Hitlers vej til magten

 • Hitlers fødsel

 • Period: to

  Hitler's levetid

 • Meldte sig til hæren

  kom Hitler til Bayerns hovedstad München hvor han året efter meldte han sig frivilligt til hæren
 • Formand for NSDAP

  blev Hitler partiets formand, og partiet kom til at hedde Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiterparteim NSDAP
 • Ølstuekuppet

  Forsøgte Hitler at få magten i Bayern, og det var her ølstuekuppet fandt sted. Han og has tropper marcherede forsøgte forgæves at overtale delstatens ledere til at slutte sig til deres bevægelse.
 • Ølstuekuppet

 • Valg

  ved valget fik nazisterne kun 2 % af stemmerne
 • Ernst Röhm myrdet

  Hitler får Himmler til at slå til imod lederne af SA og dræbe dem. Lederen af SA, Ernst Röhm, bliver myrdet sammen med flere hundrede ledende SA’ere, hvorpå SS overtog de vigtigeste opgaver.
 • SS dannes

  Dannes Schutzstaffel, SS, med formål at bestykke det nazistiske parti's ledere
 • Eget fly

  til præsidentvalget fik Hitler sit eget fly, og på den måde kunne han dække de forskellige egne af Tyskland langt mere effektivt end konkurrenterne
 • Henrich Himmler

  SS blev ledet af Heinrich Himmler.
 • Demokratiets fald

  Valget i 1932 blev en katastrofe for demokratiet
 • Tysk rigskansler

  Adolf Hitler blev tysk rigskansler, det var i en samlingsregering med von Papen.
 • Brand

  Der opstår brand i rigsdagbygningen i Berlin, kommunisterne får skylden.
 • Valg

  Valget gav tilbagegang for nazisterne, dog havde de stadig flertal i rigsdagen og fik 2/3 flertal. Derm ed kunne de gennemføre ændringer i grundloven.
 • Dikatoren

  Der fik Hitler gennemført de bestemmelser der udgjorde hans diktator status.
 • Arbejdskraften vender

  Antallet af arbejdsløse faldt til 1 million, og i de følgende år var der nærmest mangel på arbejdskraft.
 • Værnepligt

  Hitler meddelte af Tyskland ikke følte sig bundet af Versailles-traktaten, og man indfører derfor almindelig værnepligt.
 • Krystalnatten

  I løbet af denne nat blev 7000 jødiske butikker raseret og omkring hundrede jøder dræbt – denne nat kendes som ”Krystalnatten”.
 • KZ-lejrene

  Himmler opretter en række koncentrationslejre, og i løbet af 1939 sad 21.000 i KZ-lejrene. Himmler skabte herved en frygt og terror omkring nazisterne, som gjorde at de ingen aktiv modstand mødte.
 • Hitlers død