Medieval

Edat Mitjana

 • 476

  Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident

  Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident
 • Period: 476 to Apr 7, 1100

  Alta Edat Mitjana

 • Apr 7, 600

  Monarquía visigòtica a Hispània

  Monarquía visigòtica a Hispània
 • Apr 7, 711

  Invasió musulmana de la Península

  Invasió musulmana de la Península
 • Apr 7, 1001

  Expansió del Romànic

  Expansió del Romànic
  Al llarg de rutes de peregrinatge cap a Jerusalem, Sant Jaume i Roma. (Fins al segle XIII)
 • Apr 7, 1001

  Primera croada a Terra Santa

  Primera croada a Terra Santa
 • Apr 7, 1101

  Lírica de l'Amor Cortés

  Lírica de l'Amor Cortés
 • Apr 7, 1101

  Guillem de Berguedà

  Guillem de Berguedà
 • Period: Apr 7, 1101 to Apr 7, 1500

  Baixa Edat Mitjana

 • Apr 7, 1201

  Expansió de l'art Gòtic

  Expansió de l'art Gòtic
  Fins al segle XV.
 • Apr 7, 1201

  Creació dels Cançoners

  Creació dels Cançoners
 • Apr 7, 1201

  Llibre dels fets del rei En Jaume I

  Llibre dels fets del rei En Jaume I
 • Apr 7, 1232

  Ramon Lull

  Ramon Lull
 • Apr 7, 1238

  Conquesta de València

  Conquesta de València
 • Apr 7, 1260

  Cerverí de Girona

  Cerverí de Girona
 • Apr 7, 1272

  Obra de Ramon Llull

  Obra de Ramon Llull
 • Apr 11, 1283

  Blanquerna

  Blanquerna
 • Apr 7, 1301

  Crònica del rei en Pere

  Crònica del rei en Pere
  Escrita per Bernat Desclot
 • Apr 7, 1301

  Crònica (Ramon Muntaner)

  Crònica (Ramon Muntaner)
  Escrita per Ramon Muntaner
 • Apr 7, 1301

  Crònica (Pere el Ceremoniós)

  Crònica (Pere el Ceremoniós)
 • Apr 7, 1327

  Francesc Eiximenis

  Francesc Eiximenis
 • Apr 7, 1340

  Bernat Metge

  Bernat Metge
 • Apr 7, 1350

  Sant Vicent Ferrer

  Sant Vicent Ferrer
 • Apr 7, 1352

  Anselm Turmeda

  Anselm Turmeda
 • Apr 7, 1379

  Lo Chrestià

  Lo Chrestià
 • Apr 7, 1400

  Ausiàs March

  Ausiàs March
 • Apr 7, 1400

  Jordi de Sant Jordi

  Jordi de Sant Jordi
 • Apr 7, 1401

  Segle d'Or de les lletres valencianes

  Segle d'Or de les lletres valencianes
 • Apr 7, 1401

  Jaume Roig

  Jaume Roig
 • Apr 7, 1405

  Joanot Martorell

  Joanot Martorell
 • Apr 7, 1430

  Sor Isabel de Villena

  Sor Isabel de Villena
 • Apr 7, 1433

  Joan Roís de Corella

  Joan Roís de Corella
 • Apr 7, 1450

  Invenció de la impremta

  Invenció de la impremta
 • Apr 7, 1450

  Tertúlies literàries a València

  Tertúlies literàries a València
  Amb Bernat Fenollar, Jaume Gassull, Joan Moreno, Narcís Vinyoles i Francesc Castellví.
 • Apr 11, 1450

  Obra d'Ausias March

  Obra d'Ausias March
 • Apr 7, 1452

  Caiguda de l'Imperi Romà d'Orient

  Caiguda de l'Imperi Romà d'Orient
 • Apr 7, 1460

  L'Espill

  L'Espill
 • Apr 9, 1490

  Tirant Lo Blanch

  Tirant Lo Blanch
 • Apr 7, 1492

  Descobriment d'Amèrica

  Descobriment d'Amèrica
  Descobriment d'Amèrica
 • Apr 7, 1496

  Lo somni de Joan Joan

  Lo somni de Joan Joan
 • Apr 7, 1497

  Vita Christi

  Vita Christi
 • Fundació de l'Ordre de Sant Benet

  Fundació de l'Ordre de Sant Benet
 • Creació del Califat de Còrdova

  Creació del Califat de Còrdova
  Creat per Al-Rahman III