Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Jean Monnet

  Jean Monnet
  "Δε θα υπάρξει ειρήνη στην Ευρώπη, εάν οι πολιτείες ανασυσταθούν στη βάση της εθνικής κυριαρχίας... Οι χώρες της Ευρώπης είναι πολύ μικρές για να εγγυηθούν στους λαούς τους την αναγκαία ευημερία και κοινωνική ανάπτυξη. Οι ευρωπαϊκές πολιτείες πρέπει να συνασπιστούν μεταξύ τους σε μια ομοσπονδία..."
 • Λήξη Β' Παγκοσμίου Πολέμου

  Λήξη Β' Παγκοσμίου Πολέμου
  Λήξη Β' Παγκοσμίου Πολέμου και συμφωνία αποφυγής μελλοντικών πολέμων.
 • Το "Σχέδιο Σουμάν"

  Το "Σχέδιο Σουμάν"
  Το «Σχέδιο Σουμάν», δημοσιεύθηκε στις 9 Μαΐου του 1950. Πρότεινε τον κοινό έλεγχο της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα, που ήταν οι σημαντικότερες πρώτες ύλες για την πολεμική βιομηχανία και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στους δύο παγκοσμίους πολέμους – δηλ. τον άνθρακα και το χάλυβα – ώστε να διασφαλιστεί διαρκής ειρήνη.
 • Συνθήκη ίδρυσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα

  Συνθήκη ίδρυσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε με σκοπό να πάψουν οι συγκρούσεις μεταξύ κρατών, οι οποίες κορυφώθηκαν κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Από το 1950, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ενώνει οικονομικά και πολιτικά τις ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την εξασφάλιση διαρκούς ειρήνης. Τα έξι ιδρυτικά κράτη μέλη είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες.
 • Συνθήκη της Ρώμης

  Συνθήκη της Ρώμης
  Οι Συνθήκες της Ρώμης του 1957 είναι οι δύο διεθνείς συνθήκες με τις οποίες ιδρύθηκαν η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ), από τις οποίες προήλθε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπεγράφησαν από εκπροσώπους του Βελγίου, της Δυτικής Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου και της Ολλανδίας στις 25 Μαρτίου 1957 και η ημερομηνία αυτή θεωρείται η επίσημη ημερομηνία γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • ΕΚΑΕ/ΕΟΚ

  ΕΚΑΕ/ΕΟΚ
  Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη της Ρώμης, που προβλέπει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Κοινής Αγοράς).
 • Αίτηση Ελλάδας

  Αίτηση Ελλάδας
  Η Ελλάδα υποβάλλει αίτηση σύνδεσης με την ΕΟΚ.
 • Period: to

  Περίοδος οικονομικής ανάπτυξης

  Καταργούνται οι δασμοί μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Τα κράτη της Ε.Ε. ελέγχουν από κοινού την παραγωγή προϊόντων και σύντομα δημιουργείται πλεόνασμα στα αγροτικά προϊόντα.
 • Κοινή Γεωργική Πολιτική

  Κοινή Γεωργική Πολιτική
  Εγκαινιάζεται η Κοινή Γεωργική Πολιτική.
 • Η "Ευρωπαϊκή Κοινότητα"

  Η "Ευρωπαϊκή Κοινότητα"
  Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη Συγχώνευσης των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΟΚ, Εuratom και ΕΚΑΧ). Στο εξής θα έχουν κοινά όργανα και θα ονομάζονται «Ευρωπαϊκή Κοινότητα».
 • Συγχώνευση θεσμικών οργάνων

  Συγχώνευση θεσμικών οργάνων
  Τα θεσµικά όργανα της ΕΟΚ, της ΕΚΑΧ και της Ευρατόµ συγχωνεύονται προκειµένου να δηµιουργήσουν ένα ενιαίο σύνολο θεσµικών οργάνων: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τα µέλη του οποίου αρχικά εκλέγονται από τα εθνικά κοινοβούλια).
 • Ελεύθερες διασυνοριακές συναλλαγές

  Ελεύθερες διασυνοριακές συναλλαγές
  Τα έξι κράτη - μέλη καταργούν τους μεταξύ τους τελωνειακούς δασμούς και επιτρέπουν για πρώτη φορά ελεύθερες διασυνοριακές συναλλαγές.
 • Period: to

  Η Κοινότητα εξελίσσεται

  Μετά την ενεργειακή κρίση και τα οικονομικά προβλήματα, αλλά και την πτώση των τελευταίων δικτατορικών καθεστώτων που πραγματοποιούνται στη δεκαετία του 1970, η Ε.Ε. εστιάζει τις πολιτικές της στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενδυνάμωση των φτωχότερων περιφερειών. Επιπλέον, από το 1979 οι πολίτες της Ε.Ε. μπορούν να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους.
 • Διακοπή διαπραγματεύσεων Ελλάδας - Ε.Κ.

