Bbb41f79384178a300e5916909efdc4b

HISTÒRIA DE LA LLENGUA CATALANA

 • 988

  Naixement

  Naixement
  Les Homilies d'Organyà sis sermons de misa) són els primers textos escrits en català. Aquests es romonten a finals del segle XII.
 • 1137

  Expansió de la llengua.

  Expansió de la llengua.
  Els regnats d'Aragó i Catalunya s'ajunten. Això inica un període de conquesta.
 • 1235

  Expansió de la llengua

  Expansió de la llengua
  Després d'haver conquerit el territori de Tarragona, amb Jaume I al cap, el regnat va conquerir les Illes Balears (1229) i el País Valencià (1238). En consqüència, això va causar una gran expansió del català. També tenint en compte que la conquesta va procedir uns anys més per territoris Mediterranis.
 • 1240

  Llengua de cultura

  Llengua de cultura
  Paral·lelament a tota aquesta expansió, el català va esdevenir una llengua de cultura superant els obstacles que el llatí, en l'àmbit religios, i l'occità, en làmbit poètic, van posar en el seu camí.
 • 1316

  Ramón Llull

  Ramón Llull
  En aquest any, la figura més rellevant de la literatura catalana morí. Ramón Llull va ser el primer autor de obres científiques i filosòfiques escrites en una llengua romànica, en aquest cas el català.
 • 1400

  Decadència de la llengua

  Decadència de la llengua
  Durant el segle XV, hi ha els primers indicis d'una llarga època de decadència política, cultural i lingüìstica. Això és degut a:
  - L'extinció de la dinastia (va començar al 1410)
  - Empobriment
  - Imposició del tribunal de la Inquisició (1487)
 • 1519

  Revolta de les Germanies

  Revolta de les Germanies
  Va succeir al País Valencià i a les Illes. La derrota contra el poder central va suposar el seu inici de la decadència també.
 • Guerra dels Segadors

  Guerra dels Segadors
  La decadència es va intensificar en el segle XVI. El punt d'inflacció més important va ser la Guerra del Segadors. Al perdre aquesta guerra, la Catalunya Nord quedà en territori Francés (1659) i la resta de territori català en mans de l'imperi francoespanyol. A tots dos territoris la llengua catalana va quedar prohibida. Tot i això, el català va seguir sent la llengua de la població i escritors com Francesc Vicenç Garcia mai van deixar d'escriure en català.
 • Guerra de Successió

  Guerra de Successió
  La mort del rei Carles I, sense descendència, provoca la guerra de Successió. Hi havia el conflicte per veure qui governava, si Carles d'Àustria o Felip de Borbó. La guerra la guanya Felip de Borbó el qual va implantar el decret de la Nova Planta. Això va provocar l'eboliment de les institucions pròpies de Catalunya, València i les Illes. En consqüència, es va prohibir l'ús del català en l'àmbit acadèmic i polític.
 • La Renaixença

  La Renaixença
  S'interpreta com l'inci de la Renaixença la publicació del poema "La Pàtria", escrit per Bonaventura Carles Aribau. Aquesta és un moviment cultural que posa fi a la Decadència i el català torna a recuperar força.
  Els principals factors que van causar l'esclat de la Renaixença són:
  - Transformació econòmica i social que provoca la Revolució Industrial.
  - Romanticisme: moviment cultural europeu que reivindica la llibertat i els sentiments.
 • Gràcies a la Renaixença...

  Gràcies a la Renaixença...
  • Es va recuperar la literatura catalana.
  • Va nèixer la filologia catalana.
  • El català es va convertir en la llengua dels espectacles com el teatre.
  • El català va entrar als mitjans de comunicació.
 • Pompeu Fabra

  Pompeu Fabra
  Pompeu Fabra va ser l'encarregat d'escriureuna normativa de la llengua catalana, aquest aclaren: l'ortografia (1917), la gramàtica (1932) i el diccionari del català. Això va ajudar molt perquè el català era una llengua dels no priviegiats, el fet de tindre una normativa va elevar el seu estatus social.
 • Segona República

  Segona República
  Quan es declara la República es restableix la Generalitat de Catalunya. El temps que dura la Segona República (1931-1936) és un període d'intensa recuperació de la normalitat del català.
 • Guerra Civil

  Guerra Civil
  El triomf de Franco en aquesta guerra va fer que s'abolis un altre cop la Generalitat i es prohibis el català en l'àmbit escolar. La persecusió política i cultural catalana va ser molt intensa.
 • Escletxes de llibertat

  Escletxes de llibertat
  En els anys 60 es van começar a recuperar espais públics:
  - Apareixen entitats, per exemple: Ómnium Cultural (1961).
  - Es crean revistes en català.
  - Nova Cançó, el qual és un fenòmen cultural que conté molts cantautors catalans de gran pes.
  - La literatura catalana segueix viva.
 • Transformació sociolingüística

  Transformació sociolingüística
  A finals del segle XX va haver-hi una etapa de transformació sociolingüística en els territoris catalans.
  Primerament, quasi tota la població esdevé parlants bilingües.
  D'altra banda, molta gent emigra a Catalunya degut a la seva situació econòmica, la majoria de gent provenia d'Andalusia, Castella, Extremadura i Aragó.
  Al haver acabt el franquisme, el castellà encara estava molt bigent. Tota la gent que va vindre a Catalunya no va haver-se d'adaptar-se lingüísticament.
 • Català com a llengua oficial

  Català com a llengua oficial
  La Constitució Espanyola de 1978 ja constava amb el català com una llengua oficial a Catalunya i cooficial a València i les Illes Balears.
 • Evolució actual

  Evolució actual
  Actualment, el català s'ha oficialitzat a territoris més petits com l'Alguer i Perpinyà.
  Tot i aixì, la gent que defensa i parla el català segueix lluitant perquè tingui més pes i es parli cada cop més.