Mapa españa 1630

Espanya des de finals del s. XV fins al s. XVII

 • Period: 1450 to

  Perseccució de bruixes a Europa

  A aquella epoca va comensar una gran caça de bruixes, dones que en teoria s'unien en aquelarres i adoraven al divel i matenien relacions sexuals amb ells, també feien pocions i ungents, volaven en escombres assassinaven a gent i destruien collites, el problema es que es podia acusar sense proves i a la persona acusada la toruraven i penjaven, durant aquest temps es van procesar a méds de 110.000 persones i 60.000 van ser executades.
 • 1469

  Casament de Isabel I de Castella i Ferran II

  Casament de Isabel I de Castella i Ferran II
  Auest enllaç va suposar la unio dinastica dels dos regnes priciplals de la penisula hiberica, tots que tots dos van conservar les seves
 • 1474

  Prinecesa Isabel proclamada reina

  Prinecesa Isabel proclamada reina
  Amb la mort del seu germa Enric IV ella puja al tron que previament li havia arrebatat a la seva neboda, Joana la Beltraneja a qui el seu pare havia nomeneat hereva.
 • 1478

  La Santa Inquisició

  La Santa Inquisició
  Creada per els reis Catolics, per perseguir, jutgar i codemanar jueus que després de convertir-se seguisint practicant el judaisme, però va fer molt més és va convertir en part del govern i és va untilitzar com una arma, ademés també es van dedicar a perseguir autors de lliberes contraris al pensament de l'epoca, cosa que va aillar espanya culturalment, també és va perseguir la bruixeria, l'homsexulaita, el protestanisme, les blasfemiés, etc
 • 1479

  Neixement de Joana la Boja

  Futura reina
 • 1479

  Príncep Ferran proclamat rei

  Amb la mort del seu pare, Joan Ii, ell herda Cataliunya i Arago, tot i que ja portva cinc anys com a rei de Castella
 • 1492

  Expulsió dels jueus

  Expulsió dels jueus
  En aquesta unifacació dinastica es va decidir una unificació de la religio, cosa que va conduir a la expulció i converció de totes les altres religions. Llavors van decir expulsar als jueus una comunitat ja molt prejudicada per la propaganda religiosa catolica, això havia fet que anteriorment haguesin hagut matances als barris jueus.
 • 1496

  Casament de Joana I de Castella (la boja) amb Felip I de Castella (el bell)

  Casament de Joana I de Castella (la boja) amb Felip I de Castella (el bell)
  Aquest matrinomi concertat va unir a aquesta nova coraona hipanica a al cas de Borgonya i la corona austrica.És diu que Joanan va desenvolupar un amor bastant toxic cap a Felip, que va acbar amb la seva reclusió i és d'on prove el sobrenom de boja
 • Feb 24, 1500

  Neixement de Carles I

  Futur rei
 • 1504

  Mort d'Isabel I

  Mort d'Isabel I
  Amb la mort d'aquesta ferran va intentar conseguir la corona castellana però l agent d'allà eren més partidaris de Joana i el seu marit Felip, per tant Ferran va decidir retirar-se abans de que hi hagués algun conflicte armat.
 • 1506

  Mort de Felip el Bell

  Mort de Felip el Bell
  Teoricament la seva dona hauria hagut d'heredar el tro, però va ser incapacitada per bojeria, és deia que estava molt enmorada del seu marit i la van recloure. Per tant va ser el seu fill Carles.
 • Period: 1515 to 1556

  Regnat de Carles I de Castella i V d'Alemania

  Va venir am 16 anys des de flandes sense saber ni tan sols espanyol, i per això hi va haver un moviment en contra seu dels nobles, i va heredar els regnes de tots els seus avis, convertint-se en l'emperador del Sacre Imperi Romanogermànic, sent un rei itinerant.Va tenir diversos problemes amb altres grans imperis europeus, com França, l'Imperi Turc, Anglaterra i la majoria de protestants.
 • Jan 23, 1516

  Mort de Ferran II de Castella

 • Period: 1556 to

  Regnat de Felip II

  Fill de carles I va regnar tots territoris del seu pare, menys Àustria i l'imperi Romanogermànic, però a canvi va adquirir molts nous territoris, com el Portugal i colonies a Amèrica, Àsia i Àfirica, creant aixì l'anomenat Imperi Universal. Tot i que va tenir alguns problemes amb el calvistes als païsosBaixos, que va acabar en una guerra civil on espanya va perdre la part nord.
 • Period: 1568 to 1570

  Revolta de Las Alpujarras

  Això va agumantar la persecució le la inquisisió sobre protestant i moricos, i entre el 1480 i 1530 ja havien matata més de 2.000 conversos
 • 1580

  Incorporació Portugal

  Incorporació Portugal
  Aquesta unio dinastica va incorporar portugal durant tres generacions de la casa d'Austria, Ja que Felip II era decendent de la familia reial portugues per part de mare
 • Period: to

  Regnat de Felip III

  Aquest va ser l'ultim rei que va conseguir mantenir la gloria de l'imperi espanyol i amb dificlutats.
 • Period: to

  Regnat de Felip IV

  A partir de XVII els reis es van desntendre de la politica i o van deixar tot en mans de primers ministres, com en aquest cas el duc comte d'Olivares, que en unintent d'aturar aquesta decadencia va obligar a pagar més impostos i entregar més soldats, cosa que va crea potins a molts llocs del territori espanyol i alguns estats és van independitzar, sense aquests diners l'execrcit és va afevlir molt i espanya va perdre el seu temut poder militar, amb algunes deseastroses derrotes.
 • Finalització de la caça masiva de bruixes(a Espanya)

  Finalització de la caça masiva de bruixes(a Espanya)
  En aquest moment autoritas reials van decidir aturar aquesta horrible persecució i des de llavors les poques bruixes que van condemar van ser per l'Inquisicio, poques en comparació a la resta d'Eauropa
 • Decadencia

  Decadencia
  A partir d'aquets punt van perdre totes les seves pocesions a europa, al s. XVIII, ja nomes tenien un territori semblant a l'actual, i possessions ultramarines. També van tenir epidemies de peste i males collites a Castella, fent que els reis perdesin la seva font de diners i soldats perquè la zona és va anar despoblant, i ells no molt ingeniosament van decidir pujar els impostos cosa que va causar una caiguda total de la economia, amb l'esgotament de les mines de metalls preciosos d'America.
 • Period: to

  Regnat de Carles II ('lEncanatat)

  Aquest rei ja va neixer amb molt problems fisic i mentals, d'on li ve el sobrenom, que personicava aquesta decadencia politica de la monarquia, tot i que va viure bastant més del que s'havia esperat, tot per problemes de la endogamia dels seus avanpasats, va morir sense decendecia cosa que va causar la Guerra de Successió Espanyola
 • Expulció dels moriscos

  Expulció dels moriscos
  Tot i ser castellans i portar moltes generacions a la peninsula els van fer fora o els van donar la opció de convertir-se, cosa que després va aconseguir una presecució sobre els falsos convertits.