  Διακοπή διαπραγματεύσεων Ελλάδας - Ε.Κ.
  Η Ε.Κ. διακόπτει τις διαπραγματεύσεις ένταξης της Ελλάδας, μέχρις ότου αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα.
 • Η πρώτη διεύρυνση

  Η πρώτη διεύρυνση
  Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1973, αυξάνοντας τον αριθμό των κρατών μελών σε εννέα.
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Αποφασίζεται η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σκοπός του είναι η μεταφορά χρημάτων από τις πλούσιες στις φτωχές περιφέρειες για τη βελτίωση των υποδομών και των επικοινωνιών, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
 • Αίτηση προσχώρησης της Ελλάδας στην Ε.Κ.

  Αίτηση προσχώρησης της Ελλάδας στην Ε.Κ.
  Η Ελλάδα υποβάλλει επίσημη αίτηση προσχώρησης στην Ε.Κ.
 • Πρώτες εκλογές

  Πρώτες εκλογές
  ∆ιεξήχθησαν οι πρώτες άµεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τις οποίες οι ψηφοφόροι σε κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εξέλεξαν τα µέλη.
 • Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα

  Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
  Τίθεται σε ισχύ το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Βασίζεται σε μία ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα (ECU), η αξία της οποίας καθορίζεται από τα εθνικά νομίσματα των 9 κρατών - μελών, σύμφωνα με τη δύναμη του καθενός.
 • Period: to

  Αλλαγές στην Ευρώπη - Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου

  Το 1986 υπογράφεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Πρόκειται για ένα εξαετές πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία της "ενιαίας αγοράς". Στις 9 Νοεμβρίου 1989 «πέφτει» το Τείχος του Βερολίνου, γεγονός που οδηγεί στην επανένωση της Γερμανίας τον Οκτώβριο του 1990.
 • Η Ελλάδα στην ΕΟΚ

  Η Ελλάδα στην ΕΟΚ
  Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
 • Έλληνες αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  Έλληνες αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Συγχρόνως οι Έλληνες εκλέγουν για πρώτη φορά τους αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης

  Υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης
  Η Πορτογαλία και η Ισπανία εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι κυβερνήσεις της ΕΚ υπέγραψαν την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, προχωρώντας στη δηµιουργία της ενιαίας αγοράς στην οποία τα πρόσωπα, τα εµπορεύµατα, τα κεφάλαια και οι υπηρεσίες µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΚ.
 • Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

  Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
  Υπογράφεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Αποτελεί μια εκτεταμένη αναθεώρηση των Συνθηκών της Ρώμης και περιλαμβάνει θέματα, όπως Ενιαία Αγορά.
 • Period: to

  Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων

  Το 1993 οι «τέσσερις ελευθερίες», δηλαδή η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων είναι πλέον πραγματικότητα. Υπογράφονται η Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1993, και η Συνθήκη του Άμστερνταμ, το 1999. Με τη συμφωνία του Σένγκεν επιτρέπεται στους πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς έλεγχο διαβατηρίων στα σύνορα.
 • Πρώτη φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)

  Πρώτη φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)
  Αρχίζει η πρώτη φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Σε τέσσερα κράτη - μέλη (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιρλανδία) χορηγείται ειδικό καθεστώς, λόγω ανεπαρκούς οικονομικής προόδου.
 • Αίτηση προσχώρησης της Κύπρου

  Αίτηση προσχώρησης της Κύπρου
  Η Κύπρος υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
 • Συνθήκη του Μάαστριχτ

  Συνθήκη του Μάαστριχτ
  Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, επίσημα γνωστή ως Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται η σημαντικότερη και ιστορικότερη συνθήκη της ευρωπαϊκής ηπείρου. Έλαβε το όνομά της από την πόλη Μάαστριχτ στην οποία υπεγράφη στις 7 Φεβρουαρίου του 1992.
 • Ενιαία Αγορά

  Ενιαία Αγορά
  Τίθεται σε ισχύ η Ενιαία Αγορά, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις βασικές ελευθερίες: ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων.
 • Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κέρκυρα

  Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κέρκυρα
  Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κέρκυρα. Το βασικό θέμα είναι η εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.
 • Νέα διεύρυνση

  Νέα διεύρυνση
  Αυστρία, Φιλανδία και Σουηδία εισέρχονται στην Ε.Ε, που αριθμεί πλέον 15 κράτη - μέλη.
 • Η «Συμφωνία του Σένγκεν»

  Η «Συμφωνία του Σένγκεν»
  Τίθεται σε ισχύ η «Συμφωνία του Σένγκεν». Η συμφωνία ασφαλίζει τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και επιτρέπει στους πολίτες όλων των κρατών - μελών να ταξιδεύουν εντός των εσωτερικών συνόρων της χωρίς έλεγχο διαβατηρίων.
 • Η "Συνθήκη του Άμστερνταμ"

