Hitlers vej til magten

  • Hitler bliver medlem af NSDAP

  • Hitler bliver arresteret efter ølstuekuppet

  • NSDAP bliver gendannet

  • Det Tysknationale Folkeparti og Hugenberg danner alliance med NSDAP

  • Rigskansler von Papen søger samarbejde med Hitler for at få støtte til sin regering -

  • Hitler udnævnt til rigskansler.

  • Hitler får rigspræsidentembedet