1

Τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της Ε.Ε.

 • ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ-ΣΧΕΔΙΟ ΣΟΥΜΑΝ

  ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ-ΣΧΕΔΙΟ ΣΟΥΜΑΝ
  Η Διακήρυξη Σουμάν, που παρουσιάστηκε από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν στις 9 Μαΐου 1950, πρότεινε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, τα μέλη της οποίας θα διαχειρίζονταν από κοινού την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Η ΕΚΑΧ, της οποίας ιδρυτικά μέλη ήταν η Γαλλία, η Δυτική Γερμανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ήταν ο πρώτος από μια σειρά υπερεθνικών ευρωπαϊκών θεσμών που τελικά μετεξελίχθηκαν στη σημερινή "Ευρωπαϊκή Ένωση".
 • Ίδρυση ευρωπαϊκής κοινότητας χάλυβα,συνθήκη EKAX

  Ίδρυση ευρωπαϊκής κοινότητας χάλυβα,συνθήκη EKAX
  Το σχέδιο Schuman προτείνει μία προοδευτική ενοποίηση με πρώτο στάδιο τον οικονομικό τομέα και πρώτο βήμα του σταδίου αυτού την κοινή διαχείριση της γαλλο-γερμανικής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα υπό μία Ανώτατη Αρχή, στο πλαίσο μάλιστα ενός οργανισμού που θα είναι ανοικτός στη συμμετοχή κι άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκει να εξασφαλίσει την συλλογική ασφάλεια, το αίτημα της οποίας παραμένει πρωταρχικό ιδιαίτερα μετά από τον μακρόχρονο ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας.
 • Συνθήκη της Ρώμης- Ιδρυση EOK

  Συνθήκη της Ρώμης- Ιδρυση EOK
  Με τη συνθήκη αυτή επίσης αποφασίστηκε η συγκρότηση ειδικού συμβουλευτικού οργάνου, της Συνέλευσης, με έδρα το Στρασβούργο και αποτελούμενου από 142 μέλη, διοριζόμενα από τα κοινοβούλια των έξι κρατών, το οποίο το 1962 ονομάστηκε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνθήκη τέθηκε επισήμως σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου
 • ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

  ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  ΔΑΝΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΟΚ
 • ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ
 • Συνθήκη του Σέγκεν

  Συνθήκη του Σέγκεν
  Η συνθήκη αυτή είχε ως στόχο ην προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τα πρόσωπα, υπηκόους των κρατών που υπέγραψαν τη Συμφωνία, καθώς και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία.Την υπέγραψαν 5 κράτη μέλη των ευ ρωπαϊκών κοινοτήτων ( Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία) στην πόλη Σέγκεν του Λουξεμβούργου,
 • ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

  ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
  ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ
 • ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ- ΕΥΡΩ

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ- ΕΥΡΩ
  Το ευρώ εισήχθη τον Ιανουάριο 1999 και έγινε το νέο νόμισμα 11 κρατών μελών αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα, όπως το γερμανικό μάρκο και το γαλλικό φράγκο, σε δύο στάδια. Στην αρχή καθιερώθηκε ως εικονικό νόμισμα για μέσα πληρωμής πλην των μετρητών και για λογιστικούς σκοπούς, ενώ τα εθνικά νομίσματα εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται για πληρωμές με μετρητά και να θεωρούνται ως υπομονάδες του ευρώ, και την 1η Ιανουαρίου 2002 κυκλοφόρησε σε χαρτονομίσματα.11 χώρες της Ε.Ε. υιοθετούν το ευρώ.
 • ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Κυκλοφορεί το νέο νόμισμα παράλληλα με τη δραχμή,