Italy secret mussol 717489a

Hitlers vej til magten

 • Hitlers fødsel

  Født i Braunau-am-Inn, Østrig-Ungarn
 • Flygter til Tyskland

  Kom til München i Bayern i 1913, året efter melder Hitler sig som frivillig til Den Tyske hær, hvor han fik Jernkorset af 1. og 2. grad.Senere blev Hitler ansat i det militære efterretningsvæsen. Her fik han forbindelse til et lille nazzistisk parti.
 • NSDAP

  24 febuar, blev NSDAP grundlagt, og i 1921 blev Hitler partiformand i det lille nazitsike parti, hvorefter han ændrede partiets navn til Nationale Socialistiske Tyske Arbejdsparti (NSDAP)
 • Det uniformerede korps Sturm Abteilung (SA)

 • Ølstuekuppet

  Hitler prøvede med SA at skaffe sig magten i Bayern, ved at marchere ind i en ølstue, hvor han forgæves forsøgte at overtale delstatenslederne til at slutte sig til deres bevægelse. Dette kendes som Ølstuekuppet.
 • Fængsling af Hitler

  Hitler bliver idømt 5-års fængsel for højforræderi, men afsonede kun 1 år. I denne tid skrev Hitler også bogen, Mein Kampf, hvori han redegjorde for hvordan han ville afskaffe demokratiet, fordrive jøderne og generobre de områder der var blevet tabt mod øst.
 • Hitler blev udnævt til Rigskansler

 • Hitler som diktator

  Hitler fik gennemført bestemmelser, der gav ham vidtgående beføjelser og gjorde ham til en reel diktator.
 • SS overtager

  SS myrder flere hundrede højtstående SA medlemmer, og overtog magten over SA. I denne sammenhæng oprettede de også Gestapo, der var et hemmeligt sikkerhedspoliti.
 • Arbejdsløsheden falder

  Det store fald i arbejdsløsheden skyldtes at indfører almindelig værnepligt, efter bruddet med Versaillestraktaten.
 • Krystalnatten

  7000 jøde butikker blev smadret af SS, og omkring 100 jøder blev dræbt. Anledningen til dette var, at en tysk diplomat blev dræbt af en polsk jøde. I 1936 blev det forbudt for jøder, at giftte sig med ariere. Det var også strafbart for jøder, at gå i seng med ikke-jøder.