Eix Cronològic

Timeline created by JAVIIIIIIIIIIICABRERRAAA
In Film
 • 1553

  Càmera Obscura

  Càmera Obscura
 • Daguerreotip

  Daguerreotip
 • Calotip

  Calotip
 • Kodak 100 vista

  Kodak 100 vista
 • La primera càmera instantània

 • Primera càmera digital

 • Primera càmera digital professional

 • Primera càmera en un mòbil

 • Càmera digital actual