Historie

3v kronologilinje historie 2014-2016

 • 1 CE

  Trumandoktrinen

  doktrin fremsat af præsident Truman i en tale til Kongressen 12.3.1947. Den kom til at udstikke de overordnede retningslinjer for USA's bestræbelser på at "inddæmme" Sovjetunionen og andre kommunistiske magter under den kolde krig.
  Trumandoktrinen ændrede rammerne for USA's udenrigspolitik afgørende ved at erklære det for landets politik at støtte alle "frie folk, der kæmper mod forsøg på undertrykkelse fra bevæbnede minoriteter eller kræfter udefra". Doktrinen brød således med Monroedoktrinen.
 • Period: 100 to May 29, 1453

  Romerriget

  Romerriget ca. 500 fvt. til 476 evt. (1453) Kernestof :
  Antikkens samfund. Den gamle republik ca. 500 - 146 fvt.
  Den sene republik 146 - ca. 40 fvt.
  Den tidlige kejsertid ca. 40 fvt. - 212 evt.
  Den sene kejsertid 212 - ca. 500 evt.
 • 270

  Den Aurelianske Mur

 • 301

  Diocletians maksimalprisedikt

 • 313

  Konstantin I accepterer kristendommen på linje med andre religioner

 • 476

  Den sidste vestromerske kejser afsættes

 • Jan 1, 1170

  John of Salisbury ca. 1170

  Engelsk teolog.
 • Period: Jan 1, 1350 to Jan 1, 1550

  Renæssancen

  ca. 1350-1550 Kernestof :
  Renæssancen
 • May 29, 1453

  Konstatinopels fald

 • Apr 24, 1478

  Pazzi- sammensværgelsen

  Kulminerede under højmessen i domkirken i Firenze, hvor medlemmer af den gamle, fornemme Pazzi-familie og andre højtstående personer ved et kup forsøgte at myrde de to unge brødre, Lorenzo og Giuliano de' Medici, som var byens herskere. Bag sammensværgelsen stod bl. a. paven, Sixtus IV og ærkebispen af Pisa. Kuppet mislykkedes, for kun Giuliano blev dræbt, og Lorenzo tog en blodig hævn, der bl.a. medførte, at ærkebispen og mange af Pazzi-familiens medlemmer blev hængt fra rådhusets vinduer.
 • Jan 1, 1488

  Giovanni Pico della Mirandola

  Italiensk humanist og filosof. I 1486 i Rom offentliggør Mirandola sine 900 filosofiske teser : " Om menneskets værdighed ".
 • Jan 1, 1490

  Leonardo da Vinci : Den vitruvianske mand ca. 1490.

  Leonardo da Vinci : Den vitruvianske mand ca. 1490.
  Den vitruvianske mand er en tegning, der viser menneskets proportioner og som udtrykker orden og harmoni.
 • Jan 1, 1512

  Niccolo Machiavelli skriver Fyrsten 1512 (udgivet 1532)

  I dette værk beskriver Machiavelli de egenskaber en fyrste må have for at genrejse og befri Italien for fremmed indflydelse.
  Mange betrager " Fyrsten" som en lærebog i statsmandskunst. Heri fremfører Machiavelli idéen om, at målet helliger midlet. Fx var vold legitimt at bruge for at opnå magten.
 • Jan 1, 1543

  Nicolaus Copernicus 1473-1543

  Polsk humanist og astronom. Bryder for alvor med middelalderens geocentriske verdensbillede.
  Copernicus hovedværk : "Om himmellegemernes kredsløb". Heri skriver han : " Jordcentret er ikke universets centrum, men kun centrum for tyngden og månesfæren. Alle sfærer drejer sig omkring solen som deres midtpunkt, og derfor er solen universets centrum."
 • Period: to

  Dansk kolonialisme og merkantilisme

  Periode: 1618 - 1917 Kernestof:
  Kolonisering
  National identitet
  Imperialisme
  Afkolonisering
 • Trankebar grundlægges

 • Thomas Hobbes : Leviathan

  Værk hvori Hobbes skriver at uden en statsmagt vil menneskene bekrig hinanden. For at undgå denne situation danner menneskene en stat med en suværen, og de afgiver deres frihed til gengæld for sikkerhed.
  3 forskellige former for statsmagt:
  -Monarki
  -Aristokrati
  -Demokrati
 • Guldkysten- første danske fort

 • Indførelsen af enevælde i Danmark

 • Kongeloven 1665

  Enevældens forfatning.
 • Skt. Thomas, dansk ø

 • John Locke 1632-1704

  Engelsk filosof, optaget af samfundsforhold og erkendelsesteori.
  Hoveværker : "An Essay Concerning Human Understanding" (erkendelsesteoretisk værk : al erfaring stammer fra sanserne)
  " Two Treatises of Government " (tanker om politik go staten), 1690
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Ca. 1690 - ca. 1800
  Kernestof
  - Oplysningstiden
 • Skt Jan - dansk ø

 • Skt Croix - dansk ø

 • Jean Jacques Rousseau 1712-1778

  Fransk oplysningsfilosof og forfatter, der som moralist, samfundstænker og pædagog har haft afgørende indflydelse på moderne vestlig civilisation.
  Hovedværker : " Emilie eller om opdragelsen" 1796-1799 & " Samfundspagten" 1762
 • Struensee henrettes på Østerfælled

  Struensee var oplysningsmand og livlæge for Christian 7. Får del i magten, bliver Geheimerådskabinetsminister og indfører reformer på vegne af kongen. Indleder samtidig en affære med dronning Caroline Mathilde. Dømmes for majestætsfornærmelse og henrettes 28. april 1772
 • Stavnsbåndets ophævelse

 • Den franske revolution

  Den franske revolution
  Stormen på Bastillen 14. juli 1789
 • Period: to

  Krig og national identitet

  Periode :
  Kernestof :
  - dansk demokrati
  - national identitet
  - revolutioner
 • Monroe-doktrinen

  Monroe-doktrinen er en amerikansk udenrigs-politisk doktrin fremlagt af præsident James Monroe den 2. december 1823. Den lovede at USA ville holde sig neutral i europæisk politik og respektere etablerede kolonier. Man vendte sig dog skarpt mod fremtidig kolonisering i Amerika. Bag erklæringen lå en advarsel dels til russerne i Alaska, dels til de spanske og franske interesser i Sydamerika
 • Treårskrigen 1848-1850

  Treårskrigen eller 1. slesvigske krig var en borgerkrig, der havde sin årsag i den spændte situation i den danske helstat i 1848.
 • Peter von Scholten frigiver slaverne

 • Junigrundloven

 • Guldkysten sælges til Storbrittanien

 • Novemberforfatningen

  I marts 1863 opgav den danske regering bestræbelserne på at finde en forfatningsmæssig løsning for hele monarkiet og planlagde udskillelsen af et selvstændigt Holsten-Lauenborg, der stort set kun skulle have regenten til fælles med den dansk-slesvigske del af monarkiet. Trods forbitrede protester fra den tyske Forbundsdag fremlagdes herefter et forslag til en fælles forfatning for Danmark og Slesvig, der vedtoges den 13. november 1863.
 • Slaget ved Dybbøl

 • De danskvestindiske øer solgt til USA

 • Period: to

  Mellemøsten og krigen mod terror

  Periode : ca. 1918-2004 Kernestof
  - Danmarks internationale placering
  - Nye grænser og konflikter
 • Period: to

  Holocaust

  Periode : ca. 1918-1945 Kernestof
  - Ideologiernes kamp
 • Hitlers " Mein Kampf "

 • Hitler udnævnes til tysk rigskansler

 • Krystalnatten

 • Wansee-konferencen

  Den 20. januar 1942 blev Wannsee-konferencen afholdt i en forstad til Berlin. På konferencen diskuterede deltagerne, som alle befandt sig på højt niveau i det nazistiske system, hvordan man bedst kunne koordinere og udføre ordren om ”den endelige løsning på det europæiske jødespørgsmål”, eller med andre ord den fysiske udryddelse af Europas 11 millioner jøder.
 • Danske jøder i Theresienstadt

  Theresienstadt var en af mange lejre og ghettoer, som Nazityskland benyttede under forfølgelsen af jøderne i Europa. Der var omkring 6500 jøder i Danmark i 1943, og i oktober dette år lykkedes det de fleste at komme til Sverige. Men de følgende måneder blev 472 mennesker deporteret, enten fordi de var jøder, eller fordi de blev anset som jøder af nazisterne. Næsten alle kom til Theresienstadt i Tjekkoslovakiet – det nuværende Tjekkiet.
 • FN oprettes

 • Jaltakonferencen

  Konferencen hvor stormagterne USA, Storbritannien og Sovjetunionen skulle diskutere efterkrigstiden.
 • Period: to

  Den kolde krig og Cubakrisen

  Periode : 1945-1990 Kernestof
  - Ideologiernes kamp
  - Afkolonisering
  - Murens fald
 • Period: to

  1973

  Periode: 1945 - ca. 1993 Kernestof
  • Europæisk integration
  • Velfærdsstaten
  • Industrialisering
 • Nürnbergprocessen

  Nürnbergprocessen, retsforfølgning af de større tyske krigsforbrydere, der fandt sted efter 2. Verdenskrig ved en international straffedomstol i Nürnberg i Tyskland. Domstolen, hvis officielle betegnelse var Den Internationale Militærdomstol, blev oprettet 8.8.1945 ved en særlig overenskomst mellem Frankrig, Sovjetunionen, Storbritannien og USA.
 • Marshall-planen 1947

  Marshallplanen var et amerikansk hjælpeprogram rettet mod Europa, som blev sat i gang efter 2. verdenskrig. Initiativet fik navn efter den amerikanske udenrigsminister George Marshall, Planen var en opfølgning af Trumandoktrinen med støtte af økonomiske midler.
 • England ud af Indien 1947

  Indien opnår selvstændighed i sommeren 1947.
 • Oprettelsen af staten Israel 1948

 • Algierkrigen 1954-1962

  Algeriet opnår selvstændighed i 1962 efter en lang og blodig løsrivelsesproces. Kamp mellem franskmændene og de franskvenlige algierer og FLN (national befrielsesfront).
 • 1. Indokinakrig 1945-1954

  Krig mellem kolonimagten Frankrig og Vietminh (politisk parti hvis mål var at bekæmpe japanerne og franskmændene og opnå national uafhængighed).
  Ved fredskonferencen i Geneve opgav Frankrig alle krav på Indokina. Vietnam deles samtidig ved den 17. breddegrad i et kommunistisk Nordvietnam og et pro-vestligt Sydvietnam.
 • 2. Indokinakrig : 1954- 1975

  1. Indokinakrig eller Vietnamkrigen var en væbnet konflikt mellem på den ene side det kommunistiske Nordvietnam og dets sydvietnamesiske allierede, FNL, og på den anden side Sydvietnams regering og USA samt et beskedent antal tropper fra andre lande i forsvarsalliancen SEATO. Krigen afsluttedes med fredsslutningen i 1975
 • Oprør i Ungarn 1956

 • Suezkrisen 1956

 • Berlinmuren opføres 1961

 • Cubakrisen

 • Oprettelse af PLO ( Den palæstinensiske befrielsesfront)

 • Seksdageskrigen 1967

 • Dansk Ja til EF

 • Jordskredsvalget

 • Murens fald

 • 2. Golfkrig 1990-1991

 • F. Fukuayama " The End of History and the Last Man " 1992

 • Det nationale kompromis

  Politisk kompromis, indgået med henblik på at sikre fortsat dansk medlemskab af EU, efter at danskerne havde stemt nej til Maastrichttraktaten. Kompromiset blev hovedsagelig udformet af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF og fik efterfølgende tilslutning fra VK-regeringen, CD og Kristeligt Folkeparti.
  Det indeholdt fire forbehold og udmøntedes i Edinburghafgørelsen, som blev vedtaget ved en folkeafstemning 18.5.1993
 • S. Huntington "Civilisationernes sammenstød"

 • 11/09

  11/09
 • Eindringsceremoni Dybbøl Banke

  Slagmarken på Dybbøl Banke er et erindringssted
  for både danske og tyske. Ved officielle ceremonier fra 1865 frem til 2001 lagde hver nation den 18. april kranse og blomster ved egne mindesmærker og krigergrave, mens modstanderens blev forbigået
  i tavshed. Indtil 1914 blev denne ceremoni for- valtet af den preussiske hær og siden 1920 af den danske hær. Men i 2002 indbød man til tysk deltagelse, og der lægges nu kranse på alle krigergrave.
 • DK deltager i Irakkrigen