  Jānis Viesturs Skalbe (dēls)

  Žurnālists
 • Period: to

  Apcietināts

  Rīgas apgabaltiesā piesprieda viņam gadu un astoņus mēnešus garu apcietinājumu cariskajā Krievijā. Apcietināts un kā bijušais žurnāla "Kāvi" redaktors. Cietumā uzrakstīja pasaku "Kaķīša dzirnaviņas"
 • Ilze Marta Skalbe-Legzdiņa (meita)

  Ilze Marta Skalbe-Legzdiņa (meita)
 • Grāmata "Kaķīša dzirnavas"

  Grāmata "Kaķīša dzirnavas"
  Kaķītim atņēma dzirnavas un piedzīvo dažādus dzīves šķēršļus. Bērniem un pieaugušajiem māca, ka cilvēkiem skauž. Neatdarināt ļunu ar ļaunu un nepazaudēt cilvēcību dažādos dzīves apstākļos.
 • Korespondents

  Rudenī sākoties Pirmajam pasaules karam kļuva par laikraksta "Dzimtenes Vēstnesis" korespondentu Polijā
 • Apbalvojumi

  Rīgas Latviešu biedrības prēmija. Pirmā prēmija literatūrā, zinātnē un mākslā Latvijā.
 • Period: to

  Laikraksti "Dzimtenes Vēstnesis"

  Publicēja par notikumiem Latvijā un ārzemēs. Literārais pielikums iespaido latviešu un citu tautu rakstnieku darbus kā arī kritiku.
 • Period: to

  Pirmais pasaules karš (Pasaulē un Latvijā)

  Beidzās ar Versaļas miera līgumu veidojot jaunas robežas un valstis. Sākās ar politisko spriedzi, konfliktiem. Piedalījās vairāk nekā 30 valstis, kas cīnījās par pasaules pārdalīšanu. (Latvija bija Krievijas impērijas sastāvā. Četru mēnešu laikā vācu karaspēks bija okupējis Kurzemi)
 • Dienests

  Dienests
  Iestājās latviešu strēlnieku bataljonā, kur veica kancelejas darbu. Sarakstīja uzsaukumu "Pulcējās zem latviešu karogiem"
 • Partija

  Latviešu Nacionāldemokrātu partijas pārstāvis Latvijas Tautas padomē.Aktīvi iesaistījās politiskajā dzīvē. Izglītības jomā, attīstot izglītības sistēmu.
 • Latviešu pagaidu Nacionālaja padomē

  Latviešu pagaidu Nacionālaja padomē
  Bija viens no aktīvākajiem neatkarīgās Latvijas valsts idejas aizstāvjiem. Sekretāra biedrs. Viņi iestājas par pilnīgu Latvijas Republikas neatkarību un Latvijas neatkarības pasludināšanu.
 • Period: to

  Brīvības cīņas (Latvijā)

  Cīņa par brīvību. Politiska, diplomātiska un militāra cīņa pret okupāciju par Latvijas Republikas izveidošanu un aizsardzību.
 • Latvijas Tautas Padome 6. sesīja

  Uzstājās ar runu, kurā aicinajis dot bērniem ne tikai audzināšanu, bet arī mīlestību.
 • Period: to

  "Jaunākās Ziņas" literārās nodaļas vadītājs

 • Period: to

  Parlamentārā demokrātija Latvijā

  Sākas ar Satversms sapulces ievēlēšanu un beidzās ar 4. Saeimas padzīšanu.
 • Latvijas Krievijas pamiers

  Līgums oficiāli izbeidza Latvijas brīvības cīņas pasludinot neatkarību. Pamiers nosaka, ka abas puses pārtrauks karadarbību.
 • Period: to

  Deputāts 1. Saeimā

 • Period: to

  Padomju Krievijas un PSRS izveidošanas

  Vienpartiju sistēma kura kontrolēja visas darbības. Izveidoja rūpnīcas un lauksaimniecības zemes tika apvienotas. Pastāvēšanas beigas bija saistītas ar ekonomisko sabrukumu.
 • Period: to

  Fašisms Itālijā

  Benito Musolīnī vēlējās iegūt jaunas teritorijas un veidot tautu, kas balstījās uz disciplīnu. Beidzās ar militāro neveiksmi un kara krišanu.
 • Neievēl

