Optakten til 2. verdenskrig

 • Genindførelse af værnepligten

  Almindelig værnepligt genindført i 1935
  Tydeligt brud på Versaillestraktaten
 • Hossbach-mødet

  Foregik i Rigskancelliet med ve øverste værnechefer, krigsministeren og udenrigsministeren.
  Navnet "Hossbach" fordi efterladt udførligt referat af Hitlers adjudant, Oberst Hossbach, er den eneste førstehåndsberretning fra mødet.
  Hitler skitserede for første gang hvordan Tysklands ekspansion kunne foregå.
  Hitler mente allerede i 1938 at det var muligt at erobre Tjekkoslovakiet og Østrig.
 • Udskiftningen af hærledelsen

  Hæren mistede sin gamle indflydelse på tysk politik.
  Hitler ville have en mere aggressiv udenrigspolitik, så der kunne komme krig og så han kunne nå sine mål.
  Nazister overtog magten over hæren og alle ministerposterne.
 • "Anschluss"

  "Heim in Reich" - tyske folk i nabolande skulle "hjem" til Tyskland.
  Nazisme var forbudt i Østrig
  Dagligt terroriseringer fra nazistiske grupper.
  Forbundskansler Kurt Schussnigg mødes med Hitler i Berchtensgaden.
  Det endte med at alle nazister i Østrig skulle løslades, forbud mod nazistiske parti skulle ophæves, den østrigske nazileder Arthur Seyss-Inguart skulle være indenrigsminister og der skulle nu være et tæt økonomisk, militært og udenrigspolitisk samarbejde mellem Tyskland og Østrig.
 • Münchenforliget

  • Chamberlain, Daladier og Mussolini mødes med Hitler
  • Mussolini; uden at spørge Tjekkoslovakiet aftalte de at de skulle afstå Sudeterlandet til Tyskland + mindre områder til Polen og Ungarn.
 • Invasionen af Tjekkoslovakiet

  • Tyske tropper rykker ind i Suderterland delen af Tjekkoslovakiet.
  • Tjekkoslovakiet var nærmest forsvarsløs i tilfælde af tysk angreb.
  • Krigen så ud til godt at kunne være undgået i første omgang, men Hitler var ikke færdig.