Hipatia

HIPÀTIA D'ALEXANDRIA - JOSEP M. BALLESTEROS G44

 • 360

  NAIXEMENT

  NAIXEMENT
  Va néixer l'any 360 dC a Alexandria, Egipte. Va ser filla del matemàtic, filòsof i astrònom Teó d'Alexandria. Des de petita es va interessar pel món de la ciència i de l'astronomia.
 • 375

  ESTUDIS

  ESTUDIS
  Hipàtia va aconseguir obrir-se pas i progressar en una època on les dones se li negaven el coneixement. Va estudiar a on treballava el seu pare, també va anar a Roma i a Atenes per formar-se.
 • 400

  ESCOLA

  ESCOLA
  Es va convertir en una professora neoplatònica brillant i impartia lliçons de matemàtiques, filosofia i astronomia.
 • 407

  APORTACIONS A LES MATEMÀTIQUES

  APORTACIONS A LES MATEMÀTIQUES
  Va realitzar el comentari de l'aritmètica de Diofant (considerat el pare de l'àlgebra) que simplificava i facilitava les operacions matemàtiques. Va escriure un tractat de 8 llibres sobre "La geometria de les Còniques" d'Apol·loni, on plantejava nous problemes. També va elaborar un cànon d'Astronomia analitzant les taules de "l'Almagest" de Ptolemeu.
 • 415

  MORT

  MORT
  Va morir el març de l'any 415 dC. Hipàtia va ser brutalment assassinada pels cristians després de ser acusada de bruixa i d'enganyar la gent de la ciutat.