Krisen baner vej for nazisterne, 1928-33

 • Afslutning på 1WW

  Tyskland blev erklæret taberen af 1WW, og eneansvarlig for krigen hvilket betød at landet blev pålagt en kæmpe krigsskadeerstatning på 132 mia. guldmark.
 • Period: to

  fra slutning af 1ww og frem til Hitlers løsladelse.

 • Hitlers indtræden i DAP

  Som østrigsk statsborger og efterretningsmand deltager Hitler for første gang i et møde i DAP.
  Han deltager lidenskabeligt og opfordes herefter til at tilmelde sig partiet.
 • Inflation og hungersnød

  Hurtigt voksende inflation ledte til hungersnød.
  Folkets lidelser affødte dyb bitterhed rettet imod det nye demokrtiske styre.
 • Dannelsen af DAP

  DAP (Deutche Arbeiterpertei) blev dannet af ca. 25 arbejdere.
  DAP ville:
  - forene arbejdsinteresser med nationale intereser
  - lægge afstand til marxistiske og internationale arbejderbevægelser.
  - gik ind for at abrejdere overtog produktionsmidlerne
 • Hitlers første tale for DAP

  d. 13. november holder Hitler sin første tale for partiet, og den oprindeligt 15 min. tale kom til at vare halvanden time.
 • NSDAP bliver grundlagt

  partiet ændrede navn og partiprogram ( de 25 punkter) under ledelse af Hitler
 • indstilling af krigsskadebtalingerne

  Tyskland var ikke i stand til at betale krisskadeerstatingen gennem eksport. Derfor blev pengeudstedelsen øget hvilket også øgede inflationen.
  Markens værdi svandt til ingenting og indbetalingen blev indstillet.
 • SA

  Hitler opbygger SA (Sturmabteilung)
 • Rhurbesættelsen

  I januar rykkede franske tropper ind i Rhur-destriktet.
  Fra dette område fik den tyske industri kulforsyninger, og området var derfor meget vigtigt. Mange arbejdere strejkede og franske myndigheder måtte bl.a. standse fødevaretilførslen for at tvinge folk i arbejde.
 • De bedste år

  Perioden 1924-1928 var nogle af de bedre år.
  Politisk og økonomisk kørte landet stabilt, årsagen til dette var det amerikanske lån.
 • Period: to

  Hitler og nazismens vej til magten

 • Hitler løsladt

  i december 1924 bliver Hitler løsladt efter at have siddet inde 13 i måneder.
  Den oprindelige dom var 5 år.
 • Forbud mod NSDAP ophævet.

  Hitler havde dog stadig forbud mod at holde offentlige taler.
 • Arbejdsløsheden stiger

  Overproduktion og effektivisering.
  Udbuddet var større end efterspørgslen.
 • Børskrak i Wall Street

  Efterspørgslen kunne ikke følge med udbuddet.
  I USA inversterede i aktier og dermed steg kurserne.
  Pludselig ville alle sælge og kurserne fald faretruende meget og mistede stortset al værdi.
  Dette betød at USA trak lånet tilbage fra Tyskland. Derfor havnede Tyskalnd i økonomisk krise.
 • Jordskredsvalg

  Ved valg til rigsdagen vandt nazisterne, og gik fra at have 12 til at have 107 mandater. Dermed var NSADP det næststørste parti.
  (det største var socialdemokratiet).
 • nazistisk gennembrud

  Alle vidste nu hvem Hitler og NSDAP var.
  Derudover brugte nazisterne ulovlige metoder (vold, terror, propaganda) til at fremhæve partiet.
  Tyskerne mistede tillid til det demokratiske styre som ikke kunne håndtere krisen.
 • Sa-opblomstring

  lidt før-fact: SA (Sturmabtielung) oprettet af Hitler i 1921, oprindelig sports og gymnastik afdeleing, men udviklede sig hurtigt til en parti hær. SA oplevede stor tilgang.
  SA-demonstrationer, masse møder og taler angreb systemet.
 • massemord af SA

  SA myder mere end 100 mennesker under de politiske møder op til valget.
 • Forbud mod SA

  Centrum partiet opretter forbud mod SA.
 • Hitler samarbejder med Von Papen

  I foråret træder Centrum-partiet tilbage til fordel for Franz Von Papen (Koncervativ).
  Herefter indgår Hitler et (tvunget)samarbejde med Von Papen på de betingelser at Von Papen udskriver valg + ophæver forbud mod SA.
  Von Papen accepterer.
 • Sejr og fremgang for NSDAP

  Der er valg, hvilket NSADP vinder overlegent med 230 mandater og 37,3% af stemmerne.
  Partiet er nu det største i Tyskland.
 • Hitler vil være rigskansler

  Men von Papen er imod.
  Der udskrives igen et valg.
 • Hitler loves stilling som rigskansler.

  Efter valget lover rigspræsidenten, at Hitler bliver rigskansler, hvis han blot skaber et flertal i rigsdagen bag sig.
  Dette var ikke en realitet, men Hitler krævede alligevel posten.
  Von Papen og von Hindenburg er ved at give efter for Hitlers ønske.
 • Schleicher udnævnes som rigskansler

  general Von Schleicher udnævnes som rigskansler, men opnår ikke et flertal bag sin politik.
 • Period: to

  kap. 5 "Nazisterne tager magten"

 • Hitler udnævnes til ny tysk rigskansler.

  Rigspræsidenten, von Papen forhandler med Hitler om dannelsen af regeringen.
  30. januar 1933 bliver Hitler rigskansler.
 • Samlingsregering mellem nazister og konservative.

 • Hitler støttes af storindustrien

  Der afholdes et møde d. 20 feb. hvor Hitler støttes af de store virksomhedsejere økonomisk.
  Hitler lover dem til gengæld stabil økonomi og vækst, og respekt for den private ejendomsret. Denne storindustri var en af de vigtigste samarbejdspartnere for NSDAP.
 • SA erstatter politiet

  I det SA går ind og erstatter politiet fjernes det tyske retssikkerhed.
 • Rigsdagsbranden

  Branden i rigsdagsbygningen førte til en ny lov om indskærpelse af de vigtigste demokratiske rettigheder:
  - personlig frihed
  - ytringsfrihed
  - pressefrihed
  - Forsamlingsfrihed
  - ejendomsretten
 • valget 5. marts 1933 + bemyndigelsesloven

  NSDAP havde ikke det absolutte flertal ved valget 5. marts, selvom de var overlegne i antallet af mandater.
  Problemet med det manglende flertal blev løst ved at partiet udelukkede alle kommunister - nu havde partiet flertal. En ny lov gjorde det muligt for regeringen at vedtage love uden rigsdagens accpet. De eneste modstandere var Socialdemokraterne.
 • Oprettelse af koncentrationslejre + nedlæggelse af fagforeninger

  Politkske modstandere (Socialdemokrsterne og kommunisterne) blev sendt i koncentrationslejre. d. 2. maj blev fagforeningerne opløst og formuerne beslaglagt. Denne sum var vigtig for nazisternes økonomi. Histler opretter istedet en ny nazistiske fagforening "Den tyske arbejdsfront"
 • NSDAP var nu det enste eksisterende parti i Tyskland