esimene maailmasõda

 • Austria-Ungari troonipärija tapmine

  Austria-Ungari troonipärija tapmine
  1. juunil 1914 tappis Serbia salaorganisatsiooni liige Gavrilo Princip Sarajevos Austria troonipärija Franz Ferdinandi. Austria pealinnas nõuti kohe sõja alustamist Serbia vastu. http://et.wikipedia.org/wiki/Esimene_maailmas%C3%B5da
 • Austria-Ungari kuulutas sõja Serbiale ning sellest päevast hakkas ametlikult esimene maailmasõda

 • Period: to

  esimene maailmasõda

 • Saksa väed tungivad Belgiasse

 • Jaapan astub sõtta Antanti poolele

  Jaapan astub sõtta Antanti poolele
 • Tannembergi lahing

   Tannembergi lahing
  Venemaa ei jõudnud Ida-Preisimaa pealetungi küllalt ette valmistada ning Saksa 8. armee (0.2 mln. meest juhataja P. von Hindemburg) lõi pealetungi tagasi, purustas Tannembergi lahingus (26.-30. august) Vene 2. armee (kindral A.Samsonov) ja sundis Vene 1. armee (kindral P. von Rennenkampf) Ida-Peisimaalt lahkuma. Samal ajal sundisid 4 Vene armeed (0.7 mln. meest)¹ Austria-Ungari väe (u. 0.85 mln. meest) Galiitsias taanduma. http://www.hot.ee/laging/Isoda_01.htm
 • Esimene Marne´i lahing

  Esimene marne´i lahing toimus kaks päeva,kus Prantsuse ja Briti väed andsid J. Joffe juhtimisel löögi Saksa vägedele, nurjas Saksa sõjaplaani ning mõjutas oluliselt sõja edasist käiku. Pärast ümberhaaramiskatseid tekkis kogu läänerindel positsioonisõda, mille rinde pikkus oli 720 km. http://www.hot.ee/laging/Isoda_01.htm
 • Türgi astus sõtta

  Türgi astus sõtta
  Türgi sõttaastumisega Keskriikide poolel tekkisid uued rinded Kaukaasias, Egiptuses ja Mesopotaamias.
 • Jaapan vallutas Hiinas Qingdao kindluse, mis kuulus Saksamaale.

  Jaapan vallutas Hiinas Qingdao kindluse, mis kuulus Saksamaale.
 • Austria-Ungari väed vallutasid Serbia pealinna Belgradi.

   Austria-Ungari väed vallutasid Serbia pealinna Belgradi.
 • Ypres´i lahing

  Ypres´i lahing
  1. püüdsid Antandi riikide väed läbi murda läänerinnet, mis aga ei läinud neil korda. Sakslased piirdusid läänerindel kaitsega ja 22. aprillil kasutasid nad Ypres'i lahingus mürkgaasi (gaasimürgituse sai 15 000 sõdurit, nendest 5000 surid).
 • Itaalia ja Bulgaaria astuvad sõtta

  Itaalia (1 miljon meest, kindralstaabi ülem Luigi Cadorna) kuulutas Austria-Ungarile 23. mail 1915 sõja, tekkis rinne Alpides ja Isonzo jõel. 14. oktoobril astus sõtta Bulgaaria, ta oli Keskriikide poolel. http://www.hot.ee/laging/Isoda_01.htm
 • Bulgaaria astus sõtta Keskriikide poolel

  Bulgaaria astus sõtta Keskriikide poolel
  Keskriikide väed vallutasid Serbia.
 • Verduni lahing

  Verduni lahing
  Saksamaa tahtis anda löögi vastaste peatoel Verduni kindlusele. 270 000 sakslast alustas pealetungi,kokku langes ligi miljon meest aga Prantsusmaa pidas vastu. http://www.slideshare.net/madlimaria/soda
 • Jüüti merelahing

  Jüüti merelahing
  Suurbritannia ülekaal jäi püsima ka pärast Jüüti merelahingut (lahingus osales kokku 250 laeva ja mõlemad pooled kuulutasid lahingu oma võiduks), mille 31. mail ja 1. juunil pidasid Briti (admiral J.Jellicoe) ja Saksa sõjalaevastiku (admiral R.Scheer) peajõud. http://www.hot.ee/laging/Isoda_01.htm
 • Somme lahing

  Somme lahing
  1. juulil alustasid Prantsuse ja Briti väed Somme'i jõe ääres vastupealetungi (selles lahingus olid esmakordselt sõdade ajaloos kasutusel tankid). Novembri lõpuni kestnud Somme'i lahingus vallutasid liitlased ränkade kaotuste hinnaga (lahingus olid mõlema poole kaotused kokku 1,3 miljonit meest) ainult 180 km2 suurusel alal. http://et.wikipedia.org/wiki/Esimene_maailmas%C3%B5da
 • Ameerika astub sõtta

  1917 aasta alguses oli jõudude vahekord Antandi kasuks (Antandil 21 miljonit meest, Keskriikidel 10 miljonit meest). Seepärast asus Saksamaa strateegilisele kaitsele ja pani suuri lootusi 1. veebruaril 1917 kuulutatud piiramatule allveesõjale (seda peeti ka erapooletute riikide laevade vastu). See asjaolu sundis seni erapooletut, kuid Antandi riikidele laenu andnud USA-d Saksamaa vastaste poolel sõtta astuma (6. aprillil). Saksamaale kuulutasid sõja 11 Ladina-Ameerika riiki. http://www.hot.ee/la
 • Kreeka astus sõtta

  Kreeka astus 30. juunil sõtta 20000 mehelise armeega Antandi poolel ja viis oma väed Saloniki rindele. http://et.wikipedia.org/wiki/Esimene_maailmas%C3%B5da
 • Caporetto lahingus

   Caporetto lahingus
  Saksamaa koondas oma vabanenud väe Itaalia rindele ja saavutas Caporetto lahingus (24. oktoober) suure võidu. Itaalia vägi paisati Piave jõeni, vangi langes üle 250 000 Itaallase. Prantsuse vägi, kes ruttas Itaaliale appi päästis viimase kokkuvarisemisest. Caporetto lahing tugevdas Austria-Ungari tahet jätkata sõda. http://et.wikipedia.org/wiki/Esimene_maailmas%C3%B5da
 • Nõukogude Venemaa sõlmis Brestis Saksamaaga vaherahu.

  Nõukogude Venemaa sõlmis Brestis Saksamaaga vaherahu.
 • Teine Marne´i lahing

  Teine Marne´i lahing
  USA abivägede toetusel alanud vastupealetungiga sunniti sakslased läänerindel taanduma.
 • Novembrirevolutsiooni algus Saksamaal ja Austria kapituleerumine

  Novembrirevolutsiooni algus Saksamaal ja Austria kapituleerumine
  Keiser Wilhelm II kukutamine ja vabariigi väljakuulutamine Saksamaal
 • Compiegne´i vaherahu sõlmimine

  Compiegne´i vaherahu sõlmimine
  Lõppes esimene maailmasõda Antanti võiduga.