Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)

 • Haçova Muharebesi

  Haçova Muharebesi
  Orta Avrupa’da hakimiyet kurma mücadelesi nedeniyle Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında gerçekleşen savaştır.
 • Zitvatoruk Antlaşması

  Haçova Muharebesi sonunda imzalanmıştır. Osmanlı Devleti'nin Avusturya İmparatorluğu karşısındaki avantajını kaybettiği ilk antlaşmadır.
 • Nasuh Paşa Antlaşması

  Osmanlı Devleti ve İran arasında imzalanan Osmanlı Devleti'nin topraklarından vazgeçtiğini bildirdiği ilk antlaşmadır.
 • Serav Antlaşması

  Osmanlı Devleti ve İran arasında imzalanmıştır. Nasuh Paşa Antlaşmasıyla belirlenen sınırlar esas alınacaktır.
 • Hotin Antlaşması

  Osmanlı-Lehistan Savaşı'nı sonuçlandıran antlaşmadır. Lehistan vergi vermeyi sürdürecektir.
 • Kasr-ı Şirin Antlaşması

  Kasr-ı Şirin Antlaşması
  Osmanlı Devleti ve İran arasında imzalanan bu antlaşma ile günümüz Türkiye-İran sınırı çizildi.
 • Vasvar Antlaşması

  Osmanlı İmparatorluğu'yla Avusturya arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Avusturya karşısında son kez toprak kazanılmıştır.
 • Girit'in Fethi

  Girit'in Fethi
  Akdeniz'de alınan son adadır. Savaş, Venedik ve Osmanlı arasında gerçekleşmiştir ve 24 yıl sürmüştür.
 • Bucaş Antlaşması

  Osmanlı ve Lehistan arasında imzalanmıştır. Batı’da kazanılan son topraktır ve Batı’da en geniş sınırlara ulaşılmıştır.
 • Bahçesaray Antlaşması

  Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yapılmıştır. Özi Nehri sınır olmuştur.
 • II. Viyana Kuşatması

  II. Viyana Kuşatması
  Viyana alınamamıştır. Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları bu kuşatmadan sonra başlamıştır.
 • Karlofça Antlaşması

  Osmanlı ve Avusturya, Venedik, Lehistan arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşmadır.
 • İstanbul Antlaşması

  İstanbul Antlaşması
  Osmanlı ve Rusya arasında yapılmıştır. Sonucunda Ruslar Azak Kalesi’ni alarak Karadeniz’e açılmışlardır ve İstanbul’da elçi bulundurma hakkına sahip olmuşlardır.
 • Prut Antlaşması

  Osmanlı ve Rusya arasında yapılmıştır. Azak kalesi Osmanlı’ya geri verilmiştir.
 • Pasarofça Antlaşması

  Osmanlı-Avusturya-Venedik savaşlarına son veren antlaşmadır. Antlaşma sonucunda Mora Osmanlılar’da kalacak ve Osmanlı Devleti Belgrat'ı ve Eflak'ın bir bölümünü Avusturya'ya verecekti. Lale Devri başlamıştır.
 • Patrona Halil İsyanı

  Osmanlı Devleti'ndeki Lale Devri'nin sonunu getiren ayaklanmadır.
 • Ahmet Paşa Antlaşması

  Osmanlı Devletiyle Safevilerin yönettiği İran arasında imzalanmıştır. 1730-1732 Osmanlı-İran Savaşı'nı sona erdirmiştir.
 • Belgrad Antlaşması

  Belgrad Antlaşması
  Osmanlı, Rusya ve Avusturya arasında imzalanmıştır. Osmanlı’nın 18. yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşmadır ve Karadeniz’in Türk gölü olduğu kabul edilmiştir.
 • Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi

  Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi.
 • Kerden Antlaşması

  Osmanlı Devleti ve İran arasında imzalanmıştır. 742-1746 Osmanlı-İran Savaşı'nı sona erdirmiştir.
 • Çeşme Baskını

  Rus donanması tarafından gerçekleştirilen baskın, dönemin Osmanlı deniz gücünün tümüyle yok olmasıyla sonuçlanmıştır.
 • Küçük Kaynarca Antlaşması

  Osmanlı ile Rusya arasındaki 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nı sona erdiren ve Osmanlı Devleti‘nde önemli toprak kayıplarına yol açan antlaşmadır.