Esimene maailmasõda

 • Atentaat Austria-Ungari ertshertsog Franz Ferdinandile

  Atentaat Austria-Ungari ertshertsog Franz Ferdinandile
  Maailmasõja puhkemise ajend
 • Period: to

  1914-1918

 • Austria-Ungari kuulutab Serbiale sõja

  Venemaa kuulutab välja mobilisatsiooni. Saksamaa kuulutab Venemaale ja Prantsusmaale ultimaatumi, mis nõudis mobilisatsiooni käsu tühistamist. Kuna seda ei tehtud, kuulutas Saksamaa 1.augustil 1914 Venemaale ja Prantsusmaale sõja.
 • Saksamaa kallaletung Belgiale

  Saksamaa kallaletung Belgiale
  Belgia neutraliteedi rikkumine sundis sõtta astuma Inglismaa. Sõja algus tekitas eufooriat.
 • Türgi sõtta astumine Saksamaa ja Austra-Ungari poolel

  See avas maailmasõjas uued rinded: Inglismaal tuli hakata sõdima ka Mesopotaamias ja Egiptuses ning Venemaal tekis rinne ka Kaukaasias.
 • Armeenia genotsiid

  Armeenia genotsiid
  Türgi keeldub tänaseni tunnistamast Armeenia etnilist puhastust, mille käigus tapeti üle pooleteise miljoni inimese.
 • USA kuulutab Saksamaale sõja

  USA kuulutab Saksamaale sõja
  Saksa väed mõistavad, et peab oma vaenlased purustama enne, kui nende uus liitlane täies võimuses vaenuväljedele ilmub. Ühendriikide president Wilson teeb ettepaneku sõlmida õiglane rahu, kuid lükkab selle tagasi, lootes veel sõjategevus enda kasuks pöörata.
 • Venemaa vaherahu Saksamaaga

  Venemaa vaherahu Saksamaaga
  See lõpetas sõjategevuse idarindel.
 • Saksa armee ajaloo "must päev"

  Saksa armee ajaloo "must päev"
  1. aasta juuli lõpuks oli sakslastel läänerindel jõud otsas. 8. augustil andsid Prantsuse ja Inglise korpused sakslastele Amiensi juures ränga hoobi ning paiskasid nad tagasi. Saksa sõdurite võitlusvaim oli murtud.
 • Rahuläbirääkimised

  Saksamaa teeb keisrile ettepaneku alustada rahuläbirääkimisi. Bulgaaria alustas Inglismaa ja Prantsusmaaga vaherahuläbirääkimisi. Türgi kokkuvarisemise äärel. 30.oktoobril kirjutab Türgi alla vaherahukokkuleppele. Austria kapituleerub 3.novembril.
 • Compiegne'i vaherahu

  Compiegne'i vaherahu
  Saksa delegatsioon kirjutab Compiegne'i metsas alla vaherahule, mis lõpetab Esimese maailmasõja. Vaherahu tingimused olid Saksamaale väga rasked.