Edat Medieval

Timeline created by Ouhao Cheng
 • 476

  Edat mitjana

  L’edat mitjana o edat medieval és el període intermedi de la història d'Europa enmig de l'edat antiga i l'edat moderna. Els seus inicis es marquen per dos grans esdeveniments: l'inici al segle V amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, l'any 476, i el final al segle XV amb la caiguda de Constantinoble, el 1453, o bé amb l'inici de la colonització europea d'Amèrica l'any 1492.
 • 500

  A que acostuma la edat mitjana?

  A que acostuma la edat mitjana?
  L'edat mitjana s'acostuma a dividir en dos grans períodes: alta edat mitjana (segle V a segle X, sense una clara diferenciació amb l'antiguitat tardana); i baixa edat mitjana (segle xi a segle XV), que al seu torn pot dividir-se en un període de plenitud, la plena edat mitjana (segle XI a segle XIII), i els dos últims segles (edat mitjana tardana) que van presenciar la crisi de l'edat mitjana (segle XIV i XV).
 • 1000

  I el altre Edat Mitjana ?

  L'alta edat mitjana es caracteritzà per la ruralització i la davallada comercial i cultural de l'Occident europeu. L'Imperi Romà d'Orient allargà l'ensulsiada de l'imperi romà d'Occident mentre l'islam s'estengué fins a Hispània.
 • 1100

  Com es caracteristica la Baixa Edat Mitjana ?

  La baixa edat mitjana es caracteritzà, a partir del segle XI, per un canvi de tendència: l'agricultura de l'Occident europeu començà a generar excedents comercialitzables i es produí un desenvolupament de les ciutats impulsat per una intensa activitat comercial.
 • 1215

  Miniatura medieval d'un acte d'homenatge.

  Miniatura medieval d'un acte d'homenatge.
  Archives Départementales de Perpignan. Un acte de vassallatge designa un noble de categoria inferior que demana protecció a un noble de categoria superior, el seu senyor. Li jura fidelitat, li dóna assistència i presta servei militar a favor seu, rebent a canvi el control i jurisdicció sobre la terra i la població del seu feu o senyoriu.
 • 1320

  I?

  En aquest llarg període de mil anys, hi hagué fets i processos molt diferents, diferenciats temporalment i geogràfica, que responien tant a influències mútues amb altres civilitzacions i territoris com a dinàmiques internes. Algunes en tingueren una gran projecció cap al futur i foren les bases de l'expansió europea posterior i del desenvolupament d'una incipient vida urbana i una burgesia que, amb el temps, desenvoluparien el capitalisme.
 • Mar 15, 1452

  Profesors de Leonardo

  Leonardo fou alumne del cèlebre pintor florentí Andrea del Verrocchio. Els seus primers treballs importants foren realitzats al servei del duc Lluís Maria Sforza a Milà. Posteriorment treballà a Roma, Bolonya i Venècia, i passà els últims anys de la seva vida a França, tot acceptant la invitació del rei Francesc I de França.
 • Apr 15, 1452

  Artista

  Artista
  Leonardo da Vinci fou un artista toscà i un home d'un esperit universal, a la vegada científic, enginyer, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquitecte, urbanista, naturalista, músic, poeta, filòsof i escriptor. Leonardo fou alumne del cèlebre pintor florentí Andrea del Verrocchio.
 • Que es ARTISTA ?

  Que es ARTISTA ?
  L'artista és la persona que realitza obres d'art. Concernint a diferents activitats i diferents èpoques: escultors i arquitectes grecs, artesans medievals, gravadors del Renaixement, pintors del barroc, poetes romàntics, avantguardistes del segle XX o programadors de net.art són considerats artistes. Com per exemple Van Gogh
 • Period: to

  Artista Picasso

  Pablo Ruiz Picasso, més conegut pel nom artístic de Pablo Picasso, ja que sempre signava amb el segon cognom, va ser un pintor andalús, un dels més reconeguts del segle XX, conegut sobretot perquè va crear el cubisme juntament amb Georges Braque.