Da Hitler kom til magten!

 • Period: to

  Hitler fødsel/død

  Født i Østrig, død i Tyskland
 • Starten på Hitlers had til jøderne

  Hitler flyttede til wien for at forsøge sig som kunsnter, men det slog fejl. I løbet af hans år i Wien oprettede han et stort had til jøderne som han mente var roden til alt ondt.
 • Hitler kom til hæren

  Her modtog han jernkorset i både første og andengrad eftersom han blev skudt flere gange under krig.
 • SA fødes

  Nazisterne oprettede et korps der kaldtes SA (Sturm-Abteilung) endte med at indeholde 400.000 mand.
 • Ølstuekuppet

  Hitler fængsles for mislykket statskup, han står til 5 år, men afzoner kun et enkelt år.
 • SS oprettes

  SS var hitlers beskyttelsafdeling, der havde til opgave at beskytte de nazistiske ledere.
 • Nazisterne kom til magten

  37 % af de tyske stemmer gik til det nazistiske parti
 • Hitler som rigskansler

  Han vælges som rigskansler af det tyske folk.
 • Martin Niemöller

  Martin Niemöller oprettede en antinazistisk sammenslutning Pfarrernotbund (6000 medlemmer)
 • Hitlers vej som dikator

  Hitler fik gennemført en række ændringer i grundloven, der i 4 år gav ham beføjelse til at være reel diktator.
 • De lange knives nat

  Her blev ledelsen af SA myrdet af SS
 • Versaillestraktaten

  Hitler sagde at tyskerne ikke var bundet til traktaten og derfor ville de indføre alm. værnepligt. Hans mål var at tyskerne i 1940 kunne genvinde de østlige områder de havde tabt under første verdenskrig.
 • Skærpelse af arbejdsløsheden

  Allerede her, beskærer Hitler arbejdsløsheden ned til 1 mio. Fra 6 mio. Dette gjorde ham meget populær.
 • Jødeforbud om ægteskab

  Fik jøderne forbud mod at gifte sig med ariere.
 • Brev fra Paven

  Hitler fik et brev fra paven med overskriften: Med brændene bekymringer. Paven affandt sig med nazisterne med blot at nazisterne ville lade vatikanet være i fred.
 • BUSTED!

  Niemöller blev arresteret sammen med 800 andre præster. Mange, deriblandt Martin blev sat i koncentrationslejre.
 • Krystalnatten

  7000 jødiske butikker blev raseret, omkring 100 jøder døde. Anledningen var at en tysk diplomat blev dræbt af en polsk/jødisk student i Paris.