Hitlers magtovertagelse 3.w

 • Hitler udnævnes til rigskansler

  Von Papen vicekansler.
  Weimarforfatningen fejes bort og Tyskland bliver en etpartisdag
 • Forhandlinger om rustningsbegrænsninger

  I europa
 • Nazisternes magtovertagelse

  Den tyske udenrigspolitik bestemmes af Adolf Hitler.
  Udenrigspolitik - Militaristisk og ekspansionistisk
 • Almindelig værnepligt indføres i Tyskland

  skabt grundlag for en tysk massehær.
 • Barriererne er væltet

  De var opstillet mod tysk genoprustning.
 • Locarnoaftalen opsiges

  Tyske styrke sendtes ind i det demilitariserede Rhinland, hvor de ikke måtte være, i følge Versaillestraktaten.
  Versaillestraktaten var officielt sat ud af kraft
 • "Berlin-Rom-aksen"

  Proklamering
  Alliance mellem Tyskland og Italien
 • Rustingsmæssige begrænsninger brydes

  Tysk militær bliver stærkt, deres oprustning kørte i højeste gear og våben og udrustning afprøves i Spanien.
  Hitlers mål: At foene alle tyskere i én rige
 • Østig og Tyskland sammensluttes

  Hitler når sit første mål.
 • Tyskland får Sudeterlandet

  Hitler, Mussolini, Chamberlain og Daladier
  Konferece i München.De to vestmatger accepterede at Tyskland fik overdraget Sudeterland-området.
 • Slovakiet gøres til en tysk lydstat

  Tyske tropper marcherede ind i Tjekkeslovakiet.
 • "Ikke-angrabspagt"

  Mellem Tyskland og Sovjektunionen
 • Tyskland angriber Polen