  Η "Συνθήκη του Άμστερνταμ"
  Υπογράφεται η «Συνθήκη του Άμστερνταμ». Βασίζεται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και περιλαμβάνει σχέδια για τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, την ενίσχυση της φωνής της Ευρώπης στον κόσμο και τη διάθεση περισσότερων πόρων για την απασχόληση και τα δικαιώματα των πολιτών.
 • Ίδρυση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

  Ίδρυση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
  Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπεύθυνη για τη δημοσιονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη.
 • Τρίτο στάδιο Οικονομικής και Νομισματικής Ενοποίησης (ΟΝΕ)

  Τρίτο στάδιο Οικονομικής και Νομισματικής Ενοποίησης (ΟΝΕ)
  11 χώρες - μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία) αποφασίζουν να αντικαταστήσουν τα εθνικά τους νομίσματα με το ευρώ («Ευρωζώνη»). Αρχίζει το τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενοποίησης (ΟΝΕ).
 • Ευρωζώνη

  Ευρωζώνη
  Το ενιαίο νόµισµα της Ευρώπης – το ευρώ – εγκαινιάσθηκε επίσηµα και 11 κράτη µέλη της ΕΕ το υιοθέτησαν ως επίσηµο νόµισµά τους, διαµορφώνοντας αυτό που είναι γνωστό σήμερα ως ζώνη του ευρώ.
 • Period: to

  Νομισματική επέκταση

  Αυτή τη δεκαετία όλο και περισσότερα κράτη υιοθετούν το ευρώ. Τον Σεπτέμβριο του 2008 η παγκόσμια οικονομία πλήττεται από χρηματοπιστωτική κρίση. Η Συνθήκη της Λισαβόνας κυρώνεται από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τίθεται σε ισχύ το 2009.
 • Είσοδος Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ

  Είσοδος Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ
  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που πραγματοποιείται στη Σάντα Μαρία ντα Φέιρα της Πορτογαλίας, εγκρίνει την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ.
 • Η "Συνθήκη της Νίκαιας"

  Η "Συνθήκη της Νίκαιας"
  Υπογράφηκε η Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία προχώρησε σε µεταρρυθµίσεις στα θεσµικά όργανα της ΕΕ προκειµένου να προετοιµάσει τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ένταξης νέων κρατών µελών το 2004.
 • Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης

  Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης
  Το ευρώ γίνεται πραγµατικότητα την 1η Ιανουαρίου σε 12 από τις 15 χώρες που είναι µέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία και.Φινλανδία. Εγκαινιάζεται η «Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης» µε 105 µέλη, τα οποία εκπροσωπούσαν τις εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια στα κράτη µέλη και τις χώρες εν αναµονή ένταξης στην ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Το ευρώ σε 12 κράτη - μέλη

  Το ευρώ σε 12 κράτη - μέλη
  Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ τίθενται σε κυκλοφορία στα 12 κράτη - μέλη της Ευρωζώνης: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία.
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης

  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης
  Πραγματοποιείται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται δεκτό το προσχέδιο του Ευρωσυντάγματος, που συνέταξε η «επιτροπή σοφών» υπό τον Ζισκάρ Ντ' Εστέν, ενώ οι «15» εκφράζουν την πρόθεσή τους να συμπεριλάβουν στην Ε.Ε. βαλκανικές χώρες, με την προϋπόθεση ότι θα προάγουν τη δημοκρατική σταθερότητα, το κράτος δικαίου και την οικονομική ανάπτυξη.
 • Νέα διεύρυνση

  Νέα διεύρυνση
  19 χώρες εντάχθηκαν στην ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων 8 από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Πρόκειται για τις ακόλουθες: Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική ∆ηµοκρατία. Η Ε.Ε. αριθμεί 25 κράτη - μέλη.
 • Η "Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης"

  Η "Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης"
  Τα 25 κράτη - μέλη υπογράφουν τη «Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης». Σκοπός του είναι η απλούστευση των διαδικασιών για τη λήψη των αποφάσεων και τη διαχείριση της πολυμελούς πλέον Ε.Ε, ενώ προβλέπει τη δημιουργία του αξιώματος του ευρωπαίου υπουργού Εξωτερικών. Για να τεθεί σε ισχύ το Ευρωσύνταγμα θα πρέπει να κυρωθεί από το σύνολο των 25 κρατών - μελών.
 • Δημοψηφίσματα για τη "Συνταγματική Συνθήκη"

