Eix cronologic la revolució francesa

 • L'esclat de la revolució

  En aquest context, el monarca es va veure obligat a convencer els Estats Generals (maig del 1789), on cada estament votava conjuntament.
 • La Bastilla

  El descontentament popular va esclatar a París, amb l'assalt de la presó de la Bastilla (14 de juliol), i al camp, amb diverses revoltes contra els nobles (la Gran Por).
 • Decret d'abolició del feudalisme

  Que establia la supressió dels drets feudals dels nobles, tot i que aquests mantenien la propietat de la terra.
 • Declaració dels Drets de l'Home i del Cituadà

  Que proclamava els drets individuals, iguals per a tots homes.
 • Constitució del 1791

  França va esdevenir una monarquia constitucional. S'establia el principi de la sobirania nacional i la divisió de poders, tot i que el rei tenia dret de vet.
 • La convenció girodina

  La revolució es va radicalitzar. Alguns sectors populars manifestaven la seva insatisfacció davant mesures poc revolucionàries, com ara el sufragi censatari i el manteniment de la propietat nobiliària.
 • Caiguda de la Monarquia

  La implicació de Lluís XVl en les conspiracions contrarevolucionàries i els seus contactes amb les potències que lluitaven contra França van provocar la caiguda de la monarquia.
 • La República

  La República (22 de setembre del 1792) i més endevant es va jutjar el rei que va ser executat el 21 de gener del 1793.
 • La convenció Jacobina

  L'oposició interior i la guerra van portar els radicals jacobins al poder amb el suport dels sectors populars de París, anomenats sans-culottes (juny del 1793).
 • La República burgesa

  Una amplia aliança de tots els sectors contraris a la dictadura jacobina va forçar la caíguda i l'execució de Robespierre (juliol del 1794).
 • La Convenció

  La nova convenció va aprovar una nova constitució (1795), que establia un poder legislatiu format per dues cambres.
 • La conspiració dels iguals

  Tanmateix, alguns sectors de les classes populars seguien lluitant per una revolució mes radical i el 1797 va tenir lloc la conspiració dels iguals.
 • Napoleó Bonaparte cop d'estat

  Aquesta conspiració va permetre que el general cors Napoleó Bonaparte aconseguís el suport dels sectors que volien mantenir l'ordre i fes un cop d'estat (novembre de 1799).