Poble oficis

Etapes de l'edat mitjana

 • 476

  Alta edat mitjana

  Alta edat mitjana
  L'Alta Edat Mitjana és el període de la història d'Europa i Orient Mitjà que comença al segle V. El final d'aquesta època sol ser col·locat en l'any 1000, però tal data ha deixat de ser significativa per a la historiografia i es prefereix el final de segle IX, amb el començament de les institucions feudals, les incursions víkings i magiars, la renovació de l' poder imperial en Orient amb la dinastia macedònia i la decadència de el califat abasida.
 • 1001

  Plena edat mitja

  Plena edat mitja
  Consodiliació del poder de l'esglesia, constitució del feudalisme, art gotic
  La Plena Edat Mitjana és el període central de l'Edat Mitjana que abasta els segles XI a XIII. La societat feudal es desenvolupa sense trobar de moment límits a la seva extensió. L'Imperi bizantí es manté entre l'islam i els croats, estesa la seva influència cultural pels Balcans i les estepes russes on es resisteix l'empenta mongol.
  Neixen les universitats.
 • 1301

  Baixa edat mitja

  Baixa edat mitja
  La Baixa Edat Mitjana constitueix l'últim període de l'Edat Mitjana El final de l'Edat Mitjana arriba amb el començament de la transició de l'feudalisme a l'capitalisme, un altre període secular de transició entre modes de producció que no finalitzarà fins al final de l'Antic Règim i el començament de l'Edat Contemporània.