  1. Saeimas neievēlēšana, jo vadības mājieni vēstīja, ka dzejnieki tādi makoņstūmēji vien ir.
 • Triju Zvaigžņu ordenis. III šķira

  Triju Zvaigžņu ordenis. III šķira
  Komandieris ar Domes lēlumu.
 • Ievēlēts

  Par Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības vadītāju
 • Period: to

  4. Saeimas deputāts

  Deputāts. Saeimas izglītības komisijas priekšsēdētājs
 • Period: to

  Hitlera diktatūra Vācijā

  Ādolfs Hitlers mainīja sabiedrības domas par dažādu cilvēku grupām kā pret romiem, ēbrejiem utt noveda pie holokausta. Otrajā pasaules karā cenšoties iegūt lielāku teritoriju taču beidzās ar sakāvi.
 • Period: to

  Autoritārais režīms (Latvijā)

  Satversmes darbība tika apturēta un sākās valsts pārkārtošana. Latvijas ārpolitikā drošība un robežas. Jaunizvedotajā Latvijā iedzīvotāji nebija tikai latvieši, bet ari citu tautu. Kultūra tika pilnveidota.
 • Period: to

  Otrais pasaules karš (Pasaulē)

  Sākās ar vācu karaspēka iebrukumu Polijā. Lielbritānija un Francija paziņoja Vācijai karu. Tika izveidotas dažādas militārās tehnoloģijas. Karš izraisīja pārmaiņas visā pasaulē.
 • Zviedrija

  Emigrēja Zviedrijā, lai izkoptu pasakas žanrus un kā pārstāvis latviešu literatūrā.
 • Period: to

  Latvijas Padomju rakstnieku savienība

  Tika izslēgts par dzimtenes nodevību, pārējo latviešu tautas un visas cilvēces ienaidnieka vācu fašisma kalpībā.
 • Annas Brigaderes prēmija

  Labākajam nacionāli idejiskam darbam. Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Klusuma meldijas".
 • Bēgļu gaitas

  Devās uz Zviedriju kur ļoti skuma pēc dzimtenes un saslima.
 • Miris

  Miris Serafima slimnīcā Stokholmā.
 • Muzejs

  Muzejs
  Kārļa Skalbes memoriālais muzejs "Saulrieti"
 • Argumentē un pamato

  Pieminekļus vislabāk ir uzstādīt pēc nāves un ir pieminekļi ar īpašu nozīmi. Ir ļoti daudz kapu kuri nav sakopti, tapēc es uzskatu, ka veiglāk ir kremēt. Pieminekļi ar vēsturisko un kultūras mantojumu ir nozīmīgi, jo tie sniedz ieskatu vēsturē.
 • Secinājumi

  Kārlis Skalbe panāca kultūras un valodas saglabāšanu ar literārajiem darbiem. K. Skalbe audzina ar savam literārajām pasakām. Viens no Latvijas valsts dibinātājiem. Kārlis Skalbe pievērsa uzmanību uz bērnu pārslodzi skolā, aicinājis analizēt esošo programmu.
 • Nacionālā enciklopēdija

 • Izmantotā literatūra

  1. S. Gundega. (2000). Enciklopēdiska vārdnīca skolēniem. Rīga: Zvaigzne ABC.
  2. Pasaules vēsture pamatskolai,4. Rīga: Zvaigzne ABC
  3. Skalbe K. Domas par mūsu skolām\ Jaunākās Ziņas.- 1924.- Nr 180- 1.lpp
 • Piemineklis

  Piemineklis
  Pie Saulrietiem atrodas Vaktskalns, kurā atrodas kapu vieta. Kapu vieta veidota kā laiva ar vējā plandošu buru. Simbolizē došanos trimdā uz Zviedriju 1944. gadā. Pieminekli izveidoja Kārlim Skalbei un Ilzei Skalbei. A. Skujiņa bija tēlniece jeb veidotāja. Mūsdienās tūristi un latvieši vairāk iepazīst Kārļa Skalbe vēsturi muzejā "Saulrieti". Nebija nekādas attieksmes padomju, vācu okupācijas apstākļos.
 • Argumentē

  Pieminekļus uzstādīt publiskās telpās, pēc manām domām, var tikai ja ir vēsturiska nozīme. Bet ir cilvēki kuri vēlas pieminekli tikai kapos. Es uzskatu, ka tam nav nozīmes, jo cilvēki vēlas to atšķirīgi.