ETAPES DE LA HISTORIA

 • 50,000 BCE

  Pehistòia

  Pehistòia
  La Prehistòria és l'època que va des de l'aparició dels primers éssers humans fins a la invenció de l'escriptura. Divisió de la Prehistòria: 2.500.000 anys a.C. fins a 3.500 anys a.C.
 • 10,000 BCE

  Paleolític

  Paleolític
  El paleolític és la primera etapa de la prehistòria i la més llarga. S’estén des de l’aparició dels primers éssers humans, fa uns cinc milions d’anys, fins a la invenció de l’agricultura i la ramaderia, fa uns 10.000 anys.
 • 7000 BCE

  Neolític

  Neolític
  El neolític és un període de la prehistòria. En aquest perióde va tenir lloc innovacions d'una gran transcendència, on els éssers humans van descobrir l'agricultura i la ramaderia, i es van convertir als sedentaris. un procés conegut com la revolució neolítica
 • 7000 BCE

  Edat dels metalls

  Edat dels metalls
  Fa uns 7.000 anys, els éssers humans van començar a fabricar objectes de metall. Primer es va utilitzar el coure; després el bronze, un aliatge d’estany i coure més resistent, i més tard es va fer servir el ferro, un metall encara més dur. L’ús dels metalls va permetre elaborar tota mena d’estris: armes, eines, adornaments
 • 3000 BCE

  Edat antiga

  Edat antiga
  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric.
 • 476

  Edat mitjana

  Edat mitjana
  L'edat mitjana o edat medieval és el període de la història d'Europa que va des del segle v fins al segle xv. Succeeix l'edat antiga, que acaba amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, i precedeix el Renaixement i l'era de l'exploració
 • 1492

  Edat moderna

  Edat moderna
  L'edat moderna es la quarta de les etapes en que es divideix tradicionalment la historia a Occident segons la histografia francesa.
 • Edat contemporània

  Edat contemporània
  L'edat contemporania es el concepte que s'aplica a l'ultim gran periode historic, que compren des de la rebolucio françesa a l'any 1789 i arriba fins a la nostra actualitat. Tanmateix, cal tenir en compte que aquest període no és, en cap cas, una època lineal, sinó complexa i amb diferents canvis que la determinen