Fets historics rellevants de la historia de Occident

By Ecta
 • 476

  Caiguda de l'imperi Romà d' Ocident

  Caiguda de l'imperi Romà d' Ocident
 • Period: 476 to Dec 31, 1492

  Edat Mitjana

 • Jan 1, 711

  Invasió Musulmana

  Invasió Musulmana
 • Jan 1, 1000

  Croades / Art Romànic

  Croades / Art Romànic
 • Jan 1, 1200

  Art Gótic

  Art Gótic
 • Jan 1, 1238

  Jaume I conquesta València

  Jaume I conquesta València
 • Jan 1, 1452

  Descobriment de l'imprenta / Caiguda de l'imperi Romà d'Orient

  Descobriment de l'imprenta / Caiguda de l'imperi Romà d'Orient
 • Period: Jan 1, 1492 to

  Edat Moderna

 • Period: Jan 3, 1493 to

  Renaixement

 • Jan 1, 1500

  Reforma protestant

  Reforma protestant
 • Period: to

  Barroc

 • Expulsió dels moriscos

  Expulsió dels moriscos
 • Period: to

  Neoclasicisme

 • Revolució Industrial

  Revolució Industrial
 • Revoluciò Francesa

  Revoluciò Francesa
 • Period: to

  Edat Contemporànea

 • Period: to

  Romanticisme

 • Period: to

  Realisme

 • Pérdua de Filipines

  Pérdua de Filipines
 • Period: to

  Noucentiseme

 • Period: to

  Avantguardisme

 • Primera Guerra Mundial

  Primera Guerra Mundial
 • Revoluciò Rusa

  Revoluciò Rusa
 • Segunda Guerra Mundial

  Segunda Guerra Mundial
 • Period: to

  Postguerra

 • Caiguda del mur de Berlín

  Caiguda del mur de Berlín