Hitlers vej til magten

By Lærke
 • Første Verdenskrig starter

 • Period: to

  Hitlers vej til magten

  En tidslinje om Hitlers vej til magten - med en sideløbende del om Tysklands økonomiske situation, der prægede netop denne vej til magten.
 • Første fase i "De fire økonmiske faser"

  Første fase 1918-1923OmstillingsperiodeOvergangen fra krigsøkonomi og tilpasningen til nye økonomiske strukturer i Europa gav problemer nogle steder (Tyskland og Italien).
 • Deutsche Arbeiterpartei dannes i München.

  Kun året passer.
 • Partiet skifter navn til National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).

  Kun året passer.
 • Hitler bliver medlem af partiet.

  Kun måned og år passer.
 • Tyskland skal betale krigsskadeerstatning på 132 mio. guldmark,

  Kun året passer.
  I 1921 blev det besluttet at Tyskland skulle betale en krigsskadeerstatning på 132 milliarder guldmark - og dette beløb skulle forrentes of afdrages med 2 milliarder guldmark om året. Hele beløbet svarede til 2/3 af hele Tysklands årlige indtægter på eksportvarer.
 • Hitler mente det var tid til magtovervindelse.

  Kun året passer. Hitler ønskede at overvinde magten.
 • Anden fase i "De fire økonomiske faser"

  Anden fase 1923-1929Fremgang og vækst i både USA og Europa
 • Økonomisk krise/politisk kup/NSDAP forbudt

  Kun året passer - det skete i efteråret 1923. NSDAP ønskede at lave et kup, hvor de så kunne overvinde magten i en "march mod Berlin".
  Dette kup lykkedes ikke og Hitler blev fængslet i 5 år, men blev løsladt igen efter blot et år. Og hans parti blev forbudt.
 • NSDAP igen lovligt og gendannet.

  Kun året passer.
 • Tredje fase i "De fire økonomiske faser".

  Tredje fase 1929-1933
  Både Europa og USA i stor krise med massearbejdsløshed.Store krak på New Yorks aktiebørs i 1929 (Wall Street)
 • Økonomisk krise og gennembrud til NSDAP.

  Det skete i 1930'erne.
  Partiet fik succes og dannede en allince med Det Tysknationale Folkeparti (konservative). De fik økonomisk støtte af DTF.
 • Ikke længere parlamentarisk grundlag for regering af Socialdemokratiet og de deomkratiske borgerlige.

  Kun måned og år passer ikke datoen.
 • Rigskansler von Papen fra Centrum ønsker samarbejde med Hitler.

  Kun året passer.
  Von Papen ønskede samarbejde, så han kunne få parlamentarisk støtte til sin regering. Til gengæld måtte han ikke ophhæve SA (Sturmabteilungen - Korpset blev brugt til at foranstalte gadeoptøjer og udkæmpe gadekampe mod kommunisterne).
 • Fjerde fase i "De fire økonomiske faser"

  Fjerde fase 1933-1939Vejen ud af krisenStatslig indgriben i økonomienUdbruddet af Anden Verdenskrig 1939
 • Hitler bliver udnævnt til rigskansler, von Papen til vicekansler.