Etapes de la història

 • 120,000 BCE

  Aparició dels primers homínids

  Aparició dels primers homínids
  Fa uns 6,5 milions d’anys, els primers
  éssers bípedes amb forma humanoide,
  els primers homínids, apareixen a les
  praderies de l’Africa Central. Fins fa
  poc només es coneixien fóssils a l’est
  d’aquest continent
 • Period: 120,000 BCE to 2500 BCE

  Prehistoria

  És el primer període històric i el mes llarg, comença amb els primers éssers humans fa uns dos milions d'anys aproximadament. Durant aquests temps l'ésser humà va començar a organitzar-se socialment formant petites tribus nòmades i després establint-se petits pobles els quals van anar creixent amb el temps. En aquests temps encara no s'havia creat l'escriptura pel qual no sabem exactament que va passar en aquell període.
 • Period: 120,000 BCE to 10,000 BCE

  Paleolític

  En el Paleolític o millor dit l'edat de pedra va ser molt important el control del foc i el descobriment. Aquest període es va caracteritzar per utilitzar eines de pedra.
 • 10,000 BCE

  Descoberta de l'agricultara

  Descoberta de l'agricultara
  La relació entre agricultura i religió naix de la més absoluta necessitat. Els cicles del cultiu o la fertilitat de les terres eren uns esdeveniments que els home primitius relacionaven amb forces màgiques, doncs els semblaven sens dubte inexplicables.
 • Period: 10,000 BCE to 4000 BCE

  Neolític

  En el Neolític es va descobrir l'agricultura, aquesta es va desenvolupar en diferents llocs del món, donant pas a les societats agràries.
 • 4000 BCE

  Descoberta dels metalls

  Descoberta dels metalls
  l’edat dels metalls es pot dividir en dues grans etapes. La primera, que arriba fins a la introducció del ferro, ocupa tot el segon mil·lenni aC i l’inici del primer. Aquesta etapa es pot caracteritzar per l’ús del coure seguit del bronze.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Edat dels metalls

  En l'edat dels metalls es va començar a crear les primeres eines de metall donant per fi al període de pedra. En aquest període l'any 9000 es va descobrir el coure.
 • 3000 BCE

  Descoberta de l'escriptura

  Descoberta de l'escriptura
  Aquesta es va descobrir en l'edat antiga, cap a l'any 3000 aC aproximadament. A partir d'aquest moment, doncs, els historiadors també disposaran de textos escrits per conèixer com es vivia en el passat.
 • Period: 2500 BCE to 473

  Edat antiga

  En l'edat Antiga es va inventar l'escriptura cap als anys 3000 aC, a partir d'això els historiadors van començar a escriure textos escrits per conèixer com es vivia en el passat. En començar l'edat antiga, els antics poblats prehistòrics van créixer fins que alguns va convertir-se en grans ciutats. Aquestes ciutats van conquerir territoris fins a crear grans Estats o imperis com per exemple Mesopotàmia, Egipte, l'antiga Grècia o l'imperi Romà.
 • 473

  Caiguda de Roma

  Caiguda de Roma
  Les causes de la caiguda de l'Imperi Romà van ser internes i externes. Les causes internes van ser els problemes per la successió del poder, que van provocar
  inestabilitat i guerres civils entre els caps militars. En conseqüència, es va produir un exèrcit, ja que els comandants estaven preocupats per obtindre el poder i ordenaven a l'exèrcit abandonar les seues funcions específiques, que eren defendre la frontera, sufocar rebel·lions i estendre l'Imperi a través de la conquista.
 • Period: 473 to 1492

  Edat mitjana

  L'edat mitjana va començar en el moment de la desaparició de l'últim d'aquests grans imperis, l'imperi Romà. L'any 475 dC va ser un període en el qual els grans imperis van deixar pas als regnes més petits on les ciutats van perdre molta importància. La Societat es va dividir en dues parts, els que pagaven impostos i els que no. La religió cristiana va tenir un gran pes en la societat medieval, i va condicionar les lleis, els costums i les tradicions.
 • 1492

  Descoberta d'america

  Descoberta d'america
  A partir del segle XV els europeus van iniciar diverses expedicions marítimes que els va permetre ampliar el coneixement que tenien del món.
 • Period: 1492 to

  Edat moderna

  L'edat moderna és el període d'expansió del món conegut pels occidentals, i comença amb la descoberta d'Amèrica en 1492. La societat va continuar dividida de la mateixa manera que a l'edat mitjana, però els descobriments científics van anar reduint-hi el pes del cristianisme.
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
  La Revolució francesa va ser un conflicte social i polític, amb diversos períodes de violència, que va convulsionar França i, per extensió de les seves implicacions, altres nacions d'Europa que enfrontaven partidaris i opositors del sistema conegut com l'Antic Règim.
 • Period: to

  Edat contemporània

  L'edat contemporània és el període actual de la història, es considera que va començar l'any 1789 amb la Revolució Francesa que va intentar trencar amb la societat de privilegiats que venia de l'època medieval. Més endavant, durant el segle XX, les dues guerres mundials van donar pas a la societat tecnològica.
 • Period: to

  História

  Es contraposa a la prehistòria, que és la disciplina que estudia el passat humà previ a l'aparició de l'escriptura.