  Δημοψηφίσματα για τη "Συνταγματική Συνθήκη"
  ∆ιεξήχθησαν δηµοψηφίσµατα σχετικά µε τη συνταγµατική συνθήκη: το Λουξεµβούργο, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Κύπρος ψήφισαν υπέρ, εντούτοις η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες ψήφισαν κατά. Οι ηγέτες της ΕΕ όρισαν µια «προθεσµία σκέψεως» προκειµένου να εξετάσουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουν, λαµβάνοντας υπόψη τις αρνητικές ψήφους.
 • Επικύρωση Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης από την Ελλάδα

  Επικύρωση Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης από την Ελλάδα
  Η Βουλή των Ελλήνων επικυρώνει την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη. Υπερ ψηφίζουν 268 βουλευτές (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ), κατά 17 (ΣΥΝ - ΚΚΕ), ενώ απέχουν 15.
 • Επικύρωση Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης από την Κύπρο

  Επικύρωση Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης από την Κύπρο
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου επικυρώνει την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη. Υπέρ ψηφίζουν 30 βουλευτές (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Ευρωπαϊκό Κόμμα, ΕΔΗ, ΑΔΗΚ και Ευρωπαϊκή Δημοκρατία) και κατά 19 (ΑΚΕΛ), ενώ ένας βουλευτής απέχει.
 • Νέα διεύρυνση

  Νέα διεύρυνση
  Η Βουλγαρία και η Ρουμανία εντάσσονται στην Ε.Ε, που αριθμεί 27 κράτη - μέλη. Η Σλοβενία γίνεται η 13η χώρα που υιοθετεί το ευρώ.
 • Κύπρος και Μάλτα στην Ευρωζώνη

  Κύπρος και Μάλτα στην Ευρωζώνη
  Κύπρος και Μάλτα υιοθετούν το ευρώ και γίνονται η 14η κι η 15η χώρα, αντίστοιχα, που μετέχουν στην Ευρωζώνη.
 • Πρώτη ναυτική επιχείρηση

  Πρώτη ναυτική επιχείρηση
  Η Ε.Ε. εγκαινιάζει την πρώτη ναυτική επιχείρηση στην ιστορία της, με στόχο την εξουδετέρωση των Σομαλών πειρατών και τη θαλάσσια ασφάλεια. Την τακτική διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής δύναμης αναλαμβάνει η Ελλάδα.
 • Η Σλοβακία στην Ευρωζώνη

  Η Σλοβακία στην Ευρωζώνη
  Η Σλοβακία υιοθετεί το ευρώ και γίνεται η 16η χώρα της Ευρωζώνης.
 • Η "Συνθήκη της Λισαβόνας"

  Η "Συνθήκη της Λισαβόνας"
  Η Συνθήκη της Λισαβόνας τίθεται σε ισχύ, με την ανάληψη των καθηκόντων του πρώτου προέδρου της Ε.Ε, Χέρμαν Βαν Ρόμπεϊ και της εκπροσώπου Εξωτερικής Πολιτικής της Ε.Ε. Κάθριν Άστον.
 • Period: to

  Νέες προκλήσεις

  Θέματα κλιματικής αλλαγής, μεταναστευτικό, αλλά και η εκλογή περισσότερων ευρωσκεπτικιστών το 2014 δημιουργεί νέες προκλήσεις στην Ε.Ε.
 • Η Εσθονία στην Ευρωζώνη

  Η Εσθονία στην Ευρωζώνη
  Η Εσθονία γίνεται η 17η χώρα της Ε.Ε. που υιοθετεί το ευρώ.
 • Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας

  Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας
  Οι χώρες της Ευρωζώνης υπογράφουν συνθήκη για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο οποίος θα μπορεί να δανείζει έως και 500 δισ. ευρώ σε χώρες της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.
 • Νέος πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

  Νέος πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
  Νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναλαμβάνει ο Ιταλός Μάριο Ντράγκι, διαδεχόμενος τον Γάλλο Ζαν-Κλοντ Τρισέ.
 • Σε ισχύ το "Δημοσιονομικό Σύμφωνο"

  Σε ισχύ το "Δημοσιονομικό Σύμφωνο"
  Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, γνωστή ως “δημοσιονομικό σύμφωνο". Στόχος της είναι η ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ευρωζώνη.
 • Νέα διεύρυνση

  Νέα διεύρυνση
  Η Κροατία γίνεται το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η Λετονία στην Ευρωζώνη

  Η Λετονία στην Ευρωζώνη
  Η Λετονία υιοθετεί το ευρώ και γίνεται το 18ο μέλος της Ευρωζώνης.
 • Η Ελλάδα στην προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

  Η Ελλάδα στην προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.
  Η Ελλάδα αναλαμβάνει την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. Οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας είναι η ανάπτυξη, η απασχόληση και η συνοχή, η περαιτέρω ολοκλήρωση της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, η μετανάστευση, οι πολιτικές ελέγχου των συνόρων και κινητικότητας, καθώς και η θαλάσσια πολιτική.