AT 7 tidslinje

 • Period: to

  Weimarforfatningen

  Tysklands første demokratiske rigsforfatning. Brugen af forfatningens undtagelsesbestemmelser i 1930'ernes begyndelse bidrog til krisen i det parlamentariske system og til Adolf Hitlers magtovertagelse i 1933. Forfatningen forblev i kraft til 1945, men med væsentlige paragraffer suspenderede.
 • Versailles-traktaten

  Hitlers overtagelse i 1933 kom som reaktion efter Første Verdenskrig (1914-1918) hvor Tyskland blev tvunget til at indgå en fredsaftale. Da landet fik skylden, som blev besluttet ved Versailles-traktaten i 1919, blev de derfor også tvunget til at betale krigserstatning indtil 1932. Dette havde vækket en vrede hos tyskerne, samt et slag i stoltheden. Tyskland var i krise pga. denne krigserstatning, hvilket bl.a. skabte stigende inflation og høj arbejdsløshed.
 • Partiprogrammet "De 25-punkter"

  Partiprogrammet blev fremlagt ved et møde i München af Hitler. Det sikrede partiets eksistens.
 • NSDAP grundlægges

  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei blev grundlagt i München da partiets forløber, Deutsche Arbeiterpartei(DAP), som Adolf Hitler var blevet medlem af i september 1919, skiftede navn.
 • NSDAP stiger i mandater

  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei gik ved rigsdalsvalgene i 1930 fra 12 mandater til 107. I 1932 fra 107 til 230 mandater.
 • Adolf Hitler udnævnes til Rigskansler

  Adolf Hitler bliver udnævnt til Rigskansler og samme eftermiddag blev det vedtaget at rigsdagen (parlamentet, demokratiet) skulle opløses og der skulle udskrives nyvalg. Før nyvalget blev der stukket ild på rigsdagen hvorved det blev sagt at Weimarforfatningens Tyskland symbolsk også gik op i flammer. Dermed opstod Det Tredje Rige ud af asken
 • Nødforordning

  Hitler offentliggjorde en nødforordning, for at “afværge” kommunistiske voldshandlinger, der truede staten. Forordningen medførte indskrænkninger i ytrings- og pressefriheden. Mest afgørende var den gamle “habeas corpus” ret, borgernes beskyttelse mod vilkårlige arrestationer, blev fjernet. Dermed kunne politiet arresterer folk uden grund og fængsle dem uden dommerkendelse.
 • Nationalsocialistiske revolution

  Efter den nationalsocialistiske revolution blev den vigtige skelnen mellem parti og stats sløjfes dermed blev Hitlers ord til reel lov og enhver ytring eller handling, der stred imod hans befalinger var ulovlig.
 • Nürnberglovene

  De var udarbejdet af Hans Globke og Wilhelm Frick under partidagene i Nürnberg. Lovene indeholder to centrale anti-jødiske love: “Lov om beskyttelse af det tyske blod og den tyske ære” og “Rigsborgerloven”.
 • Period: to

  2. Verdenskrig

 • Die Weisse Roses grundlæggelse

  Gruppen blev dannet af seks personer blandt søskende Sophie og Hans Scholl samt Christoph Probst. Gruppen bestod af studerende, der var imod Hitlers regime.
 • Period: to

  Die Weisse Rose

  Uddeling af de 6 flyveblade
 • Die Weisse Rose anholdes

  Sophie og Hans Scholl anholdes af gestapo, da de er ved at uddele det 6. flyveblad på München's Ludwig Maximilliam Üniversität.
 • Die Weisse Rose stilles for domstolen

  4 dage efter anholdelsen fremsættes de for folkedomstolen, der behandlede specielle sager, der omhandlede landforræderi og tog ikke hensyn til retsprincipper som fair rettergang og splittelse af magten. De anholdte idømmes dødsstraf.
 • Henrettelsen

  De to søskende samt Christoph Probst blev henrettet i form af halshugning.
 • Period: to

  Efterkrigstiden BRD

 • Den Vesttyske forfatning

  Vedtaget da et flertal af de vesttyske delstater havde stemt for den. Bayern stemte som eneste delstat imod. Forfatningen er efter indlemmelsen af det tidligere DDR den retlige og politiske basis for den nuværende Bundesrepublik Deutschland, og især mennesket uantastbare grundlæggende rettigheder er en vigtig del af den.