Den Kolde Krig 1945-1989

Timeline created by paulineperrson
In History
 • Den kolde krigs begyndelse

 • Period: to

  Indokinakrigen

 • Oprettelsen af NATO (Northern Atlantic Treaty Organization)

 • Period: to

  Koreakrigen

 • Period: to

  Vietnamkrigen

 • Bruddet mellem Kina og Sovjetunionen

 • Cubakrisen

 • Oprettelsen af SALT-aftalen

 • ABM aftale

 • SALT 2

 • Ny Sovjetisk leder

  Sovjetunionen skiftede politisk leder. De erkendte de ikke kunne følge med USA i våbenkapløbet. Nu startede nedrustningsforhandlingerne.
 • USA og Sovjetunionen indgår atomaftale

 • Murens fald

 • Den kolde krigs ende

 • Historiker Fukuyama

  Den amerikanske historiker Francis Fukuyama (1952-) vakte international opsigt, da han i 1989 fremsatte den tese, at afslutningen på den ideologiske konfrontation mellem liberalisme og kommunisme, som endte med kommunismens nederlag, i en vis forstand ville betyde "historiens afslutning".