etapes de la historia

Timeline created by aalam20
In History
 • 10,000 BCE

  Neolític

  Neolític agricultura i ramaderia
 • 1000

  edat mitgana

  'edat mitjana o edat medieval és el període de la història d'Europa
 • edat moderna

  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa.
 • contemporània

  edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric
 • Edat entiga

  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà
 • edat del matalls

  L'edat dels metalls és una de les dues grans etapes de la Prehistòria. Ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament per part de les societats humanes de la metal·lúrgia.