1930s decade montage

Mellemkrigstiden

 • Første Verdenskrig bryder ud

  Første Verdenskrig bryder ud
  Første Verdenskrig var en global militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 og fandt sted på slagmarker hovedsageligt i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og sporadisk i Sydøstasien. Krigen kostede over ni millioner menneskeliv og blev dermed en af de blodigste konflikter i verdenshistorien dengang.
 • Første Verdenskrig slutter

  Første Verdenskrig slutter
  Den 8.august 1918 satte briterne hundredevis af tanks ind i modoffensiven ved Amiens nord for Paris, hvor tyskerne igen måtte trække sig. Det blev afgørende for den tyske hærledelse, som erkendte, at de ikke ville være i stand til at sejre – det blev til den tyske hærs "sorte dag."
  Tyskland tabte krigen og blev ydmyget stort.
 • Tyskland skal betale for krigens skader

  Tyskland skal betale for krigens skader
  Efter det tyske nederlag i november 1918 skulle tyskerne betale 132 milliarder guldmark til ententen i henhold til Versaillestraktaten, som blev underskrevet i 1919.
 • Tyskland indfører demokrati

  Tyskland indfører demokrati
  Kejseren er gået af i 1918 efter første verdenskrig, hvilket giver plads til et demokrati.
 • Hyperinflation fører til statsbankerot

  Hyperinflation fører til statsbankerot
  Den voldsomme inflation og reduktion af vekselkursen på papirmark blev brugt af eksportsektoren til at øge salget. På grund af differencen mellem inflationens og transportens hastighed, blev der dog tabt mange penge, hvilket i 1923 førte til en statsbankerot, da Reichsbank stoppede udstedelsen af reichsmarks.
 • Pengevæsenet genoprettes

  Pengevæsenet genoprettes
  Erstatningskravene blev nedsat, og det tyske pengevæsen blev genopbygget.
 • Hitler udgifter "Mein Kampf"

  Hitler udgifter "Mein Kampf"
  Adolf Hitlers tobindsværk om sit liv og sine politiske idéer og mål, påbegyndt under et fængselsophold i Landsberg i 1924. Første bind rummer en idealiseret selvbiografi, mens andet bind beskriver den nazistiske bevægelses historie frem til det såkaldte Ølstuekup i München i 1923.
 • Tyskland stabiliserer deres produktion

  Tyskland stabiliserer deres produktion
  I 1927 er den tyske produktion på samme niveau som i 1913 - og befolkningen/vælgerne bliver tilhængere af demokratiet og de goder, det fører med sig.
 • Wall Street krakket/Den store depression

  Wall Street krakket/Den store depression
  USA opsagde deres lån til Tyskland, hvilket medførte en kæmpe økonomisk krise for Tyskland og en kæmpe arbejdsløshed. Alle lag i den tyske befolkning blev ramt af krisen, og mere end 6 millioner mennesker blev i løbet af de efterfølgende år arbejdsløse grundet dette.
 • Hindenburg udskriver valg i 1930

  Hindenburg udskriver valg i 1930
  Den økonomiske krise udviklede sig også hurtigt til en politisk krise, hvor de politiske partiet i rigsdagen bekæmpede hinanden.
  I marts 1930 måtte regeringen give op. Da Brüning (kansler) ikke kunne komme igennem med sine planer i rigsdagen, måtte han opgive og anmodede den 18. juli 1930 Hindenburg om at udskrive valg.
 • Nazistpartiets fremgang

  Nazistpartiets fremgang
  Adolf Hitler indledte en hidtil uset valgkamp for nazistpartiet, selv om han som østrigsk statsborger selvfølgelig ikke kunne stille op som kandidat. På valgdagen den 14. september 1930 fik NSDAP mere end 18% af stemmerne. Det var en strålende sejr for Hitler og partiet, som rykkede ind i rigsdagen med 107 mandater. Nazistpartiet gik fra at være det mindste til at blive det næststørste parti i Tyskland.
 • Kanslervalget i 1932

  Kanslervalget i 1932
  I 1932 skulle der være præsidentvalg. Hindenburg, som havde forsøgt at holde sammen på det skrøbelige tyske demokrati, var ikke interesseret i at genopstille. Hitler havde opnået statsborgerskab i februar 1932.
  Hitler fik godt 13 millioner stemmer (36%), mens Hindenburg fik godt 19 millioner (53%). Selv om Hitler altså ikke havde opnået præsidentposten, havde han fået sikret nazistpartiet en fantastisk fremgang.
 • Hitler bliver kansler

  Hitler bliver kansler
  Ved middagstid den 30. januar 1933 blev Adolf Hitler taget i ed som kansler på præsidentpaladset.
 • Nürnbergerlovene

  Nürnbergerlovene
  Med vedtagelsen af Nürnberg-racelovene i 1935 mistede jøderne i Tyskland deres borgerlige rettigheder. Det blev forbudt jøder og ikke-jøder at gifte sig eller have seksuelle forhold, ligesom det én gang for alle blev afgjort, hvem der var jøde, og hvem der var ”arier”.
 • Ernst Vom Rath

  Ernst Vom Rath
  Herschel Grynspan (jøde) skød en tysk diplomat i Paris. Den tyske diplomat døde efter få dage, og alle jøder fik ansvaret for mordet. Joseph Goebbles, Hitler-regeringens propagandaminister, satte gang i optøjer, som skal fremstå som et spontant folkeligt oprør – selvom det langt fra var spontant og folkeligt, men i stedet planlagt og statsligt.
 • Krystalnatten

  Krystalnatten
  Tusinder jødiske butikker og ejendomme blev udsat for hærværk og plyndring. Synagoger blev brændt, og gravpladser blev skændet af SS- og SA-tropper. Næsten 100 jøder døde den nat, og 25-30.000 blev anholdt af Gestapo og sendt i Kz-lejre.
  Morgenen efter var gaderne overstrøet med glasskår -> hertil navnet krystalnatten.
 • 2. Verdenskrig bryder ud

  2. Verdenskrig bryder ud
  1. Verdenskrig var en verdensomspændende krig, der til at begynde med førtes på to adskilte skuepladser: I Fjernøsten begyndte den med Japans angreb på Kina og i Europa med Tysklands angreb på Polen.
 • Holocaust

  Holocaust
  Mellem 1941 og 1945 blev mindst 6 millioner jøder og 100.000 - 200.000 sigøjnere ofre for nazisternes racepolitik.
 • Endlösung/Koncentrationslejre

  Endlösung/Koncentrationslejre
  "Endlösung" var den nazistiske betegnelse for “den endelige løsning på det jødiske spørgsmål” - altså udryddelsen af de europæiske jøder.
  De mente at den bedste løsning var gasning. Planen blev vedtaget på Wannseekonferencen.
 • Nürnbergprocessen

  Nürnbergprocessen
  Nürnbergprocessen var tre retssager fra 1945 til 1949, som blev ført af De Allierede mod tyske ledere efter 2. verdenskrig i Nürnberg i den amerikanske sektor af Tyskland. De anklagede var 24 topnazister samt flere, der havde haft magt fx i kz-lejrene.
 • Holocaust-benægtelse

  Holocaust-benægtelse
  Folk fra alle samfundsgrupper benægtede holocaust - men især SS-folk, nazister, nynazister og generelt revisionister. Folk har haft forskellige grunde til at benægte holocaust, men især to forudindtagede holdninger spiller ind:
  • En vis fascination af Hitler og nazismen
  • Blanding mellem antisemitisme og antizionisme
 • Hitler begår selvmord

  Hitler begår selvmord
  Hitler begik selvmord den 30. april 1945.
 • Anden Verdenskrig slutter

  Anden Verdenskrig slutter
  I 1945 trængte fjenderne ind i selve Tyskland. Under Slaget om Berlin gjorde tyskerne et desperat, men håbløst forsøg på at dæmme op for de 2,5 millioner angribende russer. Tysklands kapitulation fulgte få dage senere, den 8. maj.