Etapas historia dibujo

Els grans períodes de la història

 • 9999 BCE

  Paleolític

  Aquest subperíode comença a l'any 2.500.000 AC i acaba uns 10.000 AC. En el paleolític, els humans van tenir el coneixement tècnic de l'ús de pedra tallada i altres matèries primeres, cosa ben important per tal de fer diversos estris, utilitzants per la caza, la pesca i la recolecció. Apart del fet ben important de l'aparició del foc i de les primeres pintures rupestres. En el temps del paleolític l'home era nomada.
 • Period: 9999 BCE to 4000 BCE

  Prehistòria

  La prehistòria es el període més antic de tots, el seu temps va desde l'aparició dels primers homínids fins la creació de les primeres grans civilitzacions urbanes i l'aparició de la escriptura a Mesopotàmia.
 • 9000 BCE

  Neolític

  Aquest subperíode comença aproximadament l'any 10.000 AC i acaba uns 5.000 AC. En el neolític, l'home començava a ser sedentari i a crear els primers poblats. També en aquest període es troba la important aparició de l'agricultura, la ramaderia, la utilització de la pedra polida i de la ceràmica.
 • Period: 4000 BCE to 476

  Edat Antiga

  L'Edat Antiga és el període que continua després de la Prehistòria que va desde l'aparició de la escriptura fins la caiguda del imperi Romà d'Occident.
 • 476

  La caiguda de l'imperi Romà

  Quan L'emperador Teodisio va morir, l'imperi romà va quedar dividit en dos parts, l'imperi Romà d'Occident i l'imperi Romà d'Orient. L'imperi Romà va començar a perdre el poder ecònomic i militar sobre els poblats conquerits, va començar a perdre territoris a favor del pobles barbars ( Sueus, Alans, Vàndals...). Al 402 els gots van invadir Italia i desprrés al 410 les tropes van saquejar Roma, finalment al any 476 l'imperi Romà d'Occident va caure.
 • Period: 476 to 1453

  Edat Mitjana

  L'Edat Mitjana és el període que continua després l'edat antiga que va desde la caiguda de l'imperi Romà d'occident fins la caiguda de l'imperi Bizentí.
 • Period: 1453 to

  Edat Moderna

  L'Edat Moderna és el període que continua després de l'Edat Mitjana que va desde la caiguda de l'imperi Bizantí fins l'inici de la Revolució Francesa
 • 1492

  El descubriment d'Amèrica

  A l'any 1492 Cristòfor Colom va descubrir Amèrica, però es podria dir que va ser sense voler. La seva idea era arribar a les Indies però pel cami invers, és a dir, capa l'Occident. Quan va descobrir Amèrica ell pensaba que eran les Indies però estava equivocat.
 • Period: to

  Edat Contemporània

  L'Edat Contemporània és el període que continua després de l'Edat Moderna, va desde la Revolució Francesa fins la nostre